LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 4471 - Na zdjęciu jest widoczny tylny panel komputera. Jak nazywa się wejście oznaczone strzałką?
 • Pytanie nr 4472 - Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują
 • Pytanie nr 4473 - Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu?
 • Pytanie nr 4474 - Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję
 • Pytanie nr 4475 - Tryb graficzny w języku programowania Turbo Pascal uruchamiany jest procedurą
 • Pytanie nr 4476 - Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?
 • Pytanie nr 4477 - Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?
 • Pytanie nr 4478 - Rysunek przedstawia schemat blokowy karty dźwiękowej. Jaką funkcję pełni układ oznaczony cyfrą 1 ...
 • Pytanie nr 4479 - Proces optymalizacji relacyjnej bazy danych, mający na celu eliminację powtarzających się danych,...
 • Pytanie nr 4480 - Active Directory w systemach MS Windows Server 2000 i MS Windows Server 2003 to
 • Pytanie nr 4481 - Podstawowym elementem bazy danych zawierającym kompletny opis jednego obiektu bazy jest
 • Pytanie nr 4482 - POP3 jest
 • Pytanie nr 4483 - Procesor RISC to procesor
 • Pytanie nr 4484 - W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll Rozszerzenie...
 • Pytanie nr 4485 - Licencja OEM to
 • Pytanie nr 4486 - W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL Co oznacza ten skrót?
 • Pytanie nr 4487 - Procesor Athlon 2800+ to
 • Pytanie nr 4488 - Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością...
 • Pytanie nr 4489 - Najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego standardu IEEE-1284 tworzący dwukierunkową...
 • Pytanie nr 4490 - Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania
 • Pytanie nr 4491 - Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje
 • Pytanie nr 4492 - Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?
 • Pytanie nr 4493 - W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby
 • Pytanie nr 4494 - Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystk...
 • Pytanie nr 4495 - Jeżeli w komórce arkusza kalkulacyjnego MS Excel, zamiast cyfr pojawiają się znaki ########, to n...
 • Pytanie nr 4496 - Podczas testowania nowego programu okazało się, że nie działa on prawidłowo. Jakiego narzędzia na...
 • Pytanie nr 4497 - Program w języku C/C++ składa się z kilkunastu różnych funkcji. Która z funkcji pełni rolę progra...
 • Pytanie nr 4498 - W języku C/C++ zapisano instrukcję for(i=1;i<100;i=i+2). Jaką instrukcją można zastąpić zapis ...
 • Pytanie nr 4499 - We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla ...
 • Pytanie nr 4500 - Numer przerwania przydzielony dla karty sieciowej został przedstawiony w postaci binarnej jako li...
 • Pytanie nr 4501 - Adres IP karty sieciowej to 192.0.0.17. Jaki jest zapis tego adresu w postaci dwójkowej?
 • Pytanie nr 4502 - Po włączeniu komputera procedura POST pokazuje 512 MB RAM. Na karcie właściwości ogólnych systemu...
 • Pytanie nr 4503 - Firma potrzebuje drukarki służącej do drukowania trwałych kodów kreskowych oraz etykiet na folii ...
 • Pytanie nr 4504 - W przedsiębiorstwie należy cyklicznie tworzyć kopie bezpieczeństwa dużej ilości danych, znajdując...
 • Pytanie nr 4505 - Zamontowany w komputerze dysk ma zostać podzielony na partycje. Podaj maksymalną liczbę partycji ...
 • Pytanie nr 4506 - W jakim systemie operacyjnym przy instalacji sterowników do nowego urządzenia może pojawić się ko...
 • Pytanie nr 4507 - System operacyjny działający w trybie tekstowym z możliwością uruchomienia środowiska graficznego...
 • Pytanie nr 4508 - W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. ...
 • Pytanie nr 4509 - Użytkownik sieci lokalnej musi mieć możliwość korzystania z plików znajdujących się na serwerze s...
 • Pytanie nr 4510 - W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z ...
 • Pytanie nr 4511 - Informacje przesyłane w sieci Internet przez użytkownika A do użytkownika B nie docierają. Użytko...
 • Pytanie nr 4512 - W budynku biurowym należy podłączyć komputer do routera ADSL przy użyciu przewodu UTP Cat 5e. Mak...
 • Pytanie nr 4513 - Skaner antywirusowy wykrył niepożądane oprogramowanie. Z opisu wynika, że jest to dialer, który p...
 • Pytanie nr 4514 - Co należy zrobić z wiadomością pocztową od nieznanej osoby, zawierającą niepewny załącznik?
 • Pytanie nr 4515 - W celu ochrony urządzeń elektronicznych przed ładunkami elektrostatycznymi występującymi na ciele...
 • Pytanie nr 4516 - Podczas wymiany pojemników z tuszem w drukarce atramentowej należy pamiętać dodatkowo o założeniu...
 • Pytanie nr 4517 - Jakie oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy musi posiadać komputer, by mógł być dopuszczon...
 • Pytanie nr 4518 - Wielogodzinna praca przy komputerze wymaga ergonomicznej aranżacji miejsca oraz prawidłowej pozyc...
 • Pytanie nr 4519 - Środkiem ochrony przeciwporażeniowej powodującym samoczynne odłączenie zasilania w warunkach wyst...
 • Pytanie nr 4520 - Porażony prądem elektrycznym jest nieprzytomny, oddycha i ma wyczuwalne tętno. Co należy zrobić u...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ