LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21911 - Dzia艂aniem faktycznym o charakterze materialno-technicznym organu administracji publicznej jest
 • Pytanie nr 21912 - W rozumieniu przepis贸w Kodeksu post臋powania administracyjnego organem naczelnym w stosunku do org...
 • Pytanie nr 21913 - W tabeli przedstawiono struktur臋 organ贸w samorz膮du terytorialnego w Polsce. Starosta w tej strukt...
 • Pytanie nr 21914 - Organem zespolonej administracji rz膮dowej podlegaj膮cym wojewodzie jest
 • Pytanie nr 21915 - Wybory do Sejmu i Senatu zarz膮dza
 • Pytanie nr 21916 - Gospodarowanie mieniem komunalnym gminy oraz wykonywanie bud偶etu gminy nale偶y do zada艅
 • Pytanie nr 21917 - Stosuj膮c zamieszczone przepisy, prezydent miasta powinien odm贸wi膰 udost臋pnienia informacji dotycz...
 • Pytanie nr 21918 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w normatywnych nie jest og艂aszany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol...
 • Pytanie nr 21919 - Aktem prawa miejscowego jest
 • Pytanie nr 21920 - Kt贸r膮 czynno艣膰 prawn膮 mo偶e wykona膰 ucze艅 trzeciej klasy szko艂y podstawowej?
 • Pytanie nr 21921 - Wed艂ug przepis贸w Kodeksu sp贸艂ek handlowych, organem sp贸艂ki akcyjnej, kt贸ry decyduje o przeznaczen...
 • Pytanie nr 21922 - Jan po偶yczy艂 od Tomasza osiemset z艂otych. Umowa nie zosta艂a spisana. Jaki skutek to wywo艂a?
 • Pytanie nr 21923 - Sankcj膮 o艣wiadczenia woli z艂o偶onego przez osob臋, kt贸ra z powodu u偶ycia narkotyku znajdowa艂a si臋 w...
 • Pytanie nr 21924 - Odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez wydanie przez s膮d niezgodnego z prawem prawomocnego o...
 • Pytanie nr 21925 - Naruszaj膮c przepisy ochrony 艣rodowiska fabryka emituje substancje, kt贸re niszcz膮 zbiory s膮siaduj膮...
 • Pytanie nr 21926 - Wska偶 wsp贸ln膮 cech臋 umowy zlecenia i umowy o dzie艂o.
 • Pytanie nr 21927 - Przedstawione pismo w sprawie rozwi膮zania umowy o prac臋 bez wypowiedzenia jest niezgodne z prawem...
 • Pytanie nr 21928 - Mobbingiem jest dzia艂anie pracodawcy polegaj膮ce na
 • Pytanie nr 21929 - Niezw艂ocznie po rozwi膮zaniu stosunku pracy pracodawca jest zobowi膮zany wyda膰 pracownikowi
 • Pytanie nr 21930 - Prawo do korzystania przez pracownika z bezp艂atnej opieki lekarskiej wynika z op艂acania przez nie...
 • Pytanie nr 21931 - Kodeks post臋powania administracyjnego normuje post臋powanie w sprawach
 • Pytanie nr 21932 - Kt贸re zasady zastosowa艂 organ administracji publicznej, kt贸ry za艂atwi艂 spraw臋 interesanta bez zb臋...
 • Pytanie nr 21933 - W kt贸rej sprawie post臋powanie administracyjne mo偶e by膰 wszcz臋te z urz臋du?
 • Pytanie nr 21934 - 3 wrze艣nia 2015 r. Tomasz Zan otrzyma艂 od organu administracyjnego pismo wzywaj膮ce go do wniesien...
 • Pytanie nr 21935 - W艂a艣ciwo艣膰 organu administracyjnego, kt贸r膮 ustala si臋 wed艂ug przepis贸w o zakresie jego dzia艂ania,...
 • Pytanie nr 21936 - Aby spowodowa膰 wszcz臋cie post臋powania, maj膮cego na celu sprawdzenie przez organ drugiej instancji...
 • Pytanie nr 21937 - Prawo odmowy zezna艅 w charakterze 艣wiadka przys艂uguje
 • Pytanie nr 21938 - Obowi膮zkiem strony w tocz膮cym si臋 post臋powaniu administracyjnym jest
 • Pytanie nr 21939 - Instytucja prawna, kt贸ra w razie jej zatwierdzenia przez organ administracyjny, wywiera takie sam...
 • Pytanie nr 21940 - Wed艂ug Kodeksu post臋powania administracyjnego w tre艣ci metryki wskazuje si臋
 • Pytanie nr 21941 - Termin do wniesienia odwo艂ania od decyzji administracyjnej, kt贸r膮 stronie dor臋czono w dniu 10 sie...
 • Pytanie nr 21942 - Je偶eli zaskar偶ona w odwo艂aniu decyzja administracyjna zosta艂a wydana z naruszeniem przepis贸w post...
 • Pytanie nr 21943 - Je偶eli strona bez w艂asnej winy nie bra艂a udzia艂u w post臋powaniu administracyjnym, zako艅czonym dec...
 • Pytanie nr 21944 - 艢rodkiem egzekucyjnym w post臋powaniu egzekucyjnym w administracji, dotycz膮cym nale偶no艣ci pieni臋偶n...
 • Pytanie nr 21945 - Wojewoda mo偶e wstrzyma膰 egzekucj臋 administracyjn膮 w drodze
 • Pytanie nr 21946 - Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia skargi rodzic贸w w sprawie przyj臋tego przez rad臋 gminy sposobu o...
 • Pytanie nr 21947 - Na finansowanie zasi艂k贸w dla bezrobotnych przeznacza si臋 艣rodki
 • Pytanie nr 21948 - Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 jednostek samorz膮du terytorialnego w zakresie procedury uchwalania bud偶e...
 • Pytanie nr 21949 - 殴r贸d艂em dochod贸w w艂asnych gminy s膮 wp艂ywy
 • Pytanie nr 21950 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l kwot臋 zrealizowanych dochod贸w bud偶etowych gmin...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ