LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 6391 - Grunty zakupione w celu uzyskania korzy艣ci ekonomicznej wynikaj膮cej z przyrostu ich warto艣ci nale...
 • Pytanie nr 6392 - Kt贸r膮 z zasad racjonalnego gospodarowania zastosuje w艂a艣ciciel piekarni, je偶eli z worka m膮ki chce...
 • Pytanie nr 6393 - W Hurtowni "Meblomag" sp. z o.o. wybrane konta ksi臋gowe na dzie艅 31.12.2009 r. wykazuj膮 nast臋puj膮...
 • Pytanie nr 6394 - Je偶eli zyskowno艣膰 kapita艂u ca艂kowitego w przedsi臋biorstwie jest wy偶sza od koszt贸w pozyskania kapi...
 • Pytanie nr 6395 - W tabeli przedstawiono wyniki inwentaryzacji w przedsi臋biorstwie handlowym. Na podstawie danych w...
 • Pytanie nr 6396 - Kt贸ra z funkcji zarz膮dzania jest realizowana, w przypadku wprowadzenia przez kierownika premii uz...
 • Pytanie nr 6397 - Na podstawie zapis贸w na kontach ksi臋gowych stan nale偶no艣ci od odbiorc贸w na dzie艅 bilansowy wynosi...
 • Pytanie nr 6398 - Wynik finansowy netto jest sk艂adnikiem
 • Pytanie nr 6399 - Na podstawie zamieszczonych danych wynik finansowy z dzia艂alno艣ci operacyjnej jednostki wynosi - ...
 • Pytanie nr 6400 - Na podstawie danych zawartych w bilansie aktywa netto stanowi膮
 • Pytanie nr 6401 - Tabela przedstawia wybrane dane finansowe jednostki gospodarczej. Na podstawie danych zawartych w...
 • Pytanie nr 6402 - Ewidencja szczeg贸艂owa do konta "Warto艣ci niematerialne i prawne" prowadzona jest na kontach
 • Pytanie nr 6403 - Kt贸ra z przedstawionych operacji gospodarczych wywo艂uje zmiany wy艂膮cznie w pasywach?
 • Pytanie nr 6404 - Zgodnie z Kodeksem pracy zatrudnianie kobiety ci臋偶arnej w godzinach nadliczbowych jest
 • Pytanie nr 6405 - Dowodem ksi臋gowym nie jest
 • Pytanie nr 6406 - Konto "Odchylenia od cen ewidencyjnych towar贸w" zalicza si臋 do kont
 • Pytanie nr 6407 - Produkcja niezako艅czona na koniec okresu sprawozdawczego wykazywana jest
 • Pytanie nr 6408 - Warto艣膰 rozchodu materia艂贸w w cenie nabycia ustalona na podstawie zapis贸w na przedstawionych kont...
 • Pytanie nr 6409 - Przedsi臋biorstwo handlowe sprzeda艂o w maju towary na 艂膮czn膮 kwot臋 brutto 37 210 z艂, w tym podatek...
 • Pytanie nr 6410 - Praca przy monitorze ekranowym obci膮偶a wzrok oraz wymusza pozycj臋 cia艂a powoduj膮c膮 znaczne obci膮偶...
 • Pytanie nr 6411 - Odchylenia przypadaj膮ce na rozch贸d sprzedanych wyrob贸w gotowych wynosz膮
 • Pytanie nr 6412 - Warto艣膰 pocz膮tkowa maszyny produkcyjnej zakupionej w grudniu 2009 r. wynios艂a 100 000 z艂. Stopa a...
 • Pytanie nr 6413 - Koszty wydzia艂owe na koniec okresu sprawozdawczego przeksi臋gowuje si臋 na konto
 • Pytanie nr 6414 - O ile obni偶ono cen臋 detaliczn膮 spodni, je艣li po 30% obni偶ce spodnie kosztuj膮 70 z艂?
 • Pytanie nr 6415 - Nadwy偶ki inwentaryzacyjne, kt贸rych przyczyny nie zosta艂y ustalone zalicza si臋 do
 • Pytanie nr 6416 - Rozdzielniki koszt贸w zalicza si臋 do dowod贸w
 • Pytanie nr 6417 - Wynagrodzenia brutto pracownik贸w zatrudnionych w cegielni bezpo艣rednio przy produkcji cegie艂 nale...
 • Pytanie nr 6418 - Je偶eli warto艣膰 pocz膮tkowa 艣rodka trwa艂ego wynosi 60 000 z艂, a przewidywany okres eksploatacji wyn...
 • Pytanie nr 6419 - Przedstawiony fragment druku dokumentu to bilans
 • Pytanie nr 6420 - Zapis koryguj膮cy b艂膮d ksi臋gowy po przeciwnej stronie w stosunku do zapisu b艂臋dnego to
 • Pytanie nr 6421 - Hurtownia zakupi艂a fili偶anki w cenie zakupu netto 20 z艂/szt. Mar偶a hurtowa stanowi 20% ceny sprze...
 • Pytanie nr 6422 - Zasada podw贸jnego zapisu polega na
 • Pytanie nr 6423 - Zgodnie z Polsk膮 Norm膮 temperatura gwarantuj膮ca pe艂n膮 sprawno艣膰 psychiczn膮 i komfort podczas prac...
 • Pytanie nr 6424 - Wska偶 konto, kt贸re zosta艂o otwarte niezgodnie z zasad膮 otwierania kont ksi臋gowych.
 • Pytanie nr 6425 - Sp贸艂ka "Max" zaopatruje si臋 w materia艂y z importu. W bie偶膮cym miesi膮cu w zwi膮zku z zakupem wyst膮p...
 • Pytanie nr 6426 - Piekarnia wypieka dwa rodzaje chleba r贸偶ni膮ce si臋 wag膮. W badanym okresie wytworzono 2 000 bochen...
 • Pytanie nr 6427 - Kontrola dowodu pod wzgl臋dem formalnym polega na sprawdzeniu, czy
 • Pytanie nr 6428 - Archiwizowanie dokument贸w ksi臋gowych polega na
 • Pytanie nr 6429 - Przedstawiony fragment dokumentu to
 • Pytanie nr 6430 - Zap艂ata kary za nieterminow膮 dostaw臋 stanowi
 • Pytanie nr 6431 - Otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej na pokrycie strat w towarach powsta艂ych w wynik...
 • Pytanie nr 6432 - Zgodnie z ustaw膮 o rachunkowo艣ci r贸偶nice inwentaryzacyjne nale偶y rozliczy膰
 • Pytanie nr 6433 - Jednostka produkuje dwa typy nadwozi samochodowych obj臋te odr臋bnymi zleceniami. Koszty wydzia艂owe...
 • Pytanie nr 6434 - Nieodpowiednie warunki pracy mog膮 w d艂u偶szym okresie czasu
 • Pytanie nr 6435 - Kt贸ra operacja gospodarcza wywo艂uje zmiany zar贸wno w sk艂adnikach aktyw贸w, jak i pasyw贸w oraz powo...
 • Pytanie nr 6436 - Rachunek zysk贸w i strat mo偶na sporz膮dza膰 stosuj膮c
 • Pytanie nr 6437 - W hurtowni elektronarz臋dzi zakupiono za got贸wk臋 3 500 z艂 szlifierk臋 w celu sprzeda偶y. Zakup zaksi...
 • Pytanie nr 6438 - Zak艂ad meblowy w bie偶膮cym miesi膮cu wyprodukowa艂 52 biurka i rozpocz膮艂 produkcj臋 20 biurek przetwo...
 • Pytanie nr 6439 - Ujemne r贸偶nice kursowe powsta艂e przy wycenie na dzie艅 bilansowy 艣rodk贸w pieni臋偶nych w kasie zalic...
 • Pytanie nr 6440 - Przedstawiony dekret oznacza ewidencj臋 koszt贸w:

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ