LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - STYCZEŃ 2019

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 49991 - Który akt prawny określa normy pojazdów ogrzewanych, chłodni oraz izoterm w transporcie samochodo...
 • Pytanie nr 49992 - Międzynarodowe przepisy IMDG Code dotyczą przewozu materiałów niebezpiecznych środkami transportu...
 • Pytanie nr 49993 - Roczny koszt użytkowania środka transportu, który wykonał pracę przewozową w wielkości 100 000 to...
 • Pytanie nr 49994 - Który rysunek przedstawia pojazd członowy?
 • Pytanie nr 49995 - Przedstawiony znak, umieszczony na opakowaniu ładunku, oznacza
 • Pytanie nr 49996 - Godzina pracy wózka widłowego kosztuje 80,00 zł. Oblicz koszt użytkowania wózka widłowego, który ...
 • Pytanie nr 49997 - Rysunek przedstawia przewóz w systemie
 • Pytanie nr 49998 - Wyładunek samochodu ciężarowego z wykorzystaniem rampy oraz ręcznego wózka unoszącego trwa 30 min...
 • Pytanie nr 49999 - Którą skrzynię ładunkową należy wybrać do jednorazowego załadunku i przewozu 34 paletowych jednos...
 • Pytanie nr 50000 - Wystawienie faktury i rozliczenie usługi transportowej należy do czynności
 • Pytanie nr 50001 - Czas załadunku kontenera na naczepę wynosi 10 minut. Między nadawcą a stacją kolejową jest odległ...
 • Pytanie nr 50002 - Na rysunkach przedstawiono
 • Pytanie nr 50003 - Do rejestracji wszystkich kilometrów, które przejechał pojazd podczas jego eksploatacji, służy
 • Pytanie nr 50004 - Na obrazku przedstawiono tablicę ADR. Liczba 33 umieszczona w liczniku tablicy to numer
 • Pytanie nr 50005 - Którą nalepkę należy umieścić na pojeździe przewożącym materiały radioaktywne?
 • Pytanie nr 50006 - Ustal na podstawie wykresu, który pojazd na danym odcinku poruszał się ze średnią prędkością 50 k...
 • Pytanie nr 50007 - Oblicz wskaźnik wykorzystania czasu pracy wózka widłowego, który w ciągu dnia (2 zmiany ośmiogodz...
 • Pytanie nr 50008 - Przedsiębiorstwo transportowe posiada 4 zestawy drogowe o ładowności 18 ton każdy. Oblicz średni ...
 • Pytanie nr 50009 - List przewozowy lotniczy dla pojedynczej przesyłki skonsolidowanej oznaczony jest skrótem
 • Pytanie nr 50010 - Do czynności procesu przewozowego wykonywanych w miejscu nadania ładunku zalicza się
 • Pytanie nr 50011 - Przedstawiony fragment listu przewozowego stosowany jest w transporcie
 • Pytanie nr 50012 - Oblicz współczynnik wypełnienia pojazdu przedstawionego na zdjęciu, do którego załadowano 52 pale...
 • Pytanie nr 50013 - Na ilustracji przedstawiono wzór certyfikatu
 • Pytanie nr 50014 - Który dokument nie jest wymagany, aby pojazd mógł być użytkowany na drogach publicznych?
 • Pytanie nr 50015 - Oblicz na podstawie cennika całkowity koszt usługi załadunku i przewozu 20 m3 benzyny 95 na odleg...
 • Pytanie nr 50016 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 50017 - Cena przewozu 1 t ładunku na odległość 1 km wynosi 0,45 zł. Jaki będzie koszt przewozu 24 t mater...
 • Pytanie nr 50018 - Ustal, na podstawie załączonego fragmentu rozporządzenia, wysokość opłaty za udzielenie 7-letniej...
 • Pytanie nr 50019 - Zgodnie z fragmentem ustawy Prawo o ruchu drogowym, w okresie niedostatecznej widoczności na najb...
 • Pytanie nr 50020 - Zgodnie z fragmentem ustawy Prawo o ruchu drogowym maksymalna prędkość, z jaką może poruszać się ...
 • Pytanie nr 50021 - Odległość drogowa między Bydgoszczą a Wrocławiem wynosi 280 km. Zakładając rentowność przedsiębio...
 • Pytanie nr 50022 - Przedsiębiorstwo kupiło nowy samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczając...
 • Pytanie nr 50023 - Przewóz produktów z linii produkcyjnej do oddzielnego magazynu wyrobów gotowych, tego samego prze...
 • Pytanie nr 50024 - Suwnice, żurawie oraz dźwigi stosowane są w portach do załadunku
 • Pytanie nr 50025 - Który wagon należy zastosować do przewozu żwiru luzem?
 • Pytanie nr 50026 - Przy zastosowaniu stawki degresywnej w systemie taryfowym ustalania cen za usługi transportowe wr...
 • Pytanie nr 50027 - Na rysunku przedstawiono wywrotkę
 • Pytanie nr 50028 - Dobierz optymalną naczepę podkontenerową do transportu kontenera 40 ft o wymiarach (dł. x szer. x...
 • Pytanie nr 50029 - Oceń, na podstawie danych w tabeli, który pojazd osiągnął najwyższy wskaźnik wykorzystania przebi...
 • Pytanie nr 50030 - Na ilustracji przedstawiony jest druk

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ