LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 7711 - Górny wymiar graniczny dla przedstawionego zapisu 10 ±0,3 mm, wynosi
 • Pytanie nr 7712 - Oznaczenie na rysunku wskazuje, że połączenie należy wykonać metodą
 • Pytanie nr 7713 - Na konstrukcję ogrodzenia zastosowano stal St0S, która jest
 • Pytanie nr 7714 - Elementy przedstawione na rysunku wykonano metodą
 • Pytanie nr 7715 - Ulepszanie cieplne, to proces obróbki cieplnej składający się z zabiegów
 • Pytanie nr 7716 - Sposób obróbki umożliwiający uzyskanie chropowatości powierzchni, wyrażonej parametrem Ra=0,25 Ωm...
 • Pytanie nr 7717 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 7718 - Na rysunku przedstawiono obróbkę koła zębatego metodą
 • Pytanie nr 7719 - Kształt przedmiotu otrzymuje się w wyniku odkształcenia plastycznego metalu między obracającymi s...
 • Pytanie nr 7720 - Na rysunku przedstawiono podzielnicę uniwersalną mającą zastosowanie do obróbki
 • Pytanie nr 7721 - Na rysunku przedstawiono hamulec
 • Pytanie nr 7722 - Na rysunku przedstawiono skutki korozji
 • Pytanie nr 7723 - Jednoczesne działanie statycznych naprężeń rozciągających oraz wpływ środowiska, których następst...
 • Pytanie nr 7724 - Pompa na schemacie napędu hydraulicznego oznaczona jest cyfrą
 • Pytanie nr 7725 - Maszyna robocza służąca do przenoszenia cieczy z poziomu niższego na wyższy lub obszaru o ciśnien...
 • Pytanie nr 7726 - Maszyną stosowaną do wytwarzania ciśnienia w układzie napędu pneumatycznego, jest
 • Pytanie nr 7727 - Produktem niezupełnego spalania węgla, jest
 • Pytanie nr 7728 - W urządzeniu oznaczonym cyfrą 2 na schemacie chłodziarki sprężarkowej zachodzi proces
 • Pytanie nr 7729 - Wymiana ciepła, która może zachodzić w próżni, to
 • Pytanie nr 7730 - Na rysunku przedstawiono suwnicę
 • Pytanie nr 7731 - Aby udźwignąć ciężar o masie Q za pomocą przedstawionego wielokrążka należy użyć siły P o wartośc...
 • Pytanie nr 7732 - Działanie przedstawionego na rysunku dźwignika hydraulicznego jest najczęściej spotykanym zastoso...
 • Pytanie nr 7733 - Przedstawiony na rysunku przenośnik śrubowy może mieć zastosowanie do transportu
 • Pytanie nr 7734 - Wartości reakcji w podporze B belki, obciążonej siłą F jak na rysunku, wynosi
 • Pytanie nr 7735 - Minimalna liczba warunków równowagi, niezbędna do wyznaczenia reakcji i momentu utwierdzenia w pu...
 • Pytanie nr 7736 - Jeżeli siła F znajduje się pod kątem α=60° do osi l, to wartość rzutu tej siły na oś l, wynosi...
 • Pytanie nr 7737 - Na równi pochylonej pod kątem α=30° znajduje się masa G połączona liną z masą Q jak na rysunku. J...
 • Pytanie nr 7738 - Na rysunku przedstawiono wykresy momentów gnących i sił tnących belki. Momenty gnące przedstawion...
 • Pytanie nr 7739 - Na rysunku przedstawiono połączenie kołkowe poprzeczne. Jeżeli na kołek działa siła F, a wytrzyma...
 • Pytanie nr 7740 - Jeżeli pręt o przekroju prostokątnym i wymiarach 20 x 100 mm, obciążono siłą rozciągającą o warto...
 • Pytanie nr 7741 - Siła potrzebna do cięcia blachy na nożycach równoległych (patrz rysunek) wynosi F=600 kN. Szeroko...
 • Pytanie nr 7742 - Jeżeli prędkość pojazdu zwiększyła się 2 razy, to energia kinetyczna tego pojazdu wzrośnie
 • Pytanie nr 7743 - Jeżeli samochód przebył drogę 500 m w czasie 1 minuty, to prędkość poruszania się pojazdu wyniosł...
 • Pytanie nr 7744 - Na przestawionym wykresie ciepło Q1 jest dostarczane podczas przemiany
 • Pytanie nr 7745 - Na wykresie pracy silnika turboodrzutowego, przemiana podczas której wykonywana jest praca potrze...
 • Pytanie nr 7746 - Na przedstawionym obiegu pompy ciepła, ciepło Qz jest wyprowadzane podczas przemiany
 • Pytanie nr 7747 - Siła potrzebna do podniesienia ciężaru o masie 500 za pomocą dźwignika hydraulicznego o przełożen...
 • Pytanie nr 7748 - Siła na małym tłoku prasy przedstawionej na schemacie wynosi 2 kN. Tłok mały ma powierzchnię równ...
 • Pytanie nr 7749 - Narzędzie służące do pomiaru głębokości przedstawiono na rysunku
 • Pytanie nr 7750 - Na rysunku przedstawiono obrabiarkę przeznaczoną do wykonywania operacji
 • Pytanie nr 7751 - Nóż do toczenia gwintów wewnętrznych przedstawiono na rysunku
 • Pytanie nr 7752 - Główne pierwiastki stopowe stosowane w stalach odpornych na korozję, to
 • Pytanie nr 7753 - Wykonanie spoin pokrywanych powłoką lakierową, poprawne pod względem zabezpieczenia antykorozyjne...
 • Pytanie nr 7754 - Jeżeli wykonanie wałka na tokarce trwa 6 minut, koszt 1 godziny pracy tokarza wynosi 100 złotych,...
 • Pytanie nr 7755 - Z jednego pręta pracownik wykonuje wałki na automacie tokarskim w czasie 2 godzin. Liczba prętów ...
 • Pytanie nr 7756 - Podczas pracy na tokarce, głównym zagrożeniem dla tokarza, są
 • Pytanie nr 7757 - Do gaszenia urządzeń będących pod napięciem elektrycznym należy zastosować
 • Pytanie nr 7758 - Do ochrony oczu przy spawaniu łukiem elektrycznym stosuje się
 • Pytanie nr 7759 - Przy urazie mechanicznym oka należy w pierwszej kolejności
 • Pytanie nr 7760 - Podczas udzielania pierwszej pomocy osobie poparzonej, miejsce oparzenia w pierwszej kolejności n...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ