LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 21351 - Jednostronne i w艂adcze o艣wiadczenie woli organu administracji publicznej, oparte na powszechnie o...
 • Pytanie nr 21352 - W艂adz臋 ustawodawcz膮 w Polsce sprawuj膮
 • Pytanie nr 21353 - W贸jt jest organem
 • Pytanie nr 21354 - Uchwalanie miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego nale偶y do w艂a艣ciwo艣ci
 • Pytanie nr 21355 - Akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik wojew贸dztwa, organ powiatu oraz organ gminy og艂asz...
 • Pytanie nr 21356 - W Dzienniku Ustaw RP nie og艂asza si臋
 • Pytanie nr 21357 - Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Sejmu i do Senatu ma obywatel polski, kt贸r...
 • Pytanie nr 21358 - Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 uzyskuje osobowo艣膰 prawn膮 z chwil膮
 • Pytanie nr 21359 - Zdolno艣膰 prawn膮 ma osoba fizyczna od
 • Pytanie nr 21360 - Pe艂nomocnictwo udzielone przez przedsi臋biorc臋, kt贸re obejmuje umocowanie do czynno艣ci s膮dowych i ...
 • Pytanie nr 21361 - Odpowiedzialno艣膰 osoby, za wyrz膮dzon膮 szkod臋 przez zwierz臋, kt贸re ta osoba chowa, to odpowiedzial...
 • Pytanie nr 21362 - Ustalenie przez w贸jta w drodze decyzji podatku rolnego to
 • Pytanie nr 21363 - Umowa, przez kt贸r膮 jedna strona zobowi膮zuje si臋 odda膰 odp艂atnie drugiej stronie grunt do u偶ywania...
 • Pytanie nr 21364 - Umowa, w kt贸rej nauczyciel akademicki zobowi膮zuje si臋 przeprowadzi膰 40-godzinny kurs z zakresu fu...
 • Pytanie nr 21365 - Elementem przedmiotowo istotnym umowy sprzeda偶y jest
 • Pytanie nr 21366 - Akta osobowe pracownika, prowadzone przez pracodawc臋, w cz臋艣ci A obejmuj膮 dokumenty
 • Pytanie nr 21367 - Umowa o prac臋 powinna okre艣la膰
 • Pytanie nr 21368 - Pracownikiem nie jest osoba zatrudniona na podstawie
 • Pytanie nr 21369 - Stosunek pracy wygasa
 • Pytanie nr 21370 - Zasi艂ek chorobowy, 艣wiadczenie rehabilitacyjne, zasi艂ek wyr贸wnawczy, zasi艂ek macierzy艅ski i zasi艂...
 • Pytanie nr 21371 - Obliczone i pobrane z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy, pracodawcy przekazu...
 • Pytanie nr 21372 - Przytoczony przepis wyra偶a zasad臋
 • Pytanie nr 21373 - Je偶eli 偶膮danie strony wszcz臋cia post臋powania nie zosta艂o wniesione drog膮 elektroniczn膮, to dat膮 w...
 • Pytanie nr 21374 - O wszcz臋ciu post臋powania organ administracji powinien zawiadomi膰
 • Pytanie nr 21375 - Wska偶 cech臋, kt贸ra nie dotyczy organu administracji publicznej.
 • Pytanie nr 21376 - Przedstawiony przepis okre艣la
 • Pytanie nr 21377 - Pe艂nomocnikiem strony w post臋powaniu administracyjnym mo偶e by膰
 • Pytanie nr 21378 - Gdy podanie o wszcz臋cie post臋powania administracyjnego wnosi osoba, kt贸ra nie mo偶e lub nie umie z...
 • Pytanie nr 21379 - Postanowienie w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia ugody w post臋powaniu administracyj...
 • Pytanie nr 21380 - Z ka偶dej czynno艣ci post臋powania maj膮cej istotne znaczenie dla rozstrzygni臋cia sprawy, w szczeg贸ln...
 • Pytanie nr 21381 - Przytoczony przepis przewiduje, 偶e organ administracji publicznej mo偶e
 • Pytanie nr 21382 - Je偶eli oka偶e si臋, 偶e w sprawie zako艅czonej decyzj膮 ostateczn膮, decyzja zosta艂a wydana w wyniku pr...
 • Pytanie nr 21383 - Pracownikiem organu egzekucyjnego wyznaczonym do dokonywania czynno艣ci egzekucyjnych w post臋powan...
 • Pytanie nr 21384 - Kt贸ry organ, co do zasady, jest w艂a艣ciwy do rozpatrzenia skargi na w贸jta gminy za nienale偶yte wyk...
 • Pytanie nr 21385 - Co do zasady, od wydanego przez wojew贸dzki s膮d administracyjny wyroku lub postanowienia ko艅cz膮ceg...
 • Pytanie nr 21386 - Urz膮d skarbowy jest
 • Pytanie nr 21387 - Deficyt bud偶etowy pa艅stwa to
 • Pytanie nr 21388 - Samorz膮dowe jednostki bud偶etowe obj臋te s膮
 • Pytanie nr 21389 - Dochodami jednostek samorz膮du terytorialnego nie s膮
 • Pytanie nr 21390 - Sprawozdaniem finansowym, zawieraj膮cym informacje o warto艣ci i strukturze maj膮tku jednostki (akty...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ