LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 74997 - Z zamieszczonego schematu niwelety drogi wynika, 偶e w km 0+277,00 zaprojektowano 艂uk
 • Pytanie nr 74998 - Warstwa podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogi nad przepustem, kt贸rego przekr贸j prze...
 • Pytanie nr 74999 - W konstrukcji nawierzchni p贸艂sztywnej przynajmniej jedn膮 warstw膮 podbudowy zasadniczej jest
 • Pytanie nr 75000 - Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej nawierzchni podatnej nale偶y stosowa膰
 • Pytanie nr 75001 - Na kt贸rym rysunku przedstawiono elementy prefabrykowane 偶elbetowe stosowane do budowy przepust贸w ...
 • Pytanie nr 75002 - Przedstawione na rysunku prefabrykaty betonowe stosuje si臋 do wykonania
 • Pytanie nr 75003 - Kt贸rej koparki nale偶y u偶y膰 do wykonania wykopu pod przycz贸艂ek mostowy w gruncie bardzo nawodniony...
 • Pytanie nr 75004 - Na kt贸rym rysunku przedstawiono maszyn臋 do wykonania frezowania nawierzchni bitumicznych?
 • Pytanie nr 75005 - Ile kurs贸w z materia艂em musi wykona膰 samoch贸d o 艂adowno艣ci 26 ton aby przetransportowa膰 230 m3 gr...
 • Pytanie nr 75006 - Przedstawiony na ilustracji 艣rodek transportu s艂u偶y do przewozu
 • Pytanie nr 75007 - Ile dni pracy nale偶y zaplanowa膰 na rozbi贸rk臋 kraw臋偶nika betonowego na odcinku d艂ugo艣ci 200 m, je偶...
 • Pytanie nr 75008 - Na podstawie zamieszczonego harmonogramu okre艣l, w jakim terminie prowadzone by艂y roboty drogowe ...
 • Pytanie nr 75009 - Kt贸re urz膮dzenie do odwodnienia dr贸g stosuje si臋 do odprowadzania w贸d powierzchniowych z korony d...
 • Pytanie nr 75010 - Kt贸ry z wpust贸w deszczowych stosuje si臋 do odbioru wody opadowej z nawierzchni drogi na mo艣cie, j...
 • Pytanie nr 75011 - Na kt贸rym z rysunk贸w przedstawiono prawid艂owe rozwi膮zanie drena偶u francuskiego z rur膮 drenarsk膮?...
 • Pytanie nr 75012 - Na zamieszczonej ilustracji przedstawiono wykonywanie
 • Pytanie nr 75013 - Ile ton kruszywa o g臋sto艣ci 2200 kg/m3 po zag臋szczeniu nale偶y zam贸wi膰 do wykonania warstwy podbud...
 • Pytanie nr 75014 - Podczas wykonywania warstwy 艣cieralnej z mastyksu grysowego nale偶y posypa膰 j膮 grysem lakierowanym...
 • Pytanie nr 75015 - Kt贸r膮 czynno艣膰 technologiczn膮 przy ulepszaniu pod艂o偶a gruntowego spoiwem cementowym nale偶y wykona...
 • Pytanie nr 75016 - Na ilustracji przedstawiono wykonywanie w technologii monolitycznej
 • Pytanie nr 75017 - Pomiar i obliczenia polegaj膮ce na ustaleniu najwi臋kszej liczby pojazd贸w, kt贸ra mo偶e przejecha膰 pr...
 • Pytanie nr 75018 - Kt贸ry znak drogowy ostrzega przed niebezpiecznym poboczem (w膮skim, mi臋kkim, zbyt wysokim lub obni...
 • Pytanie nr 75019 - Korzystaj膮c z danych zamieszczonych w tabeli okre艣l liczb臋 wymaganych pomiar贸w szeroko艣ci wykonan...
 • Pytanie nr 75020 - Kt贸ry z przegl膮d贸w w ramach systemu kontroli drogowych obiekt贸w in偶ynierskich wykonuje si臋 podcza...
 • Pytanie nr 75021 - Na kt贸rej ilustracji przedstawione jest uszkodzenie nawierzchni bitumicznej w postaci wysadziny?
 • Pytanie nr 75022 - W trakcie przeprowadzania oceny stanu technicznego pobocza nieutwardzonego drogi odnotowano jego ...
 • Pytanie nr 75023 - Do naprawy nawierzchni bitumicznej przy u偶yciu remontera drogowego ci艣nieniowego nale偶y stosowa膰 ...
 • Pytanie nr 75024 - Kt贸r膮 z rob贸t wykonuje si臋 przy u偶yciu maszyny przedstawionej na ilustracji?
 • Pytanie nr 75025 - Kt贸ry z etap贸w rob贸t drogowych w procesie wzmacniania konstrukcji nawierzchni drogowej przedstawi...
 • Pytanie nr 75026 - Osprz臋t maszyny przedstawiony na ilustracji s艂u偶y do
 • Pytanie nr 75027 - Z zamieszczonego fragmentu elektronicznego zapisu zarejestrowanego w trakcie przeprowadzania inwe...
 • Pytanie nr 75028 - Na podstawie rzeczywistego obmiaru rob贸t sporz膮dzany jest kosztorys
 • Pytanie nr 75029 - Do wykonania obustronnego obramowania nawierzchni ci膮gu pieszego o d艂ugo艣ci 1 000 m nale偶y zastos...
 • Pytanie nr 75030 - Na d艂ugo艣ci 500,00 m budowanej drogi o szeroko艣ci 10,50 m brygada robotnik贸w wykona艂a warstw臋 ods...
 • Pytanie nr 75031 - Jak膮 obj臋to艣膰 gruntu (w m3) nale偶y odspoi膰 z wykopu w celu wykonania 200 m rowu przydro偶nego o pr...
 • Pytanie nr 75032 - Jak膮 obj臋to艣膰 gruntu odspoili robotnicy wykonuj膮cy rowy przydro偶ne po obu stronach drogi o d艂ugo艣...
 • Pytanie nr 75033 - Na podstawie danych zamieszczonych we fragmencie tablicy z KNR oblicz, ile m3 piasku zostanie zu偶...
 • Pytanie nr 75034 - Oblicz obj臋to艣膰 wykonanej podbudowy betonowej o grubosci 12 cm na odcinku drogi o dw贸ch pasach ru...
 • Pytanie nr 75035 - Na podstawie danych zamieszczonych we fragmencie tablicy KNR, oblicz nak艂ad rzeczowy pracy walca ...
 • Pytanie nr 75036 - Do uszorstnienia wbudowywanego mastyksu grysowego SMA stosuje si臋 gor膮cy grys w ilo艣ci od 1,0 do ...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ