LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ELE.10

Monta偶 i uruchamianie urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ELE.10
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ELE 10

ELE.10.2 - Podstawy energetyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.10)

  1. charakteryzuje uk艂ady elektryczne
 • klasyfikuje elementy oraz uk艂ady elektryczne
 • okre艣la elementy podstawowych uk艂ad贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektrycznych przedstawionych na schematach
  2. charakteryzuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem i napi臋ciem elektrycznym
 • omawia poj臋cia: pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, rezystancja, pojemno艣膰 oraz indukcyjno艣膰 zast臋pcza element贸w
 • okre艣la parametry elektryczne w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych pr膮du sta艂ego
 • opisuje warto艣ci parametr贸w przebieg贸w elektrycznych
 • okre艣la parametry elektryczne w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych jednofazowego pr膮du sinusoidalnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry elektryczne w obwodach nierozga艂臋zionych i rozga艂臋zionych tr贸jfazowego pr膮du sinusoidalnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.10 - wykonuje pomiary parametr贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • okre艣la metody pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • dobiera metody do pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • wyznacza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do realizacji bada艅 element贸w, uk艂ad贸w i obwod贸w elektrycznych
  4. charakteryzuje 藕r贸d艂a energii odnawialnej i nieodnawialnej
 • klasyfikuje 藕r贸d艂a energii odnawialnej i nieodnawialnej
 • okre艣la stan zasob贸w i 藕r贸de艂 energii
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a energii odnawialnej
 • okre艣la zasoby energii w Rzeczypospolitej Polskiej oraz mo偶liwo艣ci ich wykorzystania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la stan zasob贸w 藕r贸de艂 energii nieodnawialnej
 • okre艣la dost臋pno艣膰 藕r贸de艂 energii odnawialnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje procesy wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i cieplnej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii mechanicznej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystywane do wytwarzania energii cieplnej
 • okre艣la zastosowanie urz膮dze艅 wytw贸rczych w systemach energetycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii mechanicznej
 • okre艣la dzia艂anie urz膮dze艅 wykorzystywanych do wytwarzania energii cieplnej
  6. charakteryzuje systemy i obiekty energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia obiekty energetyki zawodowej produkuj膮ce energi臋 ze 藕r贸de艂 nieodnawialnych
 • rozr贸偶nia obiekty energetyki zawodowej produkuj膮ce energi臋 ze 藕r贸de艂 odnawialnych
 • klasyfikuje systemy energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia systemy energetyki odnawialnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la mo偶liwo艣ci wykorzystania urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej w praktycznych zastosowaniach
  7. stosuje prawa z zakresu mechaniki p艂yn贸w oraz przemian energetycznych
 • rozr贸偶nia przemiany energetyczne
 • stosuje prawa dotycz膮ce przemian energetycznych
 • stosuje twierdzenia mechaniki p艂yn贸w
  8. wykonuje obliczenia parametr贸w charakteryzuj膮cych przep艂yw cieczy i gaz贸w
 • rozr贸偶nia wielko艣ci opisuj膮ce przep艂yw cieczy i gaz贸w w instalacjach rurowych
 • okre艣la parametry charakteryzuj膮ce przep艂yw laminarny i turbulentny
 • oblicza parametry przep艂ywu cieczy i gaz贸w w instalacjach rurowych
 • wykonuje obliczenia strat ci艣nienia podczas przep艂ywu cieczy lub gazu w instalacjach rurowych
  9. charakteryzuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋
 • wymienia przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu prawa budowlanego i prawa energetycznego
 • omawia przepisy prawa budowlanego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋 nieodnawialn膮
 • omawia przepisy prawa budowlanego dotycz膮ce zastosowania urz膮dze艅 produkuj膮cych energi臋 odnawialn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia przepisy prawa energetycznego dotycz膮ce wytwarzania, dystrybuowania, energii oraz urz膮dze艅, instalacji i sieci energetycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce ze stosowania energii pochodz膮cej ze 藕r贸de艂 odnawialnych
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji kolektor贸w s艂onecznych do przygotowania ciep艂ej wody u偶ytkowej i centralnego ogrzewania
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji pomp ciep艂a do ogrzewania budynk贸w
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji biogazowni rolniczych i przemys艂owych
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji fotowoltaicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji elektrowni wiatrowej i elektrowni wodnej
 • omawia korzy艣ci wynikaj膮ce z instalacji kot艂贸w na biomas臋
  11. sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia symbole element贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia symbole uk艂ad贸w i urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia symbole przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych w elektrotechnice
 • odczytuje rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunek techniczny monta偶owy, schematyczny, wykonawczy
 • sporz膮dza szkice i rysunki instalacji elektrycznych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • sporz膮dza schematy monta偶owe urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza kompletne rysunki techniczne i projekty z wykorzystaniem technik komputerowych
 • drukuje rysunki techniczne wykonane w programach komputerowych
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ELE.10.3 - Technologia monta偶u urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE10)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 budowlan膮
 • wymienia rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej
 • okre艣la parametry techniczne urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 podczas monta偶u urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • stosuje instrukcje monta偶owe urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej podczas wykonywanych prac (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady dzia艂ania instalacji i urz膮dze艅 energetyki odnawialnej na podstawie ich dokumentacji
  2. charakteryzuje urz膮dzenia do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej i cieplnej
 • klasyfikuje urz膮dzenia do pozyskiwania energii odnawialnej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej i cieplnej
 • okre艣la budow臋, rozmiar i moc grzewcz膮 kolektor贸w s艂onecznych
 • okre艣la wielko艣ci charakterystyczne dla pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la urz膮dzenia do spalania biomasy
 • okre艣la moc w szczycie i tolerancj臋 mocy ogniw fotowoltaicznych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystuj膮ce energi臋 wiatru
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wykorzystuj膮ce energi臋 wody
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE10 - charakteryzuje technologie monta偶u urz膮dze艅 i instalacji system贸w energii odnawialnej
 • okre艣la materia艂y do monta偶u instalacji wodnych, gazowych i grzewczych
 • okre艣la materia艂y do monta偶u instalacji elektrycznych
 • rozr贸偶nia technologie monta偶u kolektor贸w s艂onecznych
 • rozr贸偶nia technologie monta偶u pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia technologie monta偶u urz膮dze艅 do spalania biomasy
 • rozr贸偶nia technologie monta偶u ogniw fotowoltaicznych
 • rozr贸偶nia technologie monta偶u urz膮dze艅 wykorzystuj膮cych energi臋 wiatru
 • rozr贸偶nia technologie monta偶u urz膮dze艅 wykorzystuj膮cych energi臋 wody
  4. kompletuje narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u urz膮dze艅 i instalacji system贸w energetyki odnawialnej
 • klasyfikuje narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u instalacji, urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u instalacji, urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - ustala warunki lokalizacji urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • okre艣la warunki lokalizacji urz膮dze艅 stosowanych w instalacjach kolektor贸w s艂onecznych, urz膮dze艅 fotowoltaicznych, pomp ciep艂a
 • okre艣la warunki lokalizacji urz膮dze艅 wykorzystuj膮cych biomas臋
 • okre艣la warunki lokalizacji urz膮dze艅 wykorzystuj膮cych energi臋 wiatru i wody
 • okre艣la miejsce monta偶u kolektor贸w s艂onecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciep艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la miejsce monta偶u urz膮dze艅 wykorzystuj膮cych biomas臋
 • okre艣la miejsce monta偶u si艂owni wiatrowej i si艂owni wodnej
  6. prowadzi dokumentacj臋 transportu i sk艂adowania materia艂贸w, urz膮dze艅 oraz element贸w system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la spos贸b przewo偶enia materia艂贸w, urz膮dze艅 oraz element贸w system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la warunki magazynowania materia艂贸w, urz膮dze艅 oraz element贸w system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z transportem materia艂贸w, urz膮dze艅 oraz element贸w system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z magazynowaniem materia艂贸w, urz膮dze艅 oraz element贸w system贸w energetyki odnawialnej
  7. sporz膮dza zapotrzebowanie na urz膮dzenia i systemy energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza wykaz materia艂贸w i urz膮dze艅 do monta偶u instalacji energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza wykaz materia艂贸w i urz膮dze艅 do monta偶u instalacji elektrycznych
  8. organizuje prace zwi膮zane z monta偶em urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia technologie zwi膮zane z monta偶em urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la kolejno艣膰 wykonania prac zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza harmonogram rob贸t monta偶owych urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
  9. charakteryzuje aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do pomiar贸w elektrycznych i pomiar贸w przep艂ywu cieczy i gaz贸w
 • rozr贸偶nia aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do pomiar贸w przep艂ywu cieczy i gaz贸w
 • rozr贸偶nia aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do pomiar贸w instalacji kolektor贸w s艂onecznych
 • rozr贸偶nia aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do pomiar贸w instalacji pomp ciep艂a
 • rozr贸偶nia aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do pomiar贸w instalacji kot艂贸w na biomas臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do pomiar贸w instalacji fotowoltaicznej
 • rozr贸偶nia aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do pomiar贸w instalacji si艂owni wiatrowych i wodnych

ELE.10.4 - Montowanie i uruchamianie urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej oraz wycena rob贸t (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE.10)

  1. charakteryzuje narz臋dzia do wykonywania monta偶u instalacji i urz膮dze艅 system贸w energetyki odnawialnej
 • klasyfikuje narz臋dzia do wykonywania monta偶u instalacji i urz膮dze艅 energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do wykonywania monta偶u instalacji i urz膮dze艅 system贸w energetyki odnawialnej
  2. wykonuje instalacje sanitarne i elektryczne
 • dobiera urz膮dzenia i narz臋dzia wykorzystywane do wykonywania instalacji rurowych
 • wykonuje instalacje rurowe zgodnie z dokumentacj膮
 • dobiera urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania instalacji elektrycznych
 • wykonuje instalacje elektryczne zgodnie z dokumentacj膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE.10 - wykonuje monta偶 urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • montuje urz膮dzenia i instalacje system贸w do pozyskiwania energii odnawialnej cieplnej
 • montuje urz膮dzenia i instalacje system贸w do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej
  4. wykonuje monta偶 urz膮dze艅 pomiarowych w systemach energetyki odnawialnej
 • klasyfikuje urz膮dzenia pomiarowe stosowane w systemach energetyki odnawialnej
 • okre艣la miejsce monta偶u czujnik贸w pomiarowych
 • okre艣la miejsce monta偶u sygnalizacji kontroli i zabezpiecze艅
 • montuje urz膮dzenia pomiarowe w instalacjach rurowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje urz膮dzenia pomiarowe w instalacjach elektrycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia poprawno艣膰 monta偶u urz膮dze艅 i instalacji system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la warunki techniczne wykonania prac monta偶owych
 • ocenia jako艣膰 rob贸t monta偶owych urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • wskazuje nieprawid艂owo艣ci powsta艂e podczas monta偶u instalacji elektrycznej
 • wskazuje nieprawid艂owo艣ci powsta艂e podczas monta偶u instalacji rurowych
  6. uruchamia urz膮dzenia i systemy energetyki odnawialnej
 • uruchamia instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej elektrycznej
 • uruchamia instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej cieplnej
 • okre艣la warunki odbioru system贸w energetyki odnawialnej cieplnej
 • okre艣la warunki odbioru system贸w energetyki odnawialnej elektrycznej
  7. przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la procedury przekazywania do eksploatacji do eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • stosuje procedury przekazywania do eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
  8. sporz膮dza kosztorysy rob贸t zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • klasyfikuje koszty monta偶u urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la sk艂adniki koszt贸w monta偶u urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • okre艣la zasady wykonywania kalkulacji koszt贸w zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • rozr贸偶nia rodzaje kosztorys贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje dane z katalog贸w i zestawie艅 kosztorysowych, katalog贸w producent贸w materia艂贸w, urz膮dze艅 i element贸w instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej
 • wykonuje przedmiary i obmiary rob贸t zwi膮zanych z monta偶em urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • sporz膮dza kosztorysy dotycz膮ce monta偶u urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
  9. ocenia op艂acalno艣膰 instalacji, urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • omawia poj臋cie efektywno艣ci energetycznej
 • rozr贸偶nia wska藕niki efektywno艣ci energetycznej dla urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • oblicza wska藕niki efektywno艣ci energetycznej dla urz膮dze艅 i system贸w energetyki odnawialnej
 • analizuje obliczone wska藕niki efektywno艣ci energetycznej

ELE.10.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ELE10)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy , z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ELE10 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋