LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.04

Produkcja wyrob贸w cukierniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 4

1. Magazynowanie surowc贸w cukierniczych
Kwalifikacje w zawodzie TG.04 - Ucze艅:
1) rozpoznaje surowce cukiernicze, dodatki do 偶ywno艣ci oraz materia艂y pomocnicze do produkcji cukierniczej;
2) przyjmuje dostawy surowc贸w i p贸艂produkt贸w cukierniczych zgodnie z procedurami;
3) przestrzega zasad oceny organoleptycznej surowc贸w cukierniczych;
4) ocenia jako艣膰 surowc贸w cukierniczych;
5) przestrzega zasad rozmieszczania surowc贸w i p贸艂produkt贸w cukierniczych oraz warunk贸w ich magazynowania;
6) pos艂uguje si臋 sprz臋tem i aparatur膮 kontrolno-pomiarow膮 stosowan膮 w magazynach surowc贸w cukierniczych;
7) obs艂uguje urz膮dzenia magazynowe;
8) prowadzi dokumentacj臋 magazynow膮;
9) przestrzega procedur zapewnienia jako艣ci zdrowotnej 偶ywno艣ci.

2. Wytwarzanie wyrob贸w cukierniczych
Kwalifikacje w zawodzie TG4 - Ucze艅:
1) okre艣la rodzaje wyrob贸w cukierniczych oraz sposoby ich sporz膮dzania;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 technologiczn膮 oraz korzysta z receptur cukierniczych;
3) planuje proces technologiczny produkcji wyrob贸w cukierniczych;
4) dobiera surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze do produkcji wyrob贸w cukierniczych;
5) przygotowuje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze do produkcji
wyrob贸w cukierniczych;
6) dobiera maszyny, urz膮dzenia i drobny sprz臋t cukierniczy do produkcji wyrob贸w cukierniczych;
7) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie produkcji cukierniczej;
8) przeprowadza ocen臋 organoleptyczn膮 wyrob贸w cukierniczych w poszczeg贸lnych fazach procesu technologicznego;
9) sporz膮dza p贸艂produkty wyrob贸w cukierniczych i gotowe wyroby cukiernicze;
10) przestrzega Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

3. Dekorowanie wyrob贸w cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
Kwalifikacje w zawodzie TG 04 - Ucze艅:
1) opracowuje projekty dekoracji wyrob贸w cukierniczych;
2) dobiera surowce i p贸艂produkty do dekoracji wyrob贸w cukierniczych;
3) dobiera urz膮dzenia i drobny sprz臋t cukierniczy do dekorowania wyrob贸w cukierniczych;
4) pos艂uguje si臋 sprz臋tem i urz膮dzeniami cukierniczymi do dekorowania wyrob贸w
cukierniczych;
5) wykonuje elementy do dekorowania wyrob贸w cukierniczych;
6) dekoruje wyroby cukiernicze;
7) dobiera sposoby konfekcjonowania i przechowywania wyrob贸w cukierniczych;
8) obs艂uguje urz膮dzenia do pakowania i konfekcjonowania wyrob贸w cukierniczych;
9) konfekcjonuje wyroby cukiernicze;
10) dobiera urz膮dzenia do przechowywania wyrob贸w cukierniczych;
11) obs艂uguje urz膮dzenia do przechowywania wyrob贸w cukierniczych;
12) magazynuje gotowe wyroby cukiernicze i przygotowuje je do ekspedycji;
13) monitoruje krytyczne punkty kontroli zgodnie z systemem HACCP (ang. Hazard
Analysis and Critical Control Point), kt贸re maj膮 wp艂yw na bezpiecze艅stwo zdrowotne gotowych wyrob贸w cukierniczych.