LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD.24

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BD.24
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 24

1. Organizowanie i koordynowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD.24 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych, normami oraz
przepisami prawa dotycz膮cymi ich budowy;
2) rozpoznaje technologie wykonania kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
3) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
4) okre艣la metody wykonywania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w
in偶ynieryjnych;
5) dobiera materia艂y, maszyny, narz臋dzia i sprz臋t do budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
6) planuje i organizuje prace zwi膮zane z zagospodarowaniem terenu budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
7) organizuje transport oraz magazynowanie materia艂贸w przeznaczonych do budowy
kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
8) dobiera sposoby sporz膮dzania mieszanek betonowych;
9) organizuje i kontroluje wykonanie rob贸t na poszczeg贸lnych etapach budowy kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
10) stosuje zasady wykonania kontrolnych pomiar贸w sytuacyjno-wysoko艣ciowych zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
11) kontroluje jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w
in偶ynieryjnych;
12) przestrzega zasad wykonywania odbior贸w rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
13) okre艣la metody wykonania pr贸bnego obci膮偶enia kolejowych obiekt贸w
in偶ynieryjnych;
14) sporz膮dza obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz dokonuje rozliczenia materia艂贸w wykorzystanych w procesie budowy tych obiekt贸w.

2. Ocena stanu technicznego kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD24 - Ucze艅:
1) stosuje zasady przeprowadzania ogl臋dzin kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
2) dobiera przyrz膮dy do wykonywania bezpo艣rednich pomiar贸w element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
3) wykonuje szkice element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
4) sprawdza stan techniczny element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
5) rozpoznaje uszkodzenia kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych i element贸w ich wyposa偶enia;
6) dokumentuje rozpoznane usterki element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych podczas obchodu linii kolejowej;
7) podejmuje dzia艂ania w przypadku zagro偶enia bezpiecze艅stwa w ruchu kolejowym;
8) przestrzega zasad prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych.

3. Organizowanie i wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych
Kwalifikacje w zawodzie BD 24 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 oceny stanu technicznego kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych oraz stosuje przepisy prawa dotycz膮ce sygnalizacji i zabezpieczenia
miejsca rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
2) rozpoznaje technologie wykonania kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
3) planuje proces technologiczny naprawy okre艣lonego elementu kolejowego obiektu in偶ynieryjnego;
4) dobiera materia艂y, maszyny i urz膮dzenia do wykonania rob贸t zwi膮zanych z
napraw膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
5) organizuje wykonanie rob贸t ziemnych zwi膮zanych z napraw膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
6) organizuje dojazd pracownik贸w oraz transport materia艂贸w, sprz臋tu i narz臋dzi na
miejsce prowadzonych rob贸t;
7) organizuje i kontroluje prace zwi膮zane z napraw膮 okre艣lonych element贸w kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
8) okre艣la zasady doboru, monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 stanowi膮cych wyposa偶enie kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
9) stosuje zasady wykonania pomiar贸w sytuacyjno-wysoko艣ciowych zwi膮zanych z
prowadzonymi robotami;
10) okre艣la sposoby wykonywania rob贸t naprawczych na czynnych kolejowych obiektach in偶ynieryjnych;
11) rozlicza materia艂y wykorzystane podczas naprawy kolejowych obiekt贸w
in偶ynieryjnych oraz zagospodarowuje materia艂y odzyskane;
12) okre艣la zasady wst臋pnych odbior贸w rob贸t po naprawach kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
13) kontroluje jako艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z napraw膮 kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
14) sporz膮dza dokumentacj臋 powykonawcz膮 rob贸t zwi膮zanych z utrzymaniem kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
15) dobiera sposoby zabezpieczania i osygnalizowania miejsca prowadzenia rob贸t na
kolejowych obiektach in偶ynieryjnych.

4. Podstawy kosztorysowania
Kwalifikacje w zawodzie BD24 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje kosztorys贸w oraz przestrzega zasad ich sporz膮dzania;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t;
3) korzysta z katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych i publikacji cenowych do
kosztorysowania rob贸t budowlanych;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz utrzymaniem dr贸g kolejowych i kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
5) ustala za艂o偶enia do kosztorysowania;
6) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz utrzymaniem dr贸g kolejowych i kolejowych obiekt贸w in偶ynieryjnych;
7) sporz膮dza podstawowe kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
8) stosuje programy komputerowe do sporz膮dzania kosztorys贸w.