LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 66751 - Zgodnie z kodeksem pracy w razie wyst膮pienia w zak艂adzie pracy bezpo艣redniego zagro偶enia dla zdro...
 • Pytanie nr 66752 - Zgodnie z kodeksem pracy do podstawowych obowi膮zk贸w pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higien...
 • Pytanie nr 66753 - Pracodawca jest obowi膮zany zapewni膰, aby prace, przy kt贸rych istnieje mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia szcze...
 • Pytanie nr 66754 - Pracownica zatrudniona na ca艂y etat, karmi膮ca dziecko piersi膮, ma prawo do przerw w pracy wliczan...
 • Pytanie nr 66755 - W przypadku pracownik贸w m艂odocianych zabronione jest r臋czne d藕wiganie i przenoszenie przez jedn膮 ...
 • Pytanie nr 66756 - R臋czne przenoszenie pod g贸r臋 przedmiot贸w przy pracy sta艂ej i przedmiot贸w o masie przekraczaj膮cej ...
 • Pytanie nr 66757 - Pracodawca, pomimo ponagle艅 ze strony pracownika, nie chce mu wyp艂aci膰 zaleg艂ego wynagrodzenia. P...
 • Pytanie nr 66758 - Do kar porz膮dkowych za naruszenie obowi膮zk贸w pracowniczych zalicza si臋 mi臋dzy innymi
 • Pytanie nr 66759 - Prac膮 na wysoko艣ci w rozumieniu rozporz膮dzenia w sprawie og贸lnych przepis贸w bezpiecze艅stwa i higi...
 • Pytanie nr 66760 - W urz臋dzie miasta w godzinach od 800 do 1600 jest zatrudnionych 134 pracownik贸w, w tym 93 kobiety...
 • Pytanie nr 66761 - Minimalny poziom nat臋偶enia o艣wietlenia na stanowiskach komputerowych wynosi
 • Pytanie nr 66762 - Kt贸rym terminem okre艣la si臋 przestrze艅 pracy, wraz z wyposa偶eniem w 艣rodki i przedmioty pracy, w ...
 • Pytanie nr 66763 - W pomieszczeniach pracy, w kt贸rych jest wykonywana lekka praca fizyczna, oraz w pomieszczeniach b...
 • Pytanie nr 66764 - Do ka偶dego stanowiska pracy powinno by膰 zapewnione bezpieczne i wygodne doj艣cie, przy czym jego w...
 • Pytanie nr 66765 - Urz膮dzenia ochronne przy maszynach szczeg贸lnie niebezpiecznych powinny by膰 tak skonstruowane, aby
 • Pytanie nr 66766 - Wszelkie 艣rodki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub wi臋ksz...
 • Pytanie nr 66767 - Ergonomi膮 koncepcyjn膮 nazywa si臋
 • Pytanie nr 66768 - Ergonomia korekcyjna zajmuje si臋
 • Pytanie nr 66769 - Testy psychometryczne s艂u偶膮 do badania
 • Pytanie nr 66770 - O tym, kt贸rzy pracownicy powinni by膰 kierowani na dodatkowe badania psychologiczne, decyduje
 • Pytanie nr 66771 - Do oceny organoleptycznej warunk贸w pracy u偶ywa si臋
 • Pytanie nr 66772 - Przedstawiony znak ostrzega przed
 • Pytanie nr 66773 - Ograniczenie wysi艂ku fizycznego w pracy oraz w 偶yciu codziennym prowadzi do
 • Pytanie nr 66774 - Prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia niepo偶膮danych zdarze艅 zwi膮zanych z wykonywan膮 prac膮 jest elementem...
 • Pytanie nr 66775 - Elektromonter w czasie pracy nara偶ony jest przede wszystkim na czynniki
 • Pytanie nr 66776 - Na zatrucia salmonell膮 nara偶ony jest g艂贸wnie
 • Pytanie nr 66777 - Czynnik, kt贸rego oddzia艂ywanie na pracownika prowadzi lub mo偶e prowadzi膰 do choroby zawodowej, na...
 • Pytanie nr 66778 - Praca na stanowisku sprzedawcy w sklepie spo偶ywczym dzia艂a szkodliwie przede wszystkim na jego
 • Pytanie nr 66779 - Okre艣lenie "najwy偶sze dopuszczalne nat臋偶enie czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia w 艣rodowisku pracy...
 • Pytanie nr 66780 - Kto ponosi koszt bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w szkodliwych dla zdrowia w zak艂adach pracy?
 • Pytanie nr 66781 - Je偶eli w skali tr贸jstopniowej prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia danego zagro偶enia uznano za wysoce p...
 • Pytanie nr 66782 - Badania wskaza艂y na potrzeb臋 podj臋cia dzia艂a艅 maj膮cych na celu ograniczenie ha艂asu na stanowiskac...
 • Pytanie nr 66783 - Pracownikowi, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy lub zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮, przys艂uguj膮...
 • Pytanie nr 66784 - Pracownik budowlany, kt贸ry pracowa艂 na rusztowaniu, spad艂 z niego podczas pracy i zgin膮艂 na miejs...
 • Pytanie nr 66785 - Osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia uleg艂a wypadkowi. Podmiot, na rzecz kt贸rego wykonyw...
 • Pytanie nr 66786 - W terminie do 15 dnia roboczego miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym zosta艂 zatwierdzony ...
 • Pytanie nr 66787 - Jak wynika z danych statystycznych w 2016 roku w por贸wnaniu z rokiem 2010 liczba zatrudnionych w ...
 • Pytanie nr 66788 - Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca zatrudniaj膮cy pracownik贸w w warunkach nara偶enia na dzia艂anie ...
 • Pytanie nr 66789 - Okresowym badaniom lekarskim podlegaj膮
 • Pytanie nr 66790 - Do 艣rodk贸w dydaktycznych nie zalicza si臋

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ