LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2012

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 11771 - Informacji o tym, ile razy w ciągu danego okresu wymienił się przeciętny zapas w magazynie dostar...
 • Pytanie nr 11772 - System MRP oznacza
 • Pytanie nr 11773 - Proces powtórnego wykorzystania odpadów, to
 • Pytanie nr 11774 - W celu poprawy jakości usług spedycyjno-transportowych i respektowania prawa Polska Izba Spedycji...
 • Pytanie nr 11775 - Jeżeli w pomieszczeniu pracuje 1 osoba, to powierzchnia takiego pomieszczenia nie powinna być mni...
 • Pytanie nr 11776 - Strategia stosowana w celu likwidowania rezerw czasowych, obniżenia poziomu zapasów oraz minimali...
 • Pytanie nr 11777 - Wskaż prawidłową kolejność czynności w procesie analizy sieci dostaw.
 • Pytanie nr 11778 - Badania satysfakcji klienta z wprowadzonej usługi należą do czynności
 • Pytanie nr 11779 - Uzyskany lub należny wpływ wartości i korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności log...
 • Pytanie nr 11780 - Wskaż prawidłową kolejność procesów w zakładzie produkcyjnym.
 • Pytanie nr 11781 - Podstawowa zasada planowania potrzeb w sieci dystrybucji wynika z zależności bilansowania potrzeb...
 • Pytanie nr 11782 - Ustalenie strategii działania przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego na dwa lata, to etap
 • Pytanie nr 11783 - Przedsiębiorstwo spedycyjne zleciło obsługę ładunku w porcie kontenerowym i załadunek na statek. ...
 • Pytanie nr 11784 - Do czynników wewnętrznych, kształtujących poziom kosztów logistyki w przedsiębiorstwie, zaliczamy...
 • Pytanie nr 11785 - W klasyfikacji XYZ litera X odpowiada zasobom, na które jest zapotrzebowanie
 • Pytanie nr 11786 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 11787 - System kodów EAN-13 zawiera
 • Pytanie nr 11788 - Przedstawiony znak oznacza nakaz stosowania ochrony
 • Pytanie nr 11789 - Zakład stolarski otrzymał zamówienie na 100 szt. stołów kuchennych. Norma zużycia lakieru wynosi ...
 • Pytanie nr 11790 - Zarządzanie zapasami producenta przez dostawcę, który decyduje o czasie i zawartości zaopatrzenia...
 • Pytanie nr 11791 - W międzynarodowym transporcie drogowym warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu niedoboru towaru l...
 • Pytanie nr 11792 - Podczas załadunku samochodu ciężarowego doszło u pracownika do złamania zamkniętego kończyny doln...
 • Pytanie nr 11793 - Zapotrzebowanie na towary lub usługi logistyczne w określonym czasie i przy określonej cenie okre...
 • Pytanie nr 11794 - Stawki opłat za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych zależą między innymi od
 • Pytanie nr 11795 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 11796 - Przedsiębiorstwo spedycyjno-transportowe ma wykonać usługę polegającą na przewiezieniu 396 palet ...
 • Pytanie nr 11797 - Pojazdy, które należy preferować w lokalnej dystrybucji miejskiej biorąc pod uwagę wielkość pracy...
 • Pytanie nr 11798 - Przedstawiony na rysunku znak umieszczony na opakowaniu oznacza
 • Pytanie nr 11799 - Średni popyt miesięczny wynosi 100 kg. W pierwszym tygodniu popyt wyniósł 110 kg, a w drugim 90 k...
 • Pytanie nr 11800 - Jaki był zapas początkowy Zp w sieci dystrybucji, jeżeli zapas w punkcie końcowym wynosi Zk = 2 4...
 • Pytanie nr 11801 - Na schemacie przedstawiono strukturę wyrobu X. W tabeli przedstawiono aktualny stan zapasów w mag...
 • Pytanie nr 11802 - Schematy przedstawiają realizację przewozów w modelu
 • Pytanie nr 11803 - Do portu kontenerowego dostarczono ładunek drobnicowy w ilości 88 palet. Ile czasu zajmie rozładu...
 • Pytanie nr 11804 - Wyniki analizy ABC według częstości pobrań pozwalają podzielić towary na grupy i odpowiednio je r...
 • Pytanie nr 11805 - Korzyści wynikające z posiadania gestii transportowej, to
 • Pytanie nr 11806 - Na mapie przedstawiono proponowaną lokalizację centrów logistycznych w Polsce. W obrębie którego ...
 • Pytanie nr 11807 - Metodę wolnych miejsc składowania cechuje
 • Pytanie nr 11808 - Jaką stawkę za 1 km przyjęło przedsiębiorstwo przewozowe, jeżeli w rozpatrywanym czasie koszty st...
 • Pytanie nr 11809 - Wykres przedstawia wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych na 200 osobach. Badania dotyczyły w...
 • Pytanie nr 11810 - W przypadku, gdy zużycie określonych dóbr jest zmienne, a jego prognozy obarczone błędami, wówcza...
 • Pytanie nr 11811 - Głównym celem udzielania pierwszej pomocy nie jest
 • Pytanie nr 11812 - Nakłady, które musi ponosić przedsiębiorca, niezależnie od wielkości produkcji określa się jako...
 • Pytanie nr 11813 - Jeżeli zapas magazynowy wynosi 220 szt., zapas w transporcie 50 szt., a rezerwacja 210 szt., to z...
 • Pytanie nr 11814 - Racjonalna gospodarka pozostałościami poprodukcyjnymi polega na zapobieganiu powstawania
 • Pytanie nr 11815 - Jeżeli łączne koszty magazynowania w badanym okresie wynoszą 6000 zł, a powierzchnia użytkowa mag...
 • Pytanie nr 11816 - Dzienna sprzedaż produktów w końcowych punktach sieci dystrybucji wynosi 150 szt. Ile wynosi dzie...
 • Pytanie nr 11817 - Narzędzie planowania, w formie dokładnego określenia czasu trwania, terminu rozpoczęcia i zakończ...
 • Pytanie nr 11818 - Ładunek niezabezpieczony nie porusza się jeżeli siła działająca na niego jest
 • Pytanie nr 11819 - Pracownik obsługujący samochód-chłodnię, w czasie czynności załadunkowych i wyładunkowych powinie...
 • Pytanie nr 11820 - EDI jest, to

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ