LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 65271 - Przedstawione na ilustracji zmiany na liściach kukurydzy wskazują na niedobór
 • Pytanie nr 65272 - Wskaż odmianę kukurydzy o najdłuższym okresie wegetacji.
 • Pytanie nr 65273 - Wskaż odpowiednie zmianowanie dla gospodarstwa położonego na glebach lekkich.
 • Pytanie nr 65274 - W celu utrzymania przepustowości rowu melioracyjnego przedstawionego na ilustracji należy
 • Pytanie nr 65275 - W gospodarstwie utrzymywanych jest 60 krów. Jedna krowa produkuje w ciągu roku 10 t obornika. Na ...
 • Pytanie nr 65276 - Który nawóz można stosować dolistnie, łącznie z pestycydami?
 • Pytanie nr 65277 - Na podstawie informacji podanych na etykiecie-instrukcji stosowania zaprawy nasiennej oblicz, ile...
 • Pytanie nr 65278 - Określ głębokość siewu pszenicy na podstawie zamieszczonego zestawienia.
 • Pytanie nr 65279 - Na glebach ciężkich, w celu poprawy warunków wodno-powietrznych, należy zastosować
 • Pytanie nr 65280 - Szkodnik przedstawiony na ilustracji to
 • Pytanie nr 65281 - Który z dostępnych w gospodarstwie środków chemicznej ochrony roślin stosuje się w uprawie pszeni...
 • Pytanie nr 65282 - Do zwalczania perzu metodą chemiczną stosuje się
 • Pytanie nr 65283 - Maszyna przedstawiona na ilustracji służy do
 • Pytanie nr 65284 - Na podstawie danych zawartych w tabeli, oblicz potrzebną ilość wapnia w czystym składniku (CaO) n...
 • Pytanie nr 65285 - Przedstawione logo umieszczone na etykiecie opakowania ziemniaków oznacza, że
 • Pytanie nr 65286 - Staw pęcinowy jest usytuowany
 • Pytanie nr 65287 - Leukocyty są odpowiedzialne w organizmie zwierząt za
 • Pytanie nr 65288 - Ilustracja przedstawia świnię rasy
 • Pytanie nr 65289 - Rasy przeżuwaczy użytkowane w kierunku mlecznym to:
 • Pytanie nr 65290 - Paszą objętościową jest
 • Pytanie nr 65291 - Objętość silosu potrzebnego do zmagazynowania 6000 dt, jeżeli 1 m3 kiszonki waży około 650 kg, wy...
 • Pytanie nr 65292 - Oblicz zapotrzebowanie na paszę dla brojlera o masie ciała 2,1 kg, jeżeli na 1 kg jego przyrostu ...
 • Pytanie nr 65293 - Przenośnik typu Delta jest wykorzystywany
 • Pytanie nr 65294 - Określ datę odsadzenia prosiąt od lochy, która wyprosiła się 20 lipca, jeżeli prosięta przybywają...
 • Pytanie nr 65295 - Korzystając z danych zawartych w tabeli, określ dzienną dawkę energii oraz białka, które pobrała ...
 • Pytanie nr 65296 - W przypadku wystąpienia w budynkach dla drobiu piórojadów, należy w celu ich zlikwidowania przepr...
 • Pytanie nr 65297 - Określ minimalną powierzchnię kojca dla tucznika o masie ciała 80 kg zapewniającą dobrostan zwier...
 • Pytanie nr 65298 - W przypadku zgubienia kolczyka przez kozę kupioną w Holandii hodowca powinien
 • Pytanie nr 65299 - Paszporty dla koni huculskich wydaje
 • Pytanie nr 65300 - Obsada zwierząt w gospodarstwach ekologicznych nie powinna przekraczać 2 SD/1 ha. Określ, które g...
 • Pytanie nr 65301 - Fitting wykonywany na zwierzętach obejmuje swoim zakresem
 • Pytanie nr 65302 - W oparciu o dane zawarte w tabeli określ maksymalną temperaturę transportu mleka surowego przezna...
 • Pytanie nr 65303 - Oblicz wartość sprzedaży brutto 40 sztuk jagniąt o masie ciała 45 kg/szt., jeżeli cena netto wyno...
 • Pytanie nr 65304 - Wałek skrzyni biegów wykonany jest
 • Pytanie nr 65305 - Urządzenie przedstawione na ilustracji służy do przetwarzania
 • Pytanie nr 65306 - Wskaż działania dotyczące poprawy funkcjonowania urządzeń wodociągowych, które należy podjąć w ha...
 • Pytanie nr 65307 - Na ilustracji przedstawiono elementy
 • Pytanie nr 65308 - Określ ustawienie dźwigni skrzyni przekładniowej oraz bieg przekładni bezstopniowej przy wysiewie...
 • Pytanie nr 65309 - Określ dawkę cieczy roboczej dla opryskiwacza, w którym zastosowano rozpylacze żółte (rozmiar 02)...
 • Pytanie nr 65310 - Przegląd techniczny ciągnika, który powinien być najczęściej wykonywany to

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ