LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 9781 - Firma jest to prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej
 • Pytanie nr 9782 - Ilo艣膰 d贸br i us艂ug, jak膮 nabywcy chc膮 zakupi膰 w okre艣lonym czasie przy ustalonej cenie, to
 • Pytanie nr 9783 - Stabilizowanie gospodarki przez rz膮d poprzez nak艂adanie podatk贸w i finansowanie wydatk贸w to polit...
 • Pytanie nr 9784 - Sp贸艂ka, w kt贸rej wsp贸lnicy sami prowadz膮 sprawy sp贸艂ki oraz w pe艂ni odpowiadaj膮 za jej zobowi膮zan...
 • Pytanie nr 9785 - Kt贸re z wymienionych 艣rodk贸w gospodarczych s膮 wyszczeg贸lnione w bilansie?
 • Pytanie nr 9786 - W celu przedstawienia sytuacji maj膮tkowej i finansowej przedsi臋biorstwa, bilans grupuje oraz prez...
 • Pytanie nr 9787 - Tabela przedstawia klasyfikacj臋 aktyw贸w obrotowych w bilansie w grupie zapas贸w. Brakuj膮cymi sk艂ad...
 • Pytanie nr 9788 - Operacja gospodarcza, kt贸ra spowodowa艂a zmniejszenie nale偶no艣ci z tytu艂u dostaw i us艂ug oraz zwi臋...
 • Pytanie nr 9789 - Operacja gospodarcza polegaj膮ca na nabyciu przez firm臋 艣rodka trwa艂ego z odroczonym terminem p艂at...
 • Pytanie nr 9790 - Operacja gospodarcza maj膮ca na celu sp艂at臋 kredytu przelewem z rachunku bankowego spowoduje
 • Pytanie nr 9791 - Zasada r贸wnowagi bilansowej to zasada, kt贸ra wymaga ewidencji ka偶dej operacji gospodarczej, na co...
 • Pytanie nr 9792 - Przedstawiony druk dowodu ksi臋gowego zaliczany jest do dokument贸w dotycz膮cych ewidencji gospodark...
 • Pytanie nr 9793 - Kt贸rych element贸w brakuje w przedstawionym dowodzie ksi臋gowym OT?
 • Pytanie nr 9794 - Otrzymana od dostawcy faktura zakupu nale偶y do dowod贸w ksi臋gowych
 • Pytanie nr 9795 - Konto 艣rodk贸w pieni臋偶nych "Kasa"
 • Pytanie nr 9796 - Konto bilansowe pasywne funkcjonuje w ten spos贸b, 偶e dokonywane s膮 na nim nast臋puj膮ce zapisy:
 • Pytanie nr 9797 - Na kt贸rych kontach ksi臋gowych saldo pocz膮tkowe lub obroty rozpocz臋cia oraz zapisy zwi臋kszaj膮ce za...
 • Pytanie nr 9798 - Kt贸ry schemat prezentuje zasad臋 funkcjonowania konta wynikowego przychod贸w?
 • Pytanie nr 9799 - Otrzymane odszkodowanie za zniszczone w wyniku po偶aru magazynu towary zalicza si臋 do
 • Pytanie nr 9800 - Do koszt贸w rodzajowych nie zalicza si臋
 • Pytanie nr 9801 - Warto艣膰 materia艂贸w uj臋tych w bilansie na koniec roku obrachunkowego wynosi
 • Pytanie nr 9802 - Warto艣膰 jednego kilograma materia艂u wed艂ug sta艂ej ceny ewidencyjnej wynosi
 • Pytanie nr 9803 - Warto艣膰 jednostkowego odchylenia od cen ewidencyjnych materia艂贸w wynosi
 • Pytanie nr 9804 - Stopa rocznej amortyzacji dla 艣rodka trwa艂ego w pierwszym roku dla metody degresywnej wyniesie
 • Pytanie nr 9805 - Roczny odpis amortyzacyjny 艣rodka trwa艂ego ustalony dla metody degresywnej w pierwszym roku wynie...
 • Pytanie nr 9806 - Warto艣膰 netto 艣rodka trwa艂ego, jako podstawa naliczenia odpisu amortyzacyjnego dla drugiego roku ...
 • Pytanie nr 9807 - Przedsi臋biorstwo zakupi艂o za got贸wk臋 na podstawie faktury VAT artyku艂y biurowe, kt贸re bezpo艣redni...
 • Pytanie nr 9808 - Przedsi臋biorstwo otrzyma艂o faktur臋 VAT za zakup towar贸w handlowych z odroczonym terminem p艂atno艣c...
 • Pytanie nr 9809 - B艂臋dy w zapisach ksi臋gowych prowadzonych przy u偶yciu komputera poprawia si臋 przy u偶yciu storna
 • Pytanie nr 9810 - W ksi臋gach prowadzonych r臋cznie dokonano b艂臋dnego wpisu kwoty zdarzenia gospodarczego. Wpisano kw...
 • Pytanie nr 9811 - Przedsi臋biorstwo otrzyma艂o faktur臋 VAT za zakup artyku艂贸w biurowych, za kt贸r膮 zap艂aci艂o got贸wk膮. ...
 • Pytanie nr 9812 - W magazynie sp贸艂ki prowadz膮cej ewidencj臋 ilo艣ciowo - warto艣ciow膮 materia艂贸w wed艂ug cen zakupu prz...
 • Pytanie nr 9813 - Miesi臋czna wysoko艣膰 kosztu rozliczanego w czasie z tytu艂u zakupu prenumeraty to
 • Pytanie nr 9814 - Wyceniony i uzasadniony koszt zakupu prenumeraty przeksi臋gowuje si臋 miesi臋cznie na konto
 • Pytanie nr 9815 - Nadwy偶k臋 sumy wekslowej weksla w艂asnego nad kwot膮 zobowi膮zania, kt贸re nim pokrywamy zalicza si臋 d...
 • Pytanie nr 9816 - Ile wynosi wynik na dzia艂alno艣ci gospodarczej, je艣li wynik na sprzeda偶y jest r贸wny 25 000 z艂, kos...
 • Pytanie nr 9817 - Rachunek zysk贸w i strat sporz膮dzany jest w wariancie por贸wnawczym. W celu ustalenia zmiany stanu ...
 • Pytanie nr 9818 - Wska藕nik pokrycia aktyw贸w trwa艂ych kapita艂ami w艂asnymi to stosunek
 • Pytanie nr 9819 - Przedsi臋biorstwo na koniec okresu obrachunkowego przyst膮pi艂o do rozliczenia podatku VAT z Urz臋dem...
 • Pytanie nr 9820 - W celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych ze stosunku pracy...
 • Pytanie nr 9821 - P艂atnik, z tytu艂u ubezpiecze艅 zatrudnionych w firmie pracownik贸w na umow臋 o prac臋, ponosi ci臋偶ar ...
 • Pytanie nr 9822 - Na podstawie Imiennej Karty Wynagrodze艅 p艂atnik pobierze i odprowadzi w imieniu podatnika podatek...
 • Pytanie nr 9823 - P艂atnik pobierze i odprowadzi w imieniu ubezpieczonego do Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych ubezpie...
 • Pytanie nr 9824 - Pracownik, wed艂ug danych z Imiennej Karty Wynagrodze艅, otrzyma wynagrodzenie w wysoko艣ci
 • Pytanie nr 9825 - W celu ustalenia nale偶nego podatku dochodowego, naliczony podatek dochodowy od os贸b fizycznych zm...
 • Pytanie nr 9826 - Koszty obowi膮zkowych wst臋pnych, okresowych i kontrolnych bada艅 lekarskich pracownika dzia艂u ksi臋g...
 • Pytanie nr 9827 - Obowi膮zek okresowego szkolenia pracownik贸w zatrudnionych na stanowisku technika rachunkowo艣ci w z...
 • Pytanie nr 9828 - Dokumenty ksi臋gowe i inwentaryzacyjne przechowuje si臋 po zako艅czeniu roku obrotowego, kt贸rego dot...
 • Pytanie nr 9829 - Pracownik ksi臋gowo艣ci, opuszczaj膮c w sprawach s艂u偶bowych stanowisko pracy w celu z艂o偶enia przelew...
 • Pytanie nr 9830 - W przypadku zauwa偶enia bezpo艣redniego zagro偶enia pora偶eniem pr膮dem z powodu zniszczenia izolacji ...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ