LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 105012 - Określ, który z poniższych standardów jest najmniej istotny w zakresie elektroradiologii.
 • Pytanie nr 105022 - Źródło finansowaniaProcent finansowania Budżet państwa70% Prywatne ubezpieczenia zdrowotne10%...
 • Pytanie nr 105024 - Zinterpretuj poniższą tabelę przedstawiającą etapy choroby nowotworowej i wskaż, który etap jest ...
 • Pytanie nr 105028 - Wskaż, które z poniższych objawów są typowe dla procesów patologicznych wymagających diagnostyki ...
 • Pytanie nr 105035 - Jako technik elektroradiolog często masz do czynienia z pacjentami w różnym wieku. Które z poniżs...
 • Pytanie nr 105042 - Jako technik elektroradiolog, co jest twoim obowiązkiem, gdy podejrzewasz, że pacjent może być of...
 • Pytanie nr 105047 - Podczas badania ultrasonograficznego pacjentka niesłysząca zaczyna odczuwać dyskomfort. Jak powin...
 • Pytanie nr 105055 - Określ, które z poniższych działań można zaliczyć do działań profilaktycznych na poziomie pierwot...
 • Pytanie nr 105065 - Poniżej przedstawiono tabelę z różnymi rodzajami badań przesiewowych. Wybierz, które z nich nie j...
 • Pytanie nr 105069 - W zespole wielodyscyplinarnym diagnostyki obrazowej, technik elektroradiolog jest odpowiedzialny za:
 • Pytanie nr 105070 - Podczas wykonywania badania elektromedycznego, technik elektroradiolog musi:
 • Pytanie nr 105085 - Podczas wykonywania mammografii, jakie jest typowe ułożenie pacjentki?
 • Pytanie nr 105089 - Podczas wykonywania badania tomograficznego, pacjent jest narażony na dawkę promieniowania. Które...
 • Pytanie nr 105094 - Zidentyfikuj, który z poniższych sposobów nie jest efektywnym środkiem ochrony radiologicznej w r...
 • Pytanie nr 105102 - Jaki jest główny cel dokumentacji wielkości dawki pochłoniętej i warunków ekspozycji podczas wyko...
 • Pytanie nr 105104 - Podczas wykonywania badań rentgenodiagnostycznych, zauważasz, że obrazy są niejednolite i zawiera...
 • Pytanie nr 105105 - Zidentyfikuj, który z poniższych parametrów jest najważniejszy do dostosowania podczas wykonywani...
 • Pytanie nr 105107 - Wykonujesz badanie rentgenowskie pacjenta z podejrzeniem złamania kości. Jakie ustawienia powinie...
 • Pytanie nr 105108 - Podczas wykonywania badania rentgenowskiego zauważasz, że obraz jest zbyt ciemny. Co powinieneś z...
 • Pytanie nr 105112 - Jednym z zadań technika elektroradiologa jest opracowanie dokumentacji medycznej wykonanego badan...
 • Pytanie nr 105117 - W trakcie wykonywania badania tomografii komputerowej pacjenta zauważasz, że pacjent jest niespok...
 • Pytanie nr 105118 - Pacjent przyszedł na badanie densytometrii kostnej. Po wykonaniu badania zauważasz, że na obrazie...
 • Pytanie nr 105119 - Analizując obraz z rezonansu magnetycznego, zauważasz strukturę anatomiczną o kształcie nerkowaty...
 • Pytanie nr 105124 - Podczas procedury radiologii interwencyjnej, pacjentowi podawany jest środek kontrastowy. Czy moż...
 • Pytanie nr 105126 - Przyjrzyj się poniższej tabeli i wskaż, która z technik diagnostyki obrazowej jest najbardziej od...
 • Pytanie nr 105131 - Podczas wykonywania badania radiologicznego, pacjent nagle zaczyna się źle czuć. Jakie jest Twoje...
 • Pytanie nr 105134 - Podczas wykonywania badania medycyny nuklearnej, pacjent otrzymuje promieniotwórczy środek kontra...
 • Pytanie nr 105137 - Jaki jest główny cel wykonania badania medycyny nuklearnej u pacjenta z podejrzeniem choroby nowo...
 • Pytanie nr 105141 - Rozważasz zastosowanie środka kontrastowego do badania rezonansem magnetycznym. Który z poniższyc...
 • Pytanie nr 105144 - Podczas wykonywania badań i zabiegów z zakresu radiologii naczyniowej, interwencyjnej i hemodynam...
 • Pytanie nr 105163 - Podczas przeprowadzania badania audiometrycznego pacjenta, zauważasz, że pacjent słyszy dźwięki o...
 • Pytanie nr 105172 - Podczas wykonywania badania elektromiograficznego (EMG), technik zauważa artefakty na zapisie. Co...
 • Pytanie nr 105174 - Podczas wykonywania elektroencefalografii (EEG) pacjent zaczyna mrugać intensywnie, co powoduje z...
 • Pytanie nr 105183 - Podczas wykonywania spirometrii, pacjent nagle zaczyna kaszleć i ma trudności z oddychaniem. Jaki...
 • Pytanie nr 105186 - Po wykonaniu elektrokardiografii (EKG), zapisujesz wyniki w dokumentacji medycznej. Jakie informa...
 • Pytanie nr 105199 - Podczas przygotowywania stanowiska do radioterapii, jakiego typu materiał jest najważniejszy do z...
 • Pytanie nr 105204 - Podczas przygotowywania pacjenta do radioterapii, zauważasz, że pacjent wyraża obawy związane z b...
 • Pytanie nr 106242 - Wskaż, które z poniższych stwierdzeń dotyczących brachyterapii jest prawdziwe.
 • Pytanie nr 107058 - Jakie jest główne zastosowanie pola magnetycznego w diagnostyce obrazowej?
 • Pytanie nr 107059 - Wybierz pierwiastek promieniotwórczy, który jest często stosowany w medycynie nuklearnej.

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ