LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 78849 - Przepisy prawne Opis A Kodeks etyki zawodowej opiekuna medycznego B Konwencja o ...
 • Pytanie nr 78857 - Znajdujesz się na miejscu wypadku samochodowego. Jedna z osób ma otwartą ranę na nodze. Jak powin...
 • Pytanie nr 78868 - Osoba Stan zdrowia A Choroba Parkinsona B Cukrzyca typu 2 C Depresja ...
 • Pytanie nr 78881 - Podczas wprowadzania danych pacjenta do systemu elektronicznego, zauważasz, że niektóre z nich są...
 • Pytanie nr 78882 - { "Pacjent": { "Imię": "Jan", "Nazwisko": "Kowalski", "Wiek": 65, "Płe...
 • Pytanie nr 78884 - Jakie są najważniejsze cechy dobrego systemu zarządzania danymi medycznymi?
 • Pytanie nr 78885 - Co powinieneś zrobić po zakończeniu wprowadzania danych do elektronicznej dokumentacji medycznej?
 • Pytanie nr 78891 - Rozważ sytuację, w której pacjent niesamodzielny ma trudności z utrzymaniem higieny osobistej. Ja...
 • Pytanie nr 78895 - Jakie są potencjalne konsekwencje braku współpracy między opiekunem medycznym a rodziną pacjenta ...
 • Pytanie nr 78897 - Podczas rozmowy z rodziną pacjenta, która jest zaniepokojona stanem zdrowia swojego bliskiego, ja...
 • Pytanie nr 78901 - Podczas planowania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej, ...
 • Pytanie nr 78903 - Przy planowaniu czynności higienicznych i pielęgnacyjnych dla osoby chorej i niesamodzielnej, jak...
 • Pytanie nr 78906 - Pacjentka, pani Kowalska, ma 70 lat i cierpi na przewlekłą chorobę serca. W związku z tym jest ni...
 • Pytanie nr 78913 - PacjentProblem AZmniejszona mobilność BTrudności z jedzeniem CTrudności z higieną osobistą...
 • Pytanie nr 78918 - Podczas wykonywania czynności higienicznych u pacjenta zauważasz nowe odleżyny. Jak powinieneś zm...
 • Pytanie nr 78920 - Pacjentka, którą opiekujesz, nagle traci apetyt i zaczyna gubić na wadze. Jakie działania powinie...
 • Pytanie nr 78921 - Podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u pacjenta, natknąłeś się na zużyty...
 • Pytanie nr 78924 - Co powinieneś zrobić przed rozpoczęciem procedur higieniczno-pielęgnacyjnych u pacjenta?
 • Pytanie nr 78925 - Rodzaj odpadu Miejsce składowania Zużyte igły ? B...
 • Pytanie nr 86142 - Podczas udzielania pierwszej pomocy, pacjent stracił przytomność i nie oddycha. Zdecydowałeś się ...
 • Pytanie nr 86145 - Etapy Opis I Wezwanie pomocy II Rozpoczęcie RKO III Użycie AED IV ...
 • Pytanie nr 86150 - Sytuacja Działanie Pacjent wyraźnie mówi, że doświadcza przemocy A. Zgłoś to odpowiedn...
 • Pytanie nr 86156 - Które z poniższych źródeł informacji jest najbardziej wiarygodne i powinno być używane przez opie...
 • Pytanie nr 86166 - Jako opiekun medyczny, jak możesz zachęcić osobę chorą i niesamodzielną do samoopieki?
 • Pytanie nr 86167 - Jesteś opiekunem medycznym pani Kowalskiej, która ma problemy z komunikacją werbalną. Jakie techn...
 • Pytanie nr 86172 - Podczas rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną, zauważyłeś, że pacjent nie utrzymuje kontaktu wzr...
 • Pytanie nr 86201 - Podczas przeprowadzania czynności higienicznych u pacjenta z odleżynami, jak często powinieneś zm...
 • Pytanie nr 86205 - Pacjent, który jest niesamodzielny, ma trudności z jedzeniem. Jak powinieneś postępować w tej syt...
 • Pytanie nr 86209 - Jaki sprzęt jest niezbędny do wykonania czynności higienicznej polegającej na myciu głowy pacjent...
 • Pytanie nr 86210 - Czynność A B C D Mycie r...
 • Pytanie nr 86220 - Jaki jest najważniejszy element w zasadach aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania czynności h...
 • Pytanie nr 86231 - Podczas wymiany worka stomijnego u pacjenta zauważyłeś, że stoma jest bardzo wysoka i wystaje pon...
 • Pytanie nr 86232 - Podczas wymiany cewnika zewnętrznego u pacjenta, jakie działania są niezbędne do prawidłowego wyk...
 • Pytanie nr 86233 - Podczas wymiany worka na mocz u pacjenta, jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa?
 • Pytanie nr 86236 - Jakie są najważniejsze czynniki do rozważenia podczas wyboru odpowiedniego cewnika dla pacjenta?
 • Pytanie nr 86237 - Podczas edukacji pacjenta w zakresie higieny osobistej, zauważasz, że pacjent ma trudności z zroz...
 • Pytanie nr 86238 - Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różne metody edukacji zdrowotnej. Wybierz odpowiedź, ...
 • Pytanie nr 86247 - Pacjent, którego opiekujesz, ma trudności z adaptacją do pobytu w placówce ochrony zdrowia. Jakie...
 • Pytanie nr 91299 - Jakie czynności higieniczne i pielęgnacyjne mogą być konieczne dla osoby z niepełnosprawnością na...
 • Pytanie nr 107011 - Wypełniając kartę kontroli podstawowych parametrów życiowych pacjenta, zauważasz, że jego tętno j...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ