LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 73357 - Obowi膮zkiem pracodawcy zatrudniaj膮cego powy偶ej 250 pracownik贸w jest powo艂anie
 • Pytanie nr 73358 - W jakim terminie pracodawca jest obowi膮zany zapewni膰 przeszkolenie pracownika w zakresie bezpiecz...
 • Pytanie nr 73359 - Czas pracy osoby niepe艂nosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe艂nospraw...
 • Pytanie nr 73360 - Zgodnie z kodeksem pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepis贸w bezpiecze艅stwa i higien...
 • Pytanie nr 73361 - Kto, b臋d膮c pracodawc膮 lub dzia艂aj膮c w jego imieniu narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o...
 • Pytanie nr 73362 - Formu艂uj膮c wnioski z przegl膮du obiekt贸w nale偶y uwzgl臋dni膰, czy poziom nat臋偶enia o艣wietlenia na st...
 • Pytanie nr 73363 - Zgodnie z definicj膮 "pomieszczenie przeznaczone na czasowy pobyt ludzi" to pomieszczenie, w kt贸ry...
 • Pytanie nr 73364 - Zapewnienie instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp nale偶y do obowi膮zk贸w
 • Pytanie nr 73365 - Warto艣膰 st臋偶enia toksycznego zwi膮zku chemicznego lub py艂u, kt贸ra ze wzgl臋du na zagro偶enie zdrowia...
 • Pytanie nr 73366 - Na ka偶dym egzemplarzu 艣rodka ochrony indywidualnej w spos贸b widoczny, czytelny i odporny na zatar...
 • Pytanie nr 73367 - Rodzaje 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz odzie偶y i obuwia roboczego, kt贸rych stosowanie na okre...
 • Pytanie nr 73368 - Podstawowym zadaniem ergonomii koncepcyjnej jest
 • Pytanie nr 73369 - Badaniom psychologicznym podlegaj膮 kandydaci staraj膮cy si臋 o zatrudnienie na stanowisku
 • Pytanie nr 73370 - Sprawno艣膰 funkcjonowania uk艂adu nerwowego oceni lekarz
 • Pytanie nr 73371 - Profesjonaln膮 ocen臋 wydatku energetycznego pracownika mo偶na zleci膰
 • Pytanie nr 73372 - Ilo艣膰 energii wydatkowanej przez organizm cz艂owieka podczas wykonywania czynno艣ci roboczych okre艣...
 • Pytanie nr 73373 - Metoda OWAS umo偶liwia
 • Pytanie nr 73374 - Wska藕nikiem wydolno艣ci fizycznej pracownika jest
 • Pytanie nr 73375 - Zjawisko dostosowania si臋 oka do ogl膮dania przedmiot贸w znajduj膮cych si臋 w r贸偶nych odleg艂o艣ciach o...
 • Pytanie nr 73376 - Korzystny wp艂yw na uk艂ad kostno-stawowy i sprawno艣膰 fizyczn膮 ma
 • Pytanie nr 73377 - Na r贸wnowag臋 ciepln膮 cia艂a cz艂owieka wp艂ywa
 • Pytanie nr 73378 - Z punktu widzenia ergonomii stanowisko pracy powinno by膰 zaprojektowane w taki spos贸b, aby by艂a z...
 • Pytanie nr 73379 - Znaki bezpiecze艅stwa w kszta艂cie tr贸jk膮ta oznaczaj膮
 • Pytanie nr 73380 - Podstawowym aktem prawnym, z kt贸rego wynika obowi膮zek pracodawcy oceniania i dokumentowania ryzyk...
 • Pytanie nr 73381 - Dzia艂anie rakotw贸rcze w 艣rodowisku pracy wykazuj膮 czynniki
 • Pytanie nr 73382 - Przy pracy z komputerem do czynnik贸w uci膮偶liwych zalicza si臋 przede wszystkim
 • Pytanie nr 73383 - Dyskomfort, zm臋czenie i obni偶enie sprawno艣ci psychofizycznej w pracy wywo艂uj膮 czynniki
 • Pytanie nr 73384 - Je偶eli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono st臋偶enie czynnika o dzia艂aniu rakotw贸rczy...
 • Pytanie nr 73385 - Czynno艣ci do wykonania przed rozpocz臋ciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej ...
 • Pytanie nr 73386 - Warto艣膰 艣redni膮 st臋偶enia, kt贸re nie powinno spowodowa膰 ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika...
 • Pytanie nr 73387 - Dzia艂ania podj臋te w celu usuni臋cia przyczyn istniej膮cej niezgodno艣ci lub innej niepo偶膮danej sytua...
 • Pytanie nr 73388 - Praca przy obs艂udze zmechanizowanych narz臋dzi typu m艂ot pneumatyczny, wiertarka udarowa lub szlif...
 • Pytanie nr 73389 - Je艣li w wyniku wypadku przy pracy nast膮pi艂o trwa艂e, istotne zeszpecenie lub zniekszta艂cenie cia艂a...
 • Pytanie nr 73390 - Rejestr wypadk贸w przy pracy prowadzi
 • Pytanie nr 73391 - Zatwierdzony protok贸艂 powypadkowy pracodawca dor臋cza poszkodowanemu pracownikowi
 • Pytanie nr 73392 - Zgodnie z kodeksem pracy badania kontrolne przeprowadzane s膮 w przypadku
 • Pytanie nr 73393 - Pracownicy podczas szkole艅 z zakresu bhp ucz膮 si臋 najlepiej, gdy
 • Pytanie nr 73394 - Form臋 szkolenia umo偶liwiaj膮c膮 uzyskanie, aktualizowanie lub uzupe艂nianie wiedzy i umiej臋tno艣ci w ...
 • Pytanie nr 73395 - Aktywizuj膮c膮 metod膮 nauczania podczas szkole艅 z zakresu bhp jest
 • Pytanie nr 73396 - 艢rodkiem dydaktycznym podczas szkolenia okresowego bhp jest

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ