LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 35711 - Zakres czynności związanych z obsługą i diagnostyką rozmontowanego rozrusznika na stanowisku pomi...
 • Pytanie nr 35712 - W celu sprawdzenia poprawności działania termistorowego czujnika temperatury otoczenia typu NTC n...
 • Pytanie nr 35713 - Sprawdzenie poprawności działania elektronicznego jednofunkcyjnego regulatora napięcia będącego i...
 • Pytanie nr 35714 - Na rysunku przedstawiona jest żarówka samochodowa typu
 • Pytanie nr 35715 - Rysunek przedstawia schemat wyprowadzeń przekaźnika typu
 • Pytanie nr 35716 - System EBD w samochodzie jest układem
 • Pytanie nr 35717 - Podczas wypełniania karty gwarancyjnej wymienionej zregenerowanej sprężarki układu klimatyzacji n...
 • Pytanie nr 35718 - Multimetrem EXTECH widocznym na rysunku nie można wykonać
 • Pytanie nr 35719 - Po stwierdzeniu prawidłowej pracy obwodu sterowania nawiewem w układzie jednostrefowej regulacji ...
 • Pytanie nr 35720 - Którym wtykiem powinien być zakończony przewód do komunikacji pomiędzy laptopem (komputerem), a d...
 • Pytanie nr 35721 - Poszczególne układy funkcjonalne połączone za pomocą magistrali CAN, przedstawione na rysunku, po...
 • Pytanie nr 35722 - W celu dokonania kontrolnego pomiaru napięcia zasilania w obwodzie czujnika Halla, woltomierz nal...
 • Pytanie nr 35723 - Aby zmierzyć natężenie prądu w obwodzie zasilającym radio CB, multimetr należy włączyć
 • Pytanie nr 35724 - Rysunek przedstawia wynik pomiaru napięcia rozładowanego akumulatora 6V/8Ah wykonany multimetrem ...
 • Pytanie nr 35725 - Wykonując pomiar napięcia w punkcie "A" względem masy w sprawnym technicznie układzie sterowania,...
 • Pytanie nr 35726 - Oscylogram otrzymany w trakcie wykonywania diagnostyki układu sterowania potwierdza, że
 • Pytanie nr 35727 - Który oscylogram przedstawia przebieg sterujący o następujących parametrach amplitudowo-czasowych...
 • Pytanie nr 35728 - Który pomiar rezystancji wskazuje na uszkodzenie wtryskiwacza?
 • Pytanie nr 35729 - Określ na podstawie przedstawionych na rysunku charakterystyk rezystancyjno-temperaturowych podze...
 • Pytanie nr 35730 - Wskaż przybliżoną wartość rezystancji żarnika żarówki typu P21W o parametrach 12 V / 21 W, pracuj...
 • Pytanie nr 35731 - W celu zabezpieczenia przed przeciążeniem w obwodzie zasilania zamontowanego w pojeździe aktywneg...
 • Pytanie nr 35732 - Czujnik temperatury w przedstawionym układzie sterowania klimatyzacją w kabinie pojazdu to
 • Pytanie nr 35733 - Numerem 37 na schemacie elektrycznym oznaczono czujnik
 • Pytanie nr 35734 - Na podstawie przedstawionych oscylogramów wskaż usterkę w badanym układzie prostownika.
 • Pytanie nr 35735 - Zapalenie się w czasie jazdy kontrolki przedstawionej na rysunku informuje kierowcę o prawdopodob...
 • Pytanie nr 35736 - Po włączeniu świateł dojazdy dziennej, żadna z żarówek H10 nie świeci. Stwierdzono, że przekaźnik...
 • Pytanie nr 35737 - Który z podzespołów pojazdu samochodowego, w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia, może być po...
 • Pytanie nr 35738 - Który z uszkodzonych elementów nie podlega regeneracji?
 • Pytanie nr 35739 - Które części i materiały eksploatacyjne są niezbędne do wykonania usługi naprawy po wykonanym prz...
 • Pytanie nr 35740 - Które narzędzia, przyrządy i płyny eksploatacyjne są niezbędne do wykonania czynności przeglądowy...
 • Pytanie nr 35741 - Wskaż właściwy przyrząd dla sprawdzenia poprawności działania układu regulacji klimatyzacji.
 • Pytanie nr 35742 - Którym przyrządem można dokonać pomiaru ciągłości przewodu antenowego CB?
 • Pytanie nr 35743 - Regulator napięcia w rozłożonym na części alternatorze oznaczony jest numerem
 • Pytanie nr 35744 - Szczotkotrzymacz w rozłożonym na części rozruszniku oznaczony jest numerem
 • Pytanie nr 35745 - W dokumentacji technicznej zamontowanego w pojeździe samochodowym dodatkowego systemu alarmowego ...
 • Pytanie nr 35746 - Usuwając awarię w panelu sterowania układem klimatyzacji w pojeździe samochodowym w celu sprawdze...
 • Pytanie nr 35747 - Maksymalna wartość napięcia tętnień alternatora
 • Pytanie nr 35748 - Korzystając z zamieszczonego cennika, oblicz całkowity koszt wymiany kamery cofania oraz lewej ty...
 • Pytanie nr 35749 - Oblicz całkowity koszt naprawy w silniku R4 1,2 TSI/120KM, jeżeli stwierdzono uszkodzenie połowy ...
 • Pytanie nr 35750 - Ile zapłaci klient za wykonaną usługę przeglądu instalacji elektrycznej oraz wymiany świec w poje...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ