LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 42391 - Kt贸ra z wymienionych wad decyzji administracyjnej nie stanowi podstawy stwierdzenia jej niewa偶no艣...
 • Pytanie nr 42392 - Kt贸ry z wymienionych organ贸w jest organem stanowi膮cym samorz膮du wojew贸dztwa?
 • Pytanie nr 42393 - Kt贸ry organ administracji samorz膮dowej jest organem wykonawczym w mie艣cie licz膮cym powy偶ej 100 00...
 • Pytanie nr 42394 - Zadaniem kt贸rego organu administracji publicznej jest wykonywanie uchwa艂 rady powiatu?
 • Pytanie nr 42395 - Kt贸re z wymienionych zada艅 jest zadaniem Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych?
 • Pytanie nr 42396 - W贸jt, wydaj膮c dow贸d osobisty Janowi Kowalskiemu, realizuje zadanie
 • Pytanie nr 42397 - Na podstawie przytoczonego przepisu wska偶, kt贸re spo艣r贸d wymienionych danych powinny by膰 zawarte ...
 • Pytanie nr 42398 - W czasie stanu wojennego prawo wydawania rozporz膮dze艅 z moc膮 ustawy ma
 • Pytanie nr 42399 - Minister kieruj膮cy dzia艂em administracji rz膮dowej wydaje rozporz膮dzenia na podstawie szczeg贸艂oweg...
 • Pytanie nr 42400 - Kt贸ry z wymienionych przedsi臋biorc贸w podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂...
 • Pytanie nr 42401 - Sp贸艂ka z o.o. sprzeda艂a w dniu 16.08.2016 r. przedsi臋biorcy handlowemu artyku艂y biurowe. Przedsi臋...
 • Pytanie nr 42402 - W艂a艣ciciel firmy remontowo-budowlanej, powierzy艂 swojemu pracownikowi wykonanie prac remontowych ...
 • Pytanie nr 42403 - W kt贸rej z wymienionych um贸w stronami mog膮 by膰 tylko przedsi臋biorcy?
 • Pytanie nr 42404 - Z zamieszczonego fragmentu umowy wynika, 偶e strony zawar艂y
 • Pytanie nr 42405 - O kt贸r膮 informacj臋 nale偶y uzupe艂ni膰 pismo w sprawie wypowiedzenia pracownikowi umowy o prac臋, aby...
 • Pytanie nr 42406 - Kt贸ra z wymienionych informacji powinna by膰 obowi膮zkowo umieszczona w umowie o prac臋?
 • Pytanie nr 42407 - Je偶eli umowa o prac臋 nie zosta艂a zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien potwie...
 • Pytanie nr 42408 - Kt贸r膮 nale偶no艣膰 pracodawca mo偶e potr膮ci膰 z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgod膮 wyra偶on膮 ...
 • Pytanie nr 42409 - Do okresu zatrudnienia, od kt贸rego zale偶y prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza si臋
 • Pytanie nr 42410 - Prawo do 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej, kt贸rych celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobo...
 • Pytanie nr 42411 - Maria Podolska, po otrzymaniu decyzji od w贸jta w sprawie odmowy umorzenia zaleg艂o艣ci podatkowej, ...
 • Pytanie nr 42412 - Kt贸rej z wymienionych spraw organ administracyjny nie za艂atwia przez wydanie decyzji?
 • Pytanie nr 42413 - Jan Nowak, rozpoczynaj膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 jako osoba fizyczna, w celu uzyskania numeru id...
 • Pytanie nr 42414 - Organ administracji publicznej zawiesi艂 post臋powanie administracyjne, o co wyst膮pi艂a strona, na k...
 • Pytanie nr 42415 - Z kt贸rej z podanych przyczyn stwierdza si臋 niewa偶no艣膰 decyzji tak偶e wtedy, gdy od dnia jej dor臋cz...
 • Pytanie nr 42416 - Janina Kowalska wyst膮pi艂a do organu administracji publicznej z wnioskiem o wymeldowanie z mieszka...
 • Pytanie nr 42417 - Kt贸ry z wymienionych zapis贸w jest zgodny z trybem post臋powania w sprawie wydawania za艣wiadcze艅?
 • Pytanie nr 42418 - Kt贸ra z wymienionych decyzji nie wymaga uzasadnienia?
 • Pytanie nr 42419 - O kt贸r膮 informacj臋 nale偶y uzupe艂ni膰 tre艣膰 zamieszczonej decyzji administracyjnej, aby by艂a ona zg...
 • Pytanie nr 42420 - Dnia 14 lipca 2017 r. Marcinowi Nowakowi zosta艂a dor臋czona decyzja administracyjna, wydana w dniu...
 • Pytanie nr 42421 - W kt贸rej sytuacji, w 艣wietle powo艂anych przepis贸w Kodeksu post臋powania administracyjnego, decyzja...
 • Pytanie nr 42422 - 艢rodkiem egzekucyjnym w post臋powaniu egzekucyjnym dotycz膮cym obowi膮zk贸w o charakterze niepieni臋偶n...
 • Pytanie nr 42423 - Organem egzekucyjnym, uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prac臋, ze 艣wiadcze艅 ...
 • Pytanie nr 42424 - Radny rady miasta wni贸s艂 do komendanta wojew贸dzkiego policji skarg臋 na dzia艂alno艣膰 podleg艂ej mu k...
 • Pytanie nr 42425 - Kodeks post臋powania administracyjnego nie reguluje post臋powania w sprawie skarg dotycz膮cych zada艅...
 • Pytanie nr 42426 - Kt贸re z wymienionych zada艅 nale偶y do kompetencji s膮d贸w administracyjnych?
 • Pytanie nr 42427 - Wojew贸dzki s膮d administracyjny wyda艂 w dniu 16.10.2017 r. wyrok. W kt贸rym dniu up艂yn膮艂 termin do ...
 • Pytanie nr 42428 - Samorz膮dow膮 jednostk膮 organizacyjn膮 jest
 • Pytanie nr 42429 - Na podstawie informacji zawartych w tabeli, wska偶 w kt贸rym roku zanotowano deficyt w bud偶ecie mia...
 • Pytanie nr 42430 - Kt贸ry z wymienionych podatk贸w jest 藕r贸d艂em dochod贸w w艂asnych gminy?

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ