LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 14431 - Na rysunku przedstawiono schemat
 • Pytanie nr 14432 - Na rysunku przedstawiono przekr贸j konstrukcji pod艂ogi
 • Pytanie nr 14433 - Na rysunku przedstawiono przekr贸j poprzeczny
 • Pytanie nr 14434 - Zaczyny cementowe stosowane s膮
 • Pytanie nr 14435 - Wymiary nominalne ceg艂y ceramicznej dziurawki to
 • Pytanie nr 14436 - Materia艂y styropianowe maj膮 szerokie zastosowanie w budownictwie, poniewa偶 wykazuj膮 bardzo dobre ...
 • Pytanie nr 14437 - Kolejno艣膰 czynno艣ci przy wykonywaniu tynk贸w tr贸j warstwowych, na uprzednio oczyszczonym przygotow...
 • Pytanie nr 14438 - Wska偶 w艂a艣ciwo艣ci technologiczne charakteryzuj膮ce konstrukcje strunobetonowe.
 • Pytanie nr 14439 - Przed rozpocz臋ciem prac zwi膮zanych z zagospodarowaniem placu budowy, teren powinien zosta膰 przeka...
 • Pytanie nr 14440 - Na kt贸rym schemacie prawid艂owo rozmieszczono elementy zagospodarowania placu budowy?
 • Pytanie nr 14441 - Na terenie budowy poziomy transport palet z cementem workowanym odbywa si臋
 • Pytanie nr 14442 - Wska偶 艣rodek transportu, kt贸ry umo偶liwia transport materia艂贸w budowlanych tylko w kierunku pionow...
 • Pytanie nr 14443 - W jaki spos贸b nale偶y sk艂adowa膰 偶elbetowe prefabrykowane p艂yty 艣cienne?
 • Pytanie nr 14444 - Ceg艂y budowlane powinny by膰 sk艂adowane w stosach do maksymalnej wysoko艣ci
 • Pytanie nr 14445 - Wyniki przegl膮d贸w rusztowa艅 powinny by膰 ka偶dorazowo
 • Pytanie nr 14446 - Na podstawie przedstawionego przekroju poziomego klatki schodowej, okre艣l wysoko艣膰 stopni w biegu...
 • Pytanie nr 14447 - Na podstawie przedstawionego zestawienia stali zbrojeniowej, okre艣l ile kilogram贸w stali A-II 18G...
 • Pytanie nr 14448 - Obci膮偶enie konstrukcji dachu 艣niegiem przyjmowane jest jako obci膮偶enie
 • Pytanie nr 14449 - Wska偶 wykres si艂 poprzecznych dla belki swobodnie podpartej obci膮偶onej jak na rysunku
 • Pytanie nr 14450 - Na rysunku przedstawiono schemat organizacji rob贸t budowlanych metod膮
 • Pytanie nr 14451 - Na podstawie tabeli okre艣l, po jakim czasie mo偶na usun膮膰 boczne deskowanie belki nadpro偶owej wyko...
 • Pytanie nr 14452 - Wykonywanie rob贸t murarskich w zespo艂ach dw贸jkowych polega na
 • Pytanie nr 14453 - W jakim terminie mo偶e nast膮pi膰 zmiana sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego, je偶eli od dnia zg艂...
 • Pytanie nr 14454 - Kt贸ra instalacja budowlana podlega okresowej kontroli stanu technicznego co najmniej raz na 5 lat?
 • Pytanie nr 14455 - Rozbi贸rk臋 budynk贸w murowanych nale偶y prowadzi膰 stopniowo rozpoczynaj膮c od demonta偶u
 • Pytanie nr 14456 - Rozbi贸rk臋 murowanej 艣cianki dzia艂owej nale偶y wykona膰 po
 • Pytanie nr 14457 - Pr臋tami zerowymi w kratownicy obci膮偶onej jak na rysunku s膮 mi臋dzy innymi
 • Pytanie nr 14458 - Na rysunku przestawiono pr臋t rozci膮gany osiowo si艂膮 P=20 kN Ile wynosi warto艣膰 napr臋偶enia normaln...
 • Pytanie nr 14459 - Warto艣ci sk艂adowych reakcji podp贸r belki swobodnie podpartej przedstawionej na rysunku s膮 nast臋pu...
 • Pytanie nr 14460 - W sk艂ad dokumentacji powykonawczej, kompletowanej po zako艅czonej budowie, wchodz膮 mi臋dzy innymi
 • Pytanie nr 14461 - Na podstawie zamieszczonej tabeli KNR oblicz, ile m3 desek iglastych o grubo艣ci 38 mm kl III nale...
 • Pytanie nr 14462 - Na podstawie zamieszczonej tabeli KNR oblicz, ile piasku nale偶y zam贸wi膰 do przygotowania 2 m3 zap...
 • Pytanie nr 14463 - Do pomiaru warto艣ci k膮t贸w w terenie s艂u偶y
 • Pytanie nr 14464 - Do mechanicznego zag臋szczania mieszanki betonowej u艂o偶onej w deskowaniach s艂up贸w s艂u偶膮
 • Pytanie nr 14465 - Cement portlandzki bia艂y stosowany jest do rob贸t
 • Pytanie nr 14466 - Na podstawie rzutu mieszkania oraz danych zamieszczonych w tabeli oblicz, ile m3 wapna gaszonego ...
 • Pytanie nr 14467 - Oblicz koszt robocizny zwi膮zanej z u艂o偶eniem p艂ytek gresowych w pomieszczeniu nr 1, je偶eli na u艂o...
 • Pytanie nr 14468 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu kosztorysu ofertowego, oblicz koszt bezpo艣redni materia艂贸w ...
 • Pytanie nr 14469 - W wyniku badania laboratoryjnego pr贸bki drewna li艣ciastego stwierdzono warto艣膰 wytrzyma艂o艣ci na 艣...
 • Pytanie nr 14470 - Na podstawie analizy cech technicznych wybranych ska艂 osadowych w臋glanowych, wska偶 ska艂臋 najbardz...
 • Pytanie nr 14471 - W Tabeli 1 przedstawiono wyniki dw贸ch pomiar贸w konsystencji, wykonanych metod膮 opadu sto偶ka, dla ...
 • Pytanie nr 14472 - Kontrol臋 prawid艂owo艣ci podwieszenia elementu prefabrykowanego do urz膮dzenia monta偶owego, przeprow...
 • Pytanie nr 14473 - W procesie budowlanym jedna osoba nie mo偶e pe艂ni膰 funkcji
 • Pytanie nr 14474 - Pochylnie przeznaczone dla os贸b niepe艂nosprawnych powinny mie膰 szeroko艣膰 p艂aszczyzny ruchu co naj...
 • Pytanie nr 14475 - Na kt贸rym rysunku przedstawiono prawid艂owo wykonane po艂膮czenie bryt贸w tapety?
 • Pytanie nr 14476 - Komisja dokonuj膮ca przegl膮du stanu technicznego stropodachu stwierdzi艂a pojedyncze uszkodzenia iz...
 • Pytanie nr 14477 - Na stanowiskach pracy murarzy typowymi zagro偶eniami s膮
 • Pytanie nr 14478 - Stanowisko komputerowe zorganizowane zgodnie z zasadami ergonomii, powinno mie膰 ekran monitora us...
 • Pytanie nr 14479 - Ochraniacze s艂uchu s膮 niezb臋dnym 艣rodkiem ochrony indywidualnej podczas
 • Pytanie nr 14480 - Aby udzieli膰 pierwszej pomocy nieprzytomnemu poszkodowanemu w wyniku pora偶enia pr膮dem elektryczny...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ