LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 13841 - Dobro komplementarne to dobro, kt贸re
 • Pytanie nr 13842 - Sp贸艂ka osobowa utworzona przez wsp贸lnik贸w w celu wykonywania wolnego zawodu, w sp贸艂ce prowadz膮cej...
 • Pytanie nr 13843 - Dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby os贸b o zmiennym sk艂adzie osobowym i zmiennym fundusz...
 • Pytanie nr 13844 - R贸偶nica pomi臋dzy obrotami Wn i Ma konta ksi臋gowego to
 • Pytanie nr 13845 - Zasada rachunkowo艣ci, wed艂ug kt贸rej wszystkie zdarzenia wp艂ywaj膮ce znacz膮co na dzia艂alno艣膰 i sytu...
 • Pytanie nr 13846 - Weksle w艂asne o terminie wykupu 10 miesi臋cy wystawiane przez jednostk臋 nale偶y uj膮膰 w bilansie jak...
 • Pytanie nr 13847 - Akcje obce zakupione przez jednostk臋 zalicza si臋 do
 • Pytanie nr 13848 - Bierne rozliczenia mi臋dzyokresowe koszt贸w s膮 prezentowane w bilansie w pozycji
 • Pytanie nr 13849 - Zobowi膮zania z tytu艂u dostaw i us艂ug wymagalne w okresie d艂u偶szym ni偶 12 miesi臋cy nale偶y uj膮膰 w b...
 • Pytanie nr 13850 - Odpowiednikiem kapita艂u zapasowego w przedsi臋biorstwie pa艅stwowym jest fundusz
 • Pytanie nr 13851 - Kt贸ra operacja gospodarcza nie powoduje zmiany og贸lnej sumy bilansowej?
 • Pytanie nr 13852 - Kt贸ra operacja gospodarcza wywiera wp艂yw tylko na aktywa bilansu?
 • Pytanie nr 13853 - Przeznaczenie cz臋艣ci zysku na Zak艂adowy Fundusz 艢wiadcze艅 Socjalnych to operacja gospodarcza
 • Pytanie nr 13854 - Wyp艂ata pracownikowi zaliczki na delegacj臋 got贸wk膮 spowoduje zmiany
 • Pytanie nr 13855 - Zadeklarowane, ale jeszcze nie wniesione wp艂aty przez udzia艂owc贸w na poczet kapita艂u podstawowego...
 • Pytanie nr 13856 - Dowodem ksi臋gowym w艂asnym wewn臋trznym jest
 • Pytanie nr 13857 - Dyspozycja wierzyciela wydana bankowi do obci膮偶enia rachunku d艂u偶nika okre艣lon膮 kwot膮 i uznania t...
 • Pytanie nr 13858 - Dowodem ksi臋gowym zbiorczym jest
 • Pytanie nr 13859 - Konto, kt贸re nie posiada salda pocz膮tkowego i na kt贸rym po stronie Wn ksi臋guje si臋 zwi臋kszenia, a...
 • Pytanie nr 13860 - Konto "Umorzenie 艣rodk贸w trwa艂ych" jest kontem
 • Pytanie nr 13861 - Przy ksi臋gowaniu zdarze艅 gospodarczych na kontach pozabilansowych obowi膮zuje zasada
 • Pytanie nr 13862 - W jednostce gospodarczej na wybrane konta ksi臋gowe naniesiono salda pocz膮tkowe w zaprezentowany s...
 • Pytanie nr 13863 - Kara umowna za zerwanie kontraktu przez kontrahenta, kt贸ra wp艂yn臋艂a na konto bankowe jednostki, s...
 • Pytanie nr 13864 - Do koszt贸w finansowych zalicza si臋:
 • Pytanie nr 13865 - Darowizn臋 艣rodk贸w pieni臋偶nych przekazanych przez biuro rachunkowe innej jednostce nale偶y zaksi臋go...
 • Pytanie nr 13866 - Podatek dochodowy od os贸b prawnych, liczony od zysku brutto, stanowi
 • Pytanie nr 13867 - Na podstawie przedstawionych zapis贸w na kontach ksi臋gowych ustal warto艣膰 bilansow膮 艣rodk贸w trwa艂y...
 • Pytanie nr 13868 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne prowadzi ewidencj臋 materia艂贸w w magazynie wed艂ug rzeczywistych cen z...
 • Pytanie nr 13869 - Warto艣膰 bilansowa warto艣ci niematerialnych i prawnych to warto艣膰 pocz膮tkowa
 • Pytanie nr 13870 - Kt贸r膮 zasad臋 zapisu na kontach ksi臋gowych zastosowano przy ksi臋gowaniu rozdzielnika koszt贸w?
 • Pytanie nr 13871 - Zasad臋 powt贸rzonego zapisu pojedynczego stosuje si臋 przy ksi臋gowaniu operacji gospodarczych na ko...
 • Pytanie nr 13872 - Jednostka produkcyjna ewidencjonuj膮ca koszty w uk艂adzie funkcjonalnym, na koncie "Koszty dzia艂aln...
 • Pytanie nr 13873 - Zapis koryguj膮cy b艂膮d ksi臋gowy po przeciwnej stronie w stosunku do zapisu b艂臋dnego to
 • Pytanie nr 13874 - Konto "Rozliczenie niedobor贸w i szk贸d" na dzie艅 bilansowy
 • Pytanie nr 13875 - W jednostce gospodarczej na podstawie spisu z natury stwierdzono nast臋puj膮ce r贸偶nice inwentaryzac...
 • Pytanie nr 13876 - Koszt wytworzenia wyrobu gotowego obejmuje:
 • Pytanie nr 13877 - Do rozliczania koszt贸w uj臋tych w uk艂adzie rodzajowym na konta uk艂adu funkcjonalnego przeznaczone ...
 • Pytanie nr 13878 - "Zu偶ycie materia艂贸w i energii" to konto koszt贸w wyst臋puj膮ce w uk艂adzie
 • Pytanie nr 13879 - W Hurtowni "Meblomag" sp. z o.o. wybrane konta ksi臋gowe na dzie艅 31.12.2012 r. wykazuj膮 nast臋puj膮...
 • Pytanie nr 13880 - Na podstawie przedstawionych, wybranych danych z bilansu i rachunku zysk贸w i strat oblicz, ile wy...
 • Pytanie nr 13881 - Obroty Wn na koncie "Koszty dzia艂alno艣ci podstawowej" przedstawiaj膮 si臋 nast臋puj膮co: - materia艂y...
 • Pytanie nr 13882 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne ewidencjonuje wyroby gotowe w sta艂ej cenie ewidencyjnej po 190 z艂 za...
 • Pytanie nr 13883 - Jednostka produkuje dwa typy nadwozi samochodowych obj臋te odr臋bnymi zleceniami. Koszty wydzia艂owe...
 • Pytanie nr 13884 - Hurtownia zakupi艂a fili偶anki w cenie zakupu netto 20 z艂/szt. Mar偶a hurtowa stanowi 20% ceny sprze...
 • Pytanie nr 13885 - Pani Anna Maj prowadzi jednoosobow膮 pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 i rozliczania si臋 z urz臋...
 • Pytanie nr 13886 - Kontrolnym badaniom lekarskim (w celu ustalenia zdolno艣ci do wykonywania pracy na dotychczasowym ...
 • Pytanie nr 13887 - W celu ochrony baz danych ksi臋gowych przed niepowo艂anym dost臋pem jednostka gospodarcza
 • Pytanie nr 13888 - Obowi膮zkiem pracodawcy w przypadku, gdy pracownik odmawia poddania si臋 okresowym badaniom lekarsk...
 • Pytanie nr 13889 - Dopuszczalny poziom d藕wi臋ku na stanowisku pracy biurowej wynosi
 • Pytanie nr 13890 - Pracownik biura w trakcie wykonywania swoich obowi膮zk贸w s艂u偶bowych zosta艂 pora偶ony pr膮dem. Jak膮 c...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ