LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 8511 - Pieni膮dz, kt贸rym regulowane s膮 zobowi膮zania podatkowe, pe艂ni funkcj臋
 • Pytanie nr 8512 - Zawarty w przedstawionej definicji prawa popytu 艂aci艅ski termin ceteris paribus oznacza
 • Pytanie nr 8513 - Kt贸re obci膮偶enie podatkowe zaliczane jest do podatk贸w i op艂at lokalnych?
 • Pytanie nr 8514 - Obowi膮zek wpisu do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej maj膮 wsp贸lnicy sp贸艂ki
 • Pytanie nr 8515 - Partnerami w sp贸艂ce partnerskiej, mog膮 by膰 osoby wykonuj膮ce zaw贸d
 • Pytanie nr 8516 - Na podstawie zamieszczonego dialogu okre艣l styl zarz膮dzania stosowany przez pracodawc臋 Ani.
 • Pytanie nr 8517 - System zarz膮dzania, w kt贸rym kierownik kieruje ca艂膮 kom贸rk膮, a ka偶da kom贸rka otrzymuje polecenie ...
 • Pytanie nr 8518 - Opakowania wielokrotnego u偶ytku w Fabryce Silnik贸w Elektrycznych s膮 sk艂adnikiem
 • Pytanie nr 8519 - Pralka znajduj膮ca si臋 w sali sprzeda偶owej sklepu z artyku艂ami gospodarstwa domowego jest
 • Pytanie nr 8520 - Zmiany w stanie zatrudnienia spowodowane przyj臋ciami i zwolnieniami pracownik贸w oblicza si臋 za po...
 • Pytanie nr 8521 - Przedsi臋biorstwo produkuj膮ce p艂ytki chodnikowe planuje wyprodukowa膰 w miesi膮cu 1 000 m2 p艂ytek. N...
 • Pytanie nr 8522 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l, w kt贸rym kwartale hurtownia najszybciej odnaw...
 • Pytanie nr 8523 - Pracownicy administracyjni przedsi臋biorstwa stanowi膮 20% og贸艂u zatrudnionych. Obliczenia dokonano...
 • Pytanie nr 8524 - Czynniki wp艂ywaj膮ce na elastyczno艣膰 popytu na dane dobro to
 • Pytanie nr 8525 - Drugi filar systemu emerytalnego opiera si臋 na
 • Pytanie nr 8526 - Jednostka gospodarcza zakupi艂a kas臋 fiskaln膮 o warto艣ci pocz膮tkowej 6 000 z艂. B臋dzie j膮 eksploato...
 • Pytanie nr 8527 - Na kt贸rym wykresie przedstawiono doskonale sztywny popyt na dobro "x"?
 • Pytanie nr 8528 - Saldo ko艅cowe debetowe lub kredytowe mog膮 wykaza膰 konta
 • Pytanie nr 8529 - Przedstawiony na schemacie zapis ksi臋gowy odzwierciedla spos贸b zaewidencjonowania operacji gospod...
 • Pytanie nr 8530 - Jednostka zakupi艂a 艣rodek trwa艂y o warto艣ci netto 12 000 z艂. Koszty jego monta偶u wynios艂y 1 000 z...
 • Pytanie nr 8531 - Do zada艅 Naczelnika Urz臋du Celnego nale偶y
 • Pytanie nr 8532 - Kt贸re zadanie realizuje Gie艂da Papier贸w Warto艣ciowych?
 • Pytanie nr 8533 - Do zada艅 Regionalnej Izby Obrachunkowej nale偶y
 • Pytanie nr 8534 - W przedsi臋biorstwie handlowym wska藕nik szybkiej (wysokiej) p艂ynno艣ci finansowej za rok 2010 wyni贸...
 • Pytanie nr 8535 - Przedsi臋biorstwo PH MILO sp. z o.o. mia艂o najni偶szy stopie艅 finansowania maj膮tku kapita艂ami obcym...
 • Pytanie nr 8536 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne w ci膮gu miesi膮ca wyprodukowa艂o 1 000 szt. wyrob贸w X i 1 500 szt. wyr...
 • Pytanie nr 8537 - Przedsi臋biorstwo produkcyjne wytworzy艂o w maju 2011 roku 2 000 sztuk wyrob贸w gotowych i 200 sztuk...
 • Pytanie nr 8538 - Wska偶, kt贸re przedsi臋biorstwo mo偶e ustala膰 jednostkowy koszt wytworzenia wyprodukowanych wyrob贸w ...
 • Pytanie nr 8539 - Trzech wsp贸lnik贸w prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w formie sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣c...
 • Pytanie nr 8540 - Zamieszczony w tabeli podzia艂 zysku zatwierdzony przez rad臋 pracownicz膮 jest charakterystyczny dl...
 • Pytanie nr 8541 - Przedstawione na schemacie ksi臋gowanie dotyczy kompensaty niedoboru z nadwy偶k膮. Wska偶 warto艣膰 nie...
 • Pytanie nr 8542 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, okre艣l warto艣膰 r贸偶nic inwentaryzacyjnych.
 • Pytanie nr 8543 - W hurtowni materia艂贸w budowlanych TINO sp. z o.o. w wyniku inwentaryzacji stwierdzono niedob贸r 30...
 • Pytanie nr 8544 - Hurtownia przyj臋艂a od d艂u偶nika weksel w formie indosu na sum臋 nominaln膮 6 000 z艂. Okre艣l sum臋 wie...
 • Pytanie nr 8545 - W tabeli przedstawiono nale偶no艣膰 od kontrahenta zagranicznego na dzie艅 31 grudnia 2009 r. wyra偶on...
 • Pytanie nr 8546 - Cena zakupu towaru wynosi 200 z艂, a cena jego sprzeda偶y 250 z艂. Mar偶a liczona od ceny zakupu stan...
 • Pytanie nr 8547 - Jednostka ulokowa艂a 50 000 z艂 na 3-miesi臋cznej lokacie oprocentowanej 6% w skali roku z kwartaln膮...
 • Pytanie nr 8548 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu wyci膮gu bankowego firmy okre艣l na dzie艅 20 maja 2010 r. sal...
 • Pytanie nr 8549 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy p艂ac okre艣l spos贸b ewidencji wynagrodzenia brutto Ann...
 • Pytanie nr 8550 - Raport kasowy zawiera nast臋puj膮ce dane. Okre艣l stan ko艅cowy got贸wki w kasie po uwzgl臋dnieniu sald...
 • Pytanie nr 8551 - Na podstawie zamieszczonego wykresu okre艣l wska藕nik dynamiki zatrudnienia w roku 2010 w stosunku ...
 • Pytanie nr 8552 - Inwestor postanowi艂 ulokowa膰 w funduszach inwestycyjnych 6 000 z艂 na okres 3 miesi臋cy. Od doradcy...
 • Pytanie nr 8553 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli okre艣l, ile wyniesie suma bilansowa po got贸wkowej sp艂...
 • Pytanie nr 8554 - Odbiorca zwr贸ci艂 firmie produkcyjnej zakupione wyroby gotowe z powodu ich wad jako艣ciowych. Zgodn...
 • Pytanie nr 8555 - Na podstawie zamieszczonego wykresu ustal, w kt贸rym roku w stosunku do roku poprzedniego nast膮pi艂...
 • Pytanie nr 8556 - Szkolenie pracownika w zakresie zasad przestrzegania przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy na ...
 • Pytanie nr 8557 - Odleg艂o艣膰 oczu pracownika od ekranu monitora komputerowego powinna wynosi膰
 • Pytanie nr 8558 - Akt notarialny za艂o偶enia sp贸艂ki, kt贸ry nale偶y archiwizowa膰 bezterminowo, zaliczany jest do grupy ...
 • Pytanie nr 8559 - Du偶e st臋偶enie ozonu w powietrzu pomieszcze艅 biurowych spowodowane przez pracuj膮ce drukarki lasero...
 • Pytanie nr 8560 - Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo艣ci, zaksi臋gowan膮 w b艂臋dnej zawy偶onej kwocie operacj臋 gos...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ