LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - WRZESIEŃ 2015

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 22431 - Przepisy opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową, dotyczące podziału kosztów, obowiązków i ...
 • Pytanie nr 22432 - W Polsce certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych wydaje
 • Pytanie nr 22433 - Zbiór norm regulujących prawa i obowiązki stron umowy spedycji zawarty jest w
 • Pytanie nr 22434 - Kierowca przewożący towary niebezpieczne transportem drogowym powinien zastosować przepisy konwen...
 • Pytanie nr 22435 - Przewóz naczep samochodowych na specjalnych wózkach wagonowych to transport w systemie
 • Pytanie nr 22436 - Linie kolejowe w Polsce, zakwalifikowane do kategorii pierwszorzędnych, są dostosowane do jazdy z...
 • Pytanie nr 22437 - Jeżeli zleceniodawca płaci za faktyczną lub obliczeniową wagę towaru, a użyty do przewozu pojazd ...
 • Pytanie nr 22438 - Kierowca, zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy kierowców, jest zobowiązany wykorzystać przerwę ...
 • Pytanie nr 22439 - O której godzinie kierowca zakończy realizację usługi transportowej, jeżeli ma przejechać 120 km ...
 • Pytanie nr 22440 - Tabela przedstawia harmonogram pracy kierowcy, który ma przewieźć ładunek na odległość 400 km, ja...
 • Pytanie nr 22441 - Tabela przedstawia informacje o naczepach należących do przedsiębiorstwa. Które dwie naczepy nada...
 • Pytanie nr 22442 - System posiadający umiejętność odtwarzania historii przepływu towarów w sieciach dostaw, połączon...
 • Pytanie nr 22443 - Zamieszczony identyfikator to
 • Pytanie nr 22444 - Przedstawiony kod kreskowy EAN-13 służy do oznaczania
 • Pytanie nr 22445 - Ile wynosi współczynnik wykorzystania czasu pracy na trasie, jeżeli czas jazdy wynosi 7 godzin, p...
 • Pytanie nr 22446 - Ile wynosi czas trwania kursu kierowcy na trasie 300 km, jeżeli kierowca jechał ze średnią prędko...
 • Pytanie nr 22447 - Do przewozu ładunku w międzynarodowym transporcie samochodowym stosowany jest list przewozowy
 • Pytanie nr 22448 - Przedstawiony fragment dokumentu to
 • Pytanie nr 22449 - Instrukcja wysyłkowa jest dokumentem
 • Pytanie nr 22450 - Przedsiębiorstwo transportowe wykonało usługę, za którą zleceniodawca zapłacił 3 000,00 zł brutto...
 • Pytanie nr 22451 - Która metoda jest stosowana do wyznaczania cen za usługę, jeżeli przewoźnik podaje cenę za przewó...
 • Pytanie nr 22452 - Na podstawie przedstawionego cennika ustal koszt realizacji usługi transportowej polegającej na p...
 • Pytanie nr 22453 - Na podstawie przedstawionego cennika ustal, ile wynosi opłata za przejazd 156 km autobusu zakwali...
 • Pytanie nr 22454 - W celu wykonania przewozu ponadgabarytowego należy uzyskać
 • Pytanie nr 22455 - Ile palet typu EUR jest potrzebnych do przewiezienia 210 kartonów o wymiarach 400 mm x 400 mm, kt...
 • Pytanie nr 22456 - Środek transportu kursuje regularnie, dostarczając naczepy pomiędzy punktem załadunku i wyładunku...
 • Pytanie nr 22457 - Przedstawiony znak, umieszczony na ładunku, oznacza substancję
 • Pytanie nr 22458 - Załadunek i wyładunek w systemie ruchomej drogi Ro-La odbywa się poprzez
 • Pytanie nr 22459 - Wymiary zewnętrzne kontenera 40 ft wynoszą
 • Pytanie nr 22460 - Do przeładunku kontenera w terminalu przeładunkowym służy
 • Pytanie nr 22461 - Autobus przeznaczony do przewozu od 12 do 20 osób to
 • Pytanie nr 22462 - Jak określa się środki transportu samochodowego o ładowności od 4 do 12 ton?
 • Pytanie nr 22463 - Numer składający się z dwóch lub trzech cyfr, umieszczony w górnej części tablicy ADR na pojeździ...
 • Pytanie nr 22464 - Przedstawiona naczepa jest przystosowana do przewozu masy brutto kontenera z ładunkiem, wynoszące...
 • Pytanie nr 22465 - Który z elementów wózka jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi podczas przewożenia ładunku?...
 • Pytanie nr 22466 - Księga rewizyjna wózka widłowego jest dokumentem wydawanym przez
 • Pytanie nr 22467 - Przedstawiona plakietka ustala datę przeglądu
 • Pytanie nr 22468 - Jak często wykonywane jest badanie techniczne ciągnika siodłowego w stacji kontroli pojazdów?
 • Pytanie nr 22469 - Przedsiębiorstwo zleciło przewiezienie 33 palet o wadze 800 kg każda. Przedsiębiorstwo transporto...
 • Pytanie nr 22470 - Przedsiębiorstwo wynajęło kontener. Za użytkowanie wystawiono fakturę o wartości 1500 zł. Użytkow...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ