LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 9031 - Wymiana gazów pomiędzy powietrzem pęcherzykowatym a krwią odbywa się na drodze
 • Pytanie nr 9032 - Do elementów krwi nie należą
 • Pytanie nr 9033 - Odcinki skóry wykazujące w określonym dermatonie nadwrażliwość nazywamy strefami
 • Pytanie nr 9034 - Limfocyty są produkowane, między innymi,
 • Pytanie nr 9035 - Podczas nasilonego wydechu kurczą się mięśnie
 • Pytanie nr 9036 - Kość miedniczna zbudowana jest z kości
 • Pytanie nr 9037 - W skład układu oddechowego człowieka wchodzą:
 • Pytanie nr 9038 - Przeciążenie mięśnia nadgrzebieniowego często prowadzi do zespołu objawów określanych jako
 • Pytanie nr 9039 - Zmiany w napięciu mięśni oraz rozciągnięcie i skrócenie więzadeł, których skutkiem jest obniżenie...
 • Pytanie nr 9040 - Który z podanych opisów charakteryzuje technikę ugniatania, stosowaną w rehabilitacji osłabionych...
 • Pytanie nr 9041 - Powstanie nacieków zwanych ziarniną reumatoidalną w obrębie błony maziowej stawów jest charaktery...
 • Pytanie nr 9042 - Kresa diagnostyczna Dicke służy do wykrywania zmian w tkance
 • Pytanie nr 9043 - Chwyt piłowania stosuje się w usuwaniu zmian
 • Pytanie nr 9044 - Pacjent zgłosił się na serię zabiegów z przedstawioną kartą zabiegową. Jaki efekt musi być uzyska...
 • Pytanie nr 9045 - Który chwyt należy wykonać w celu wykrycia zmian w prostowniku grzbietu?
 • Pytanie nr 9046 - Opracowanie kończyny dolnej w kolejności: udo, staw kolanowy, podudzie, staw skokowy, stopa jest ...
 • Pytanie nr 9047 - Trzykrotne rozcieranie w miejscu ze stopniowym zwiększaniem nacisku stosujemy w masażu
 • Pytanie nr 9048 - Test Schobera pozwala na stwierdzenie ograniczenia zakresu ruchu
 • Pytanie nr 9049 - Podczas wykonywania masażu zgodnie ze zleceniem zawartym w przedstawionej KARCIE ZABIEGOWEJ nie n...
 • Pytanie nr 9050 - W jakim kierunku powinno się wykonywać masaż klasyczny grzbietu?
 • Pytanie nr 9051 - Jaki wpływ na układ oddechowy wywołują uciski w obrębie klatki piersiowej?
 • Pytanie nr 9052 - Masaż brzucha i podbrzusza usprawnia odpływ krwi żylnej
 • Pytanie nr 9053 - Którą z wymienionych technik masażu należy zastosować w celu usprawnienia funkcjonowania pochewek...
 • Pytanie nr 9054 - Które z wymienionych technik masażu powodują zmniejszenie pobudliwości układu nerwowego?
 • Pytanie nr 9055 - W którym z podanych przypadków wskazane jest zastosowanie techniki wibracji stabilnej ze względu ...
 • Pytanie nr 9056 - Przeciwwskazaniem do masażu klasycznego powłok brzusznych jest
 • Pytanie nr 9057 - W którym z podanych schorzeń nie należy stosować techniki rozcierania?
 • Pytanie nr 9058 - Pacjent Jan Nowak doznał urazu lewego stawu kolanowego. W trakcie leczenia wystąpiły powikłania o...
 • Pytanie nr 9059 - Jaką metodę masażu należy zastosować u 70-letniej pacjentki ze zmianami odruchowymi, wskazującymi...
 • Pytanie nr 9060 - W leczeniu blizn odmrożeniowych skóry stosowanie masażu techniką rozcierania powoduje
 • Pytanie nr 9061 - Do gabinetu masażu zgłosiła się pacjentka z atonią mięśni podudzia. Po zastosowaniu serii zabiegó...
 • Pytanie nr 9062 - W profilaktyce powikłań wynikających z długotrwałego leżenia pacjenta, oklepywanie klatki piersio...
 • Pytanie nr 9063 - Które z podanych czynności należy wykonać w części głównej masażu segmentarnego?
 • Pytanie nr 9064 - Wskaż prawidłową pozycję wyjściową do wykonania ćwiczenia biernego w prawym stawie łokciowym....
 • Pytanie nr 9065 - Usuwając przykurcze w stawach zawiasowych, po rozluźnieniu zginaczy i prostowników stawu, należy ...
 • Pytanie nr 9066 - Która z wymienionych dolegliwości może wystąpić po wykonaniu silnego masażu tkanek nad guzem kuls...
 • Pytanie nr 9067 - Masowanie segmentów unerwionych przez strefy Th6 - Th10 po stronie prawej ma wpływ na funkcjonowa...
 • Pytanie nr 9068 - W celu wykrycia zmian w napięciach tkanki łącznej, w diagnozie zmian odruchowych stosuje się
 • Pytanie nr 9069 - Który z wymienionych chwytów stosuje się w leczeniu zmian odruchowych w okolicy kręgosłupa?
 • Pytanie nr 9070 - W gabinecie, w jednym pomieszczeniu równocześnie wykonywane są zabiegi masażu ręcznego, światłole...
 • Pytanie nr 9071 - Jakiego efektu końcowego natęży się spodziewać u pacjenta z rozpoznanym zakrzepowym zapaleniem ży...
 • Pytanie nr 9072 - W który z podanych środków ochrony indywidualnej musi być zaopatrzony masażysta wykonujący klasyc...
 • Pytanie nr 9073 - W korytarzu tuż obok gabinetu masażu upadł pacjent. Towarzyszące mu osoby proszą masażystę o pomo...
 • Pytanie nr 9074 - W poczekalni na podłodze leży nieprzytomne dziecko, nie reaguje na wołanie, nie oddycha. Wezwano ...
 • Pytanie nr 9075 - Do gabinetu masażu zgłosiła się 35-letnia pacjentka z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa na masaż ...
 • Pytanie nr 9076 - Stosowanie techniki ugniatania na mięsień po długotrwałym unieruchomieniu, powoduje
 • Pytanie nr 9077 - W masażu segmentarnym w pierwszej kolejności należy usunąć zmiany chorobowe
 • Pytanie nr 9078 - W segmentarnym opracowaniu miednicy w pozycji leżącej powinno się wykonać w kolejności
 • Pytanie nr 9079 - U pacjentów z obniżoną wydolnością oddechową, aby dodatkowo nie spłycać oddechu, podczas masażu n...
 • Pytanie nr 9080 - Który z wymienionych narządów jest niezbędny dla rozwoju odporności organizmu?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ