LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA TG15 - STYCZEŃ 2018

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 43031 - Informacje na temat przejażdżki bryczką, degustacji regionalnych potraw oraz grzybobrania należy ...
 • Pytanie nr 43032 - Informację o nowej ofercie wycieczek rowerowych na wyspie Bornholm należy umieścić w katalogu tur...
 • Pytanie nr 43033 - Przedstawiony znak to symbol Szlaku
 • Pytanie nr 43034 - Który system znakowania kategorii hoteli stosuje się Polsce?
 • Pytanie nr 43035 - Obiekt noclegowy, o którym informuje zamieszczony znak drogowy, to
 • Pytanie nr 43036 - Zwiedzanie których atrakcji turystycznych należy umieścić w ofercie wycieczki do stolicy Rosji?
 • Pytanie nr 43037 - Lotniska Ciampino i Fiumicino są elementem zagospodarowania turystycznego
 • Pytanie nr 43038 - Wskaż kraj, do którego należą kurorty nadmorskie Lloret de Mar, Calella i Santa Susana.
 • Pytanie nr 43039 - W organizacji których wycieczek specjalizuje się biuro podróży współpracujące z operatorami Unity...
 • Pytanie nr 43040 - Spotkania z przedstawicielami grup etnograficznych Bambrów, Kaliszaków, Poznaniaków należy uwzglę...
 • Pytanie nr 43041 - Folder reklamowy Wrocławia dla turystów zagranicznych powinien zawierać symbol tego miasta, który...
 • Pytanie nr 43042 - Do Globalnego Systemu Dystrybucyjnego (GDS) nie mają dostępu
 • Pytanie nr 43043 - Której informacji nie wykorzysta pracownik biura turystycznego, zamawiając usługi noclegowe dla g...
 • Pytanie nr 43044 - Sprzedaż większej liczby biletów lotniczych niż miejsc w samolocie określa się jako
 • Pytanie nr 43045 - Który sposób sprzedaży imprezy turystycznej wybierze organizator turystyki, chcąc najlepiej rozpo...
 • Pytanie nr 43046 - Turysta ma możliwość uregulowania kartą płatniczą należności za obiad w restauracji tylko wówczas...
 • Pytanie nr 43047 - W celu umożliwienia klientowi zapłacenia za fakturę w terminie późniejszym biura podróży najczęśc...
 • Pytanie nr 43048 - Pracownik biura podróży wydaje klientowi voucher po wpłaceniu przez klienta
 • Pytanie nr 43049 - Pracownik biura podróży otrzymał fakturę za usługi noclegowe, w której zauważył błąd w numerze NI...
 • Pytanie nr 43050 - Za które świadczenie Agencja Reklamy 4D otrzyma fakturę - procedura marży dla biur podróży?
 • Pytanie nr 43051 - Klientowi biura turystycznego, regulującemu gotówką należność za usługi turystyczne, należy wysta...
 • Pytanie nr 43052 - Którą kwotę w rubryce Wartość usługi netto wpisze pracownik restauracji, wystawiając fakturę dla ...
 • Pytanie nr 43053 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy Zleceniobiorcy przysługuje
 • Pytanie nr 43054 - Umowa, którą zawiera klient z biurem podroży o zorganizowanie wczasów dwutygodniowych w Grecji, n...
 • Pytanie nr 43055 - Organizator turystyki może podwyższyć cenę imprezy turystycznej ustalonej w umowie z klientem w p...
 • Pytanie nr 43056 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu dokumentu wskaż rodzaj umowy, którą biuro podróży zawarło z...
 • Pytanie nr 43057 - Które działanie należy zaplanować w ramach strategii ceny?
 • Pytanie nr 43058 - W ramach sprzedaży osobistej pracownicy biura podróży
 • Pytanie nr 43059 - W ramach public relations biuro podróży
 • Pytanie nr 43060 - Który instrument promocji należy zastosować w celu prezentacji oferty wycieczek objazdowych na po...
 • Pytanie nr 43061 - W terminie od 10 do 12 sierpnia 2 osoby przebywały w pensjonacie i korzystały z opcji wyżywienia ...
 • Pytanie nr 43062 - Biuro podróży wypłaciło zaliczkę pilotowi wycieczek w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie zobowiąza...
 • Pytanie nr 43063 - Biuro podróży zrealizowało dwudniową krajową wycieczkę dla 30 uczestników. Cena jednostkowa to 15...
 • Pytanie nr 43064 - Do sporządzenia rozliczenia imprezy turystycznej należy wykorzystać
 • Pytanie nr 43065 - Którą stawkę podatku VAT należy wpisać na fakturze z restauracji w pozycji usługa gastronomiczna ...
 • Pytanie nr 43066 - Oblicz kwotę, którą zapłaci biuro podróży za wynajęcie stoiska o powierzchni 20 m2 podczas targów...
 • Pytanie nr 43067 - Która kwota określa dietę przysługującą pracownikowi biura podróży uczestniczącemu w targach tury...
 • Pytanie nr 43068 - Biuro podróży rozliczając podatek VAT w cyklu miesięcznym składa do urzędu skarbowego deklarację...
 • Pytanie nr 43069 - Którą kwotę powinien wpisać referent na fakturze - procedura marży dla biur podróży wystawionej d...
 • Pytanie nr 43070 - Merytorycznym rozliczeniem pilota wycieczek po zakończonej imprezie turystycznej jest złożenie w ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ