LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 70397 - Do po艣rednich skutk贸w 艣rodowiskowych odprowadzania 艂adunk贸w zanieczyszcze艅 do w贸d wraz ze 艣ciekam...
 • Pytanie nr 70398 - Do zanieczyszcze艅 sp艂ukiwanych do w贸d z teren贸w le艣nych i rolniczych nale偶膮 przede wszystkim
 • Pytanie nr 70399 - Kt贸ry proces nie jest stosowany przy uzdatnianiu w贸d powierzchniowych wykorzystywanych do cel贸w b...
 • Pytanie nr 70400 - Uzdatnianie w贸d zawieraj膮cych du偶e ilo艣ci koloid贸w obejmuje procesy:
 • Pytanie nr 70401 - W celu zabezpieczenia d艂ugiego wodoci膮gu przed wt贸rnym zanieczyszczeniem bakteriologicznym stosuj...
 • Pytanie nr 70402 - Cz膮stki zawieszone o bardzo ma艂ej 艣rednicy utrudniaj膮ce przenikanie 艣wiat艂a, odpowiedzialne za m臋...
 • Pytanie nr 70403 - Kt贸re urz膮dzenia stosuje si臋 do napowietrzania wody?
 • Pytanie nr 70404 - Podczas zmi臋kczania wody kot艂owej sygna艂em wskazuj膮cym na konieczno艣膰 regeneracji kationitu sodow...
 • Pytanie nr 70405 - 艢cieki odprowadzane w zorganizowany spos贸b systemami kanalizacyjnymi, pochodz膮ce g艂贸wnie z zak艂ad...
 • Pytanie nr 70406 - W kt贸rym przemy艣le 艂adunek 艣ciek贸w mo偶e by膰 scharakteryzowany poprzez wska藕nik biochemicznego zap...
 • Pytanie nr 70407 - Og贸lny W臋giel Organiczny OWO - to wska藕nik, kt贸ry jest wykorzystywany do kontroli procesu oczyszc...
 • Pytanie nr 70408 - Kt贸ry rodzaj komory nale偶y wpisa膰 w pole oznaczone cyfr膮 2 na schemacie biologicznego oczyszczani...
 • Pytanie nr 70409 - Do antropogenicznych 藕r贸de艂 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zalicza si臋
 • Pytanie nr 70410 - Na podstawie danych w tabeli oblicz, o ile procent zosta艂o przekroczone dopuszczalne st臋偶enie py艂...
 • Pytanie nr 70411 - Zamieszczony rysunek przedstawia schemat dzia艂ania
 • Pytanie nr 70412 - Kt贸re dzia艂anie nie przyczynia si臋 do poprawy jako艣ci powietrza w aglomeracjach miejskich?
 • Pytanie nr 70413 - Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami podczas pracy elektrofiltru nale偶y kontrolowa膰 przynajmniej r...
 • Pytanie nr 70414 - Pracownik w ci膮gu 10 lat przebywa艂 w pomieszczeniu, w kt贸rym ha艂as wynosi艂 90 dB. Wed艂ug zamieszc...
 • Pytanie nr 70415 - Kt贸ra metoda nie znajduje zastosowania przy redukcji ha艂asu komunikacyjnego wzd艂u偶 d艂ugiego odcin...
 • Pytanie nr 70416 - Zastosowanie ekranu wyciszaj膮cego o skuteczno艣ci akustycznej wynosz膮cej 40% spowoduje obni偶enie h...
 • Pytanie nr 70417 - Kt贸ra metoda ograniczenia ha艂asu w 艣rodowisku jest opisana w ramce?
 • Pytanie nr 70418 - W porze zaj臋膰 lekcyjnych dopuszczalny poziom ha艂asu na boisku szkolnym, kt贸re jest oddalone od dr...
 • Pytanie nr 70419 - Kt贸ry spos贸b zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych wykazuje zdecydowany spadek w zakresie jego stoso...
 • Pytanie nr 70420 - Kt贸re odpady powinny trafi膰 do PSZOK - Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych?
 • Pytanie nr 70421 - Wykorzystuj膮c wz贸r i dane z tabeli ustal minimaln膮 liczb臋 niezb臋dnych pojemnik贸w na odpady dla ni...
 • Pytanie nr 70422 - Do pojemnika na odpady ulegaj膮ce biodegradacji nie wolno wrzuca膰
 • Pytanie nr 70423 - Gdzie powinny trafi膰 pochodz膮ce z gospodarstwa domowego: resztki mi臋sa, ko艣ci, zabrudzony papier,...
 • Pytanie nr 70424 - Do niebieskiego pojemnika na papier nie nale偶y wrzuca膰
 • Pytanie nr 70425 - Kt贸re odpady mo偶na podda膰 procesowi fermentacji metanowej?
 • Pytanie nr 70426 - Elektro艣mieci nie powinny by膰 wyrzucane do lasu, parku czy z innymi odpadami z uwagi na to, 偶e mo...
 • Pytanie nr 70427 - Rury do odbioru gazu ze sk艂adowiska oznaczone zosta艂y na rysunku cyfr膮
 • Pytanie nr 70428 - Na podstawie informacji w tabeli, wska偶 kt贸re z geosyntetyk贸w stosowane s膮 do uszczelniania sk艂ad...
 • Pytanie nr 70429 - Spalanie jest metod膮 szczeg贸lnie preferowan膮 dla unieszkodliwiania odpad贸w, takich jak
 • Pytanie nr 70430 - Przepustowo艣膰 spalarni odpad贸w wynosi 240 000 ton rocznie. W ci膮gu 2 miesi臋cy mo偶na do niej dosta...
 • Pytanie nr 70431 - Kt贸rej z metod zagospodarowania lub unieszkodliwiania nie stosuje si臋 w przypadku odpad贸w wydobyw...
 • Pytanie nr 70432 - Podczas przer贸bki osad贸w 艣ciekowych poletka i laguny wykorzystuje si臋 w procesie
 • Pytanie nr 70433 - G艂贸wnym 藕r贸d艂em zakwaszenia gleb, kt贸rych nie wykorzystuje si臋 w kierunku rolniczym, s膮
 • Pytanie nr 70434 - Kt贸ry z wymienionych zabieg贸w nie przeciwdzia艂a erozji gleb?
 • Pytanie nr 70435 - Do prac w ramach proces贸w rekultywacyjnych gleb nie zalicza si臋
 • Pytanie nr 70436 - Kt贸ry z wymienionych kierunk贸w rekultywacji nie jest preferowany jako spos贸b docelowego zagospoda...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ