LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 27791 - Końcowym zabiegiem podczas wykonywania otworu ϕ10H7 jest
 • Pytanie nr 27792 - Do wykonania otworu o średnicy ϕ45 w płycie stalowej należy zastosować
 • Pytanie nr 27793 - Korbowód urządzenia przedstawionego na schemacie (oznaczony numerem 3) należy wykonać ze stali
 • Pytanie nr 27794 - Do wykańczającej obróbki otworu ϕ15H7 należy zastosować
 • Pytanie nr 27795 - Do wykonania otworu pod gwint M22 w mosiądzu należy użyć wiertła
 • Pytanie nr 27796 - Wymiar wewnętrzny ϕ6-0,03 można zmierzyć, wykorzystując
 • Pytanie nr 27797 - Ocena prawidłowości wykonania otworu przelotowego w płytce polega na
 • Pytanie nr 27798 - Aby uzyskać chropowatość powierzchni A, zgodnie z przedstawionym rysunkiem, należy wykonać operac...
 • Pytanie nr 27799 - Który rodzaj obróbki należy zastosować do wykonania gwintu o dużej dokładności, wytrzymałości i g...
 • Pytanie nr 27800 - Na rysunku frezarki wspornik oznaczono numerem
 • Pytanie nr 27801 - Na rysunku dłutownicy, numerem 1 oznaczono
 • Pytanie nr 27802 - Strugarkę przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 27803 - Do wykonania panewki łożyska ślizgowego stosuje się
 • Pytanie nr 27804 - Który z materiałów, o nie mniejszych wymaganiach wytrzymałościowych, należy zastosować jako zamie...
 • Pytanie nr 27805 - Które z przedstawionych imadeł należy zastosować do zamocowania przedmiotu obrabianego pod kątem ...
 • Pytanie nr 27806 - Który z przedstawionych uchwytów stosowany jest na tokarce do mocowania noża tokarskiego?
 • Pytanie nr 27807 - Rowek wzdłużny na płaszczyźnie kostki można wykonać
 • Pytanie nr 27808 - Do wykonania podcięcia obróbkowego w toczonym wałku należy zastosować nóż tokarski
 • Pytanie nr 27809 - Przyrząd do pomiaru głębokości otworu przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 27810 - Dokładność wykonania gwintu śruby pociągowej obrabiarki ocenia się wykonując
 • Pytanie nr 27811 - Połączenie, w którym podczas montażu dokonywane jest oziębienia czopa, nazywa się
 • Pytanie nr 27812 - Zamocowanie metalowej zasuwki do drewnianych drzwi należy wykonać poprzez
 • Pytanie nr 27813 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 27814 - Który z wymienionych gatunków stali zalicza się do łatwo spawalnych?
 • Pytanie nr 27815 - Rowek w wałku do połączenia wpustowego wykonuje się na
 • Pytanie nr 27816 - Do montażu połączeń części maszyn z dużym wciskiem, należy zastosować urządzenie przedstawione na...
 • Pytanie nr 27817 - Przygotowanie materiałów do lutowania polega na
 • Pytanie nr 27818 - Kolejność czynności przy spawaniu blach o grubości do 2 mm jest następująca:
 • Pytanie nr 27819 - Do oceny jakości pojedynczego złącza spawanego pokrętła koła ręcznego, wystarczy badanie
 • Pytanie nr 27820 - Jakiego rodzaju łożysko jest zastosowane w połączeniu przedstawionym na rysunku?
 • Pytanie nr 27821 - W wiertarce stojakowej przedstawionej na schemacie, napęd ruchu posuwowego na tuleję wrzeciona pr...
 • Pytanie nr 27822 - Które z wymienionych narzędzi należy zastosować do odkręcania śrub z wewnętrznym otworem sześciok...
 • Pytanie nr 27823 - W łożyskach ślizgowych występuje głównie zużycie
 • Pytanie nr 27824 - Zgodnie z przedstawioną tabelą do osadzenia na czopie wału o średnicy osadzenia 21 mm i szerokośc...
 • Pytanie nr 27825 - Zgodnie z danymi w tabeli do montażu na wale o średnicy czopa ϕ45 oraz średnicy otworu w korpusie...
 • Pytanie nr 27826 - Naprawa noża tokarskiego składanego z płytką skrawającą, w której powstał rowek na powierzchni pr...
 • Pytanie nr 27827 - Naprawa freza ścinowego z wyszczerbionym ostrzem polega na szlifowaniu powierzchni
 • Pytanie nr 27828 - Podczas montażu pokrywy śrubami rozmieszczonymi na obwodzie jak na rysunku, kolejność dociągania ...
 • Pytanie nr 27829 - Gdy konieczna jest ochrona antykorozyjna części i jednoczesne zapewnienie jej dużej odporności na...
 • Pytanie nr 27830 - Po zakończonych pomiarach, płytki wzorcowe należy wymyć w

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ