LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 32391 - Piłowanie zgrubne powierzchni wypukłej wykonuje się pilnikiem
 • Pytanie nr 32392 - W produkcji małoseryjnej do wykonania połączenia nitami stalowymi (f)8 mm należy zastosować nitow...
 • Pytanie nr 32393 - Do wykonania elementów maszyn spożywczych mających bezpośredni kontakt z żywnością należy zastoso...
 • Pytanie nr 32394 - Do wykonania gwintowników ręcznych stosowana jest stal narzędziowa
 • Pytanie nr 32395 - Przyrząd traserski do wyznaczania środków otworów na powierzchniach płaskich przedmiotów walcowyc...
 • Pytanie nr 32396 - Do pogłębiania otworów należy zastosować narzędzie przedstawione na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 32397 - Aby wykonać otwór w przedmiocie przedstawionym na rysunku zgodnie z wymaganą tolerancją, należy u...
 • Pytanie nr 32398 - Płaskość powierzchni sprawdzić można za pomocą
 • Pytanie nr 32399 - Do sprawdzenia skoku gwintu należy zastosować przyrząd przedstawiony na rysunku oznaczonym literą...
 • Pytanie nr 32400 - Rowek wpustowy na wałku przedstawionym na rysunku należy wykonać w operacji
 • Pytanie nr 32401 - Zgodnie z przedstawionym rysunkiem, chropowatość oznaczonej powierzchni trzpienia, można uzyskać ...
 • Pytanie nr 32402 - Na rysunku przedstawiono fragment tokarki TUD 40. Imak narzędziowy oznaczono literą
 • Pytanie nr 32403 - Podzespołem tokarki przedstawionym na rysunku jest
 • Pytanie nr 32404 - Do naostrzenia przedstawionego na rysunku sitka maszynki do mięsa, należy zastosować
 • Pytanie nr 32405 - Do przecinania prętów stalowych O8 mm w produkcji jednostkowej najlepiej zastosować
 • Pytanie nr 32406 - Panewki łożyska ślizgowego pracującego w podwyższonej temperaturze wykonuje się
 • Pytanie nr 32407 - Na trzonki noży tokarskich zazwyczaj nie stosuje się stali
 • Pytanie nr 32408 - W celu zamocowania przedmiotu obrabianego w kłach tokarki należy dodatkowo użyć
 • Pytanie nr 32409 - Do nacięcia gwintu wewnętrznego na tokarce należy zastosować nóż tokarski, przedstawiony na rysun...
 • Pytanie nr 32410 - Do nacięcia uzębienia koła zębatego należy zastosować frez, przedstawiony na rysunku oznaczonym l...
 • Pytanie nr 32411 - Do sprawdzenia okrągłości wałka należy użyć
 • Pytanie nr 32412 - W celu sprawdzenia, czy maksymalna średnica wałka nie przekracza górnego wymiaru granicznego, nal...
 • Pytanie nr 32413 - Który z wymiarów mieści się w tolerancji wykonania wymiaru przedstawionego na rysunku?
 • Pytanie nr 32414 - Spawanie stali metodą TIG przedstawione jest na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 32415 - Na rysunku przedstawione jest połączenie
 • Pytanie nr 32416 - Do połączenia cienkich blach ocynkowanych należy zastosować
 • Pytanie nr 32417 - Uchwyt do spawania elektrodą otuloną przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 32418 - Przyrząd stosowany do wykonywania połączeń nitowych przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 32419 - Do wykonania połączenia spawanego elementów stalowych metodą MIG, jako gazu osłonowego należy uży...
 • Pytanie nr 32420 - Do wykonania złącza lutowanego lutem miękkim należy zastosować narzędzie przedstawione na rysunku...
 • Pytanie nr 32421 - W przypadku wykonywania prac spawalniczych w odległości powyżej 1 km od najbliższego źródła prądu...
 • Pytanie nr 32422 - Do wykonania gwintu wewnętrznego M6 w stali, należy wywiercić otwór o średnicy
 • Pytanie nr 32423 - Do spawania elementów stalowych o grubości 10 mm metodą MAG, kąt rowka spoiny mieści się w zakres...
 • Pytanie nr 32424 - Na rysunku oznaczono
 • Pytanie nr 32425 - Na rysunku przedstawiono fragment
 • Pytanie nr 32426 - W celu ułatwienia demontażu "mocno zapieczonego" połączenia gwintowego, przed demontażem należy p...
 • Pytanie nr 32427 - Niszczenie metali w wyniku działania suchych gazów lub cieczy nie przewodzących prądu elektryczne...
 • Pytanie nr 32428 - Na rysunku pokazano zużyte ostrze noża tokarskiego. Taki rodzaj zużycia powstaje przy toczeniu
 • Pytanie nr 32429 - W celu zabezpieczenia koła zębatego przedstawionego na rysunku przed przesunięciem się na wałku, ...
 • Pytanie nr 32430 - Na podstawie przedstawionego fragmentu katalogu na czop wałka o średnicy O20 mm należy dobrać łoż...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ