LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 10201 - Wyk艂adnia dokonywana przez przedstawicieli nauki i praktyki prawnej, dokonywana w publikacjach pr...
 • Pytanie nr 10202 - Elementem normy prawnej nie jest:
 • Pytanie nr 10203 - Aktem administracyjnym jest
 • Pytanie nr 10204 - Osobowo艣膰 prawn膮 posiada
 • Pytanie nr 10205 - Kt贸ra zasada prawa wyborczego gwarantuje ka偶demu wyborcy, 偶e tre艣膰 jego decyzji wyborczej nie b臋d...
 • Pytanie nr 10206 - Dobrami substytucyjnymi s膮
 • Pytanie nr 10207 - Gospodark臋, w kt贸rej nie jest stosowany rachunek ekonomicznej efektywno艣ci i kt贸ra opiera si臋 na ...
 • Pytanie nr 10208 - Indeks gie艂dowy liczony na podstawie cen akcji sp贸艂ek rynku podstawowego notowanych na Warszawski...
 • Pytanie nr 10209 - Do kompetencji Prezesa Rady Ministr贸w nale偶y
 • Pytanie nr 10210 - Naczelnym organem administracji rz膮dowej jest
 • Pytanie nr 10211 - Wybory Prezydenta RP s膮
 • Pytanie nr 10212 - Cz艂onk贸w Rady Bezpiecze艅stwa Narodowego powo艂uje i odwo艂uje
 • Pytanie nr 10213 - Organem stanowi膮cym i kontrolnym w powiecie jest
 • Pytanie nr 10214 - Organami w艂adzy wykonawczej w Polsce s膮
 • Pytanie nr 10215 - Kandydatem na urz膮d Prezydenta RP mo偶e by膰 ka偶dy obywatel posiadaj膮cy pe艂ni臋 praw wyborczych oraz...
 • Pytanie nr 10216 - Umow臋 u偶yczenia reguluj膮 przepisy prawa
 • Pytanie nr 10217 - Zabezpieczeniem wierzytelno艣ci pieni臋偶nej na ruchomo艣ci jest
 • Pytanie nr 10218 - Stosunki prawne powstaj膮ce mi臋dzy podmiotami, w zwi膮zku z dokonywan膮 wymian膮 d贸br i 艣wiadczeniem ...
 • Pytanie nr 10219 - Zbywalne i dziedziczne prawo do korzystania z gruntu, stanowi膮cego w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, jedno...
 • Pytanie nr 10220 - Okres konieczny do nabycia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci w drodze zasiedzenia przez samoistnego posiada...
 • Pytanie nr 10221 - W艂asno艣膰 komunalna to w艂asno艣膰
 • Pytanie nr 10222 - Informacjom niejawnym, kt贸rych nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyj膮tkowo powa偶n膮 szkod臋 dla Rz...
 • Pytanie nr 10223 - Procedura podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, kt贸ra zobowi膮zuje Rad臋 Unii Europejskiej do z...
 • Pytanie nr 10224 - Organem przedsi臋biorstwa pa艅stwowego jest
 • Pytanie nr 10225 - Kierownik贸w powiatowych jednostek organizacyjnych powo艂uje i odwo艂uje
 • Pytanie nr 10226 - Wsp贸lnik, zwany komplementariuszem. odpowiada za zobowi膮zania sp贸艂ki bez ograniczenia oraz ma pra...
 • Pytanie nr 10227 - W jaki spos贸b nale偶y zaksi臋gowa膰 faktur臋 VAT za sprzedane towary wiedz膮c, 偶e warto艣膰 netto sprzed...
 • Pytanie nr 10228 - Dokumentem o charakterze dyspozycyjnym jest
 • Pytanie nr 10229 - Indeksy jednopodstawowe i 艂a艅cuchowe zaliczane s膮 do miar
 • Pytanie nr 10230 - Jedna strona zobowi膮zuje si臋 za wynagrodzeniem w formie prowizji, w zakresie swego przedsi臋biorst...
 • Pytanie nr 10231 - Kiedy przestaje trwa膰 wsp贸lno艣膰 ustawowa w przypadaj ustania lub uniewa偶nienia ma艂偶e艅stwa?
 • Pytanie nr 10232 - Z zamieszczonego przepisu wynika, 偶e maksymalny termin za艂atwienia sprawy w post臋powaniu administ...
 • Pytanie nr 10233 - Jednostk膮 organizacyjn膮 sektora finans贸w publicznych, kt贸ra pokrywa swoje wydatki bezpo艣rednio z ...
 • Pytanie nr 10234 - Podatkiem samorz膮dowym jest
 • Pytanie nr 10235 - W贸jt gminy zleci艂 swojemu sekretarzowi powiadomienie szko艂y o jego wizycie. Jaki jest kierunek pr...
 • Pytanie nr 10236 - Oznaczenie akt symbolem B5 nak艂ada obowi膮zek
 • Pytanie nr 10237 - Kwestionariusz osobowy powinien by膰 umieszczony w aktach osobowych
 • Pytanie nr 10238 - Przedstawione pismo to
 • Pytanie nr 10239 - Pismo jest sporz膮dzone w uk艂adzie
 • Pytanie nr 10240 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, okre艣l warto艣膰 艣rodkow膮 (median臋) koszt贸w.
 • Pytanie nr 10241 - Kt贸ry ze wska藕nik贸w statystycznych okre艣la bezwzgl臋dne zr贸偶nicowanie badanej cechy?
 • Pytanie nr 10242 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l, ile wynosi wska藕nik rentowno艣ci kapita艂u w艂as...
 • Pytanie nr 10243 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, okre艣l ile wynosi wska藕nik rotacji maj膮tku obrotoweg...
 • Pytanie nr 10244 - Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy z monitorami ekranowymi, ma prawo po ka偶dej godzinie pr...
 • Pytanie nr 10245 - Temperatura pomieszcze艅 biurowych w godzinach pracy nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶
 • Pytanie nr 10246 - Do ugaszenia po偶aru w bibliotece szkolnej najmniej szkodliwe dla znajduj膮cych si臋 tam zbior贸w b臋d...
 • Pytanie nr 10247 - Dokumenty osobowe pracownik贸w nale偶y przechowywa膰 przez
 • Pytanie nr 10248 - Dokumenty zawieraj膮ce informacje niejawne, kt贸rych nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkod臋 dla ...
 • Pytanie nr 10249 - Dokumenty o trwalej warto艣ci historycznej oznacza si臋 kategori膮
 • Pytanie nr 10250 - Maszyny i inne urz膮dzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostaj膮ce w naprawie po...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ