LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 - STYCZEŃ 2019

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 49871 - Oblicz na podstawie zamieszczonej struktury wyrobu gotowego, ile klawiatur i pamięci należy zakup...
 • Pytanie nr 49872 - Przeróbka ropy naftowej lub surowców energetycznych w niezbędne postacie energii jest procesem
 • Pytanie nr 49873 - Ustal na podstawie danych w tabeli, która maszyna osiągnęła najwyższy wskaźnik realizacji planu p...
 • Pytanie nr 49874 - Ile stanowisk roboczych należy przygotować, aby w ciągu 30 minut wytworzyć 25% komponentów spośró...
 • Pytanie nr 49875 - Która spośród zaprezentowanych grup zawiera przykłady tylko odpadów przemysłowych?
 • Pytanie nr 49876 - Metodą termiczną przekształcania odpadów bez użycia tlenu jest
 • Pytanie nr 49877 - Do magazynu dostarczono 7 000 jednostek ładunkowych. Ile wózków magazynowych należy przydzielić d...
 • Pytanie nr 49878 - Na podstawie danych zawartych w tabelach ustal, na który dzień należy zaplanować złożenie zamówie...
 • Pytanie nr 49879 - Na palecie o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1200 x 800 x 150 mm ułożone są 4 kartony w dwóch wars...
 • Pytanie nr 49880 - Powyższy rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 49881 - Według której metody ustalania wielkości dostaw, realizowane będą dostawy odpowiadające przewidyw...
 • Pytanie nr 49882 - Zapas magazynowy na początku miesiąca wynosił 1 000 szt. W ciągu miesiąca dokupiono 3 000 szt. Je...
 • Pytanie nr 49883 - Na palecie EUR o wymiarach 1200 x 800 x 144 mm (dł. x szer. x wys.) umieszczono ładunek o podstaw...
 • Pytanie nr 49884 - W tabeli przedstawiono dane dotyczące obrotu zapasami w magazynie. Na podstawie tych informacji u...
 • Pytanie nr 49885 - W przedsiębiorstwie produkcyjnym, pracującym 200 dni w roku, roczna sprzedaż wyniosła 8 000 szt. ...
 • Pytanie nr 49886 - Urządzeniem przedstawionym na rysunku jest
 • Pytanie nr 49887 - Na którym rysunku przedstawiono przenośnik rolkowy?
 • Pytanie nr 49888 - Ustal na podstawie danych w tabeli, jaką temperaturę oraz wilgotność względną powietrza powinien ...
 • Pytanie nr 49889 - Który rodzaj z wymienionych skrzyń należy zastosować do transportu 96 szt. ładunku o wymiarach 30...
 • Pytanie nr 49890 - Który znak należy umieścić na opakowaniu zawierającym towary szybko psujące się?
 • Pytanie nr 49891 - Do czynników fizykochemicznych, przed którymi chroni opakowanie, zalicza się
 • Pytanie nr 49892 - Na rysunku przedstawiono kod
 • Pytanie nr 49893 - Systemem polegającym na wykorzystaniu technologii głosowej oraz magazynowego systemu IT do obsług...
 • Pytanie nr 49894 - Rozładunek 160 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) wymaga użycia dwóch wózków widłowych. Jaki ...
 • Pytanie nr 49895 - Na terminal kontenerowy transportem kolejowym dostarczono 16 kontenerów. Jaki będzie całkowity ko...
 • Pytanie nr 49896 - Jednostkowa cena brutto za wynajem 1 m2 powierzchni magazynowej wynosi 13,50 zł za dzień. Oblicz ...
 • Pytanie nr 49897 - Który zestaw informacji zawiera dane do wpisania w dokumencie WZ, który ma być wypełniony zgodnie...
 • Pytanie nr 49898 - Usługi potransakcyjne, najczęściej dodatkowo płatne, po nabyciu telewizora w sklepie obejmują
 • Pytanie nr 49899 - System HRM (Human Resource Management) obejmuje
 • Pytanie nr 49900 - Wybierz najtańszego kontrahenta, który zrealizuje sprzedaż i dostawę 3 500 szt. płyt gipsowo-kart...
 • Pytanie nr 49901 - Przedsiębiorstwo zdecydowało się zmienić umowę leasingu i wymienić dotychczasowe 10 samochodów ci...
 • Pytanie nr 49902 - Przedsiębiorstwo poniosło koszty produkcji w wysokości 25 000,00 zł, koszty magazynowania w wysok...
 • Pytanie nr 49903 - Wskaż w wycinku schematu systemu zarządzania relacjami z klientem brakującą operację oznaczoną zn...
 • Pytanie nr 49904 - Który rysunek przedstawia transponder RFID?
 • Pytanie nr 49905 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 49906 - Który rodzaj centrum logistycznego zajmuje powierzchnię od 5 do 10 ha, a zasięg jego oddziaływani...
 • Pytanie nr 49907 - Dokumentem stosowanym do poświadczenia przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi m...
 • Pytanie nr 49908 - Z centrum magazynowego wydano 100 szt. towaru po jednostkowej cenie sprzedaży netto 125,00 zł. Wa...
 • Pytanie nr 49909 - Przedsiębiorstwo w styczniu poniosło 18 020,00 zł kosztów produkcji opakowań plastikowych. W tym ...
 • Pytanie nr 49910 - Jednostkowa cena brutto wyrobu gotowego opodatkowanego 23% stawką VAT wynosi 120,00 zł. Oblicz je...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ