LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 11551 - Produkt leczniczy, sporządzony w aptece zgodnie z przepisem przygotowania zawartym w Farmakopei P...
 • Pytanie nr 11552 - Jeżeli producent określił, że preparat należy przechowywać w pokojowej temperaturze, to zgodnie z...
 • Pytanie nr 11553 - Lek, zgodnie z przedstawioną receptą, należy sporządzić w postaci
 • Pytanie nr 11554 - Interakcja między kwasem acetylosalicylowym i opioidowymi środkami przeciwbólowymi, to
 • Pytanie nr 11555 - Skrót w recepcie "ppt." oznacza, że do sporządzenia leku recepturowego należy użyć surowca
 • Pytanie nr 11556 - Do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty należy odważyć wodę w ilości
 • Pytanie nr 11557 - Pulvis Magnesiae cum Rheo to
 • Pytanie nr 11558 - Lekiem przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny jest
 • Pytanie nr 11559 - Związkami pochodzenia roślinnego o działaniu przeczyszczającym są
 • Pytanie nr 11560 - Pochodne kwasu salicylowego to leki o działaniu
 • Pytanie nr 11561 - Z ziela konwalii (Convallariae herba) sporządza się
 • Pytanie nr 11562 - Interakcje prowadzące do zaburzeń koncentracji i koordynacji pojawiają się przy równoczesnym przy...
 • Pytanie nr 11563 - Leki stosowane dożylnie mogą występować w postaci
 • Pytanie nr 11564 - Omeprazol i pantoprazol są stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka, ponieważ
 • Pytanie nr 11565 - Pochodne biguanidyny, np. metformina, wykazują działanie
 • Pytanie nr 11566 - Kompleks flawolignanów, izolowanych z owocu ostropestu plamistego, to
 • Pytanie nr 11567 - Podczas stosowania produktów leczniczych z Hyperici herba należy unikać
 • Pytanie nr 11568 - Mikser recepturowy służy do sporządzania
 • Pytanie nr 11569 - Macerat z korzenia prawoślazu wykazuje działanie
 • Pytanie nr 11570 - Recepta na lek recepturowy wystawiona przez lekarza stomatologa możliwa jest do realizacji w ciągu
 • Pytanie nr 11571 - Oblicz ilość teofiliny, którą należy użyć do wykonania leku, według załączonej recepty.
 • Pytanie nr 11572 - Do otrzymywania zarówno stałych, jak i płynnych postaci leku służy
 • Pytanie nr 11573 - Postać leku przeznaczona wyłącznie do użytku zewnętrznego, to
 • Pytanie nr 11574 - Informację "zmieszać przed użyciem" zamieszcza się na opakowaniu
 • Pytanie nr 11575 - Dawka jednorazowa chlorowodorku efedryny wynikająca z przedstawionej recepty wynosi
 • Pytanie nr 11576 - Nalewkę z liści mięty pieprzowej sporządza się najczęściej metodą
 • Pytanie nr 11577 - Informacja, dotycząca postaci leku zapisanego w załączonej recepcie, wyrażona jest skrótem
 • Pytanie nr 11578 - Z wysuszonego surowca roślinnego zalanego odpowiednią ilością wody o temperaturze pokojowej i ogr...
 • Pytanie nr 11579 - Oblicz dawkę dobową fenobarbitalu sodu, którą otrzyma pacjent, zażywając lek sporządzony według p...
 • Pytanie nr 11580 - W warunkach aseptycznych należy sporządzać
 • Pytanie nr 11581 - Odwar z liści szałwii, stosowany zewnętrznie, wykazuje działanie
 • Pytanie nr 11582 - Aby umożliwić trwałe rozproszenie wody w podłożu podczas sporządzania leku według zamieszczonej r...
 • Pytanie nr 11583 - Przed rozpoczęciem pracy związanej z wykonaniem leku, należy
 • Pytanie nr 11584 - W kapsułkach skrobiowych nie należy wydawać proszków zawierających substancje
 • Pytanie nr 11585 - Który ze składników przedstawionej na recepcie maści zwiększa twardość podłoża maściowego?
 • Pytanie nr 11586 - Ile zapłaci ubezpieczony pacjent za zrealizowanie recepty na lek recepturowy w postaci proszków d...
 • Pytanie nr 11587 - Oficjalne źródło zawierające informacje o cenach leków refundowanych i związanych z nimi limitach...
 • Pytanie nr 11588 - Loperamid (Imodium, Stoperan) to lek o działaniu
 • Pytanie nr 11589 - Aby zapobiec powstaniu niezgodności recepturowej podczas wykonywania leku według zamieszczonej re...
 • Pytanie nr 11590 - Inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A stosowane w celu zahamowania biosynte...
 • Pytanie nr 11591 - Użycie igieł, strzykawek, kaniuli i cewników jest zabronione, jeżeli
 • Pytanie nr 11592 - Maści, które należy przechowywać w zimnym lub chłodnym miejscu należy umieścić zgodnie z Farmakop...
 • Pytanie nr 11593 - Podczas rozcieńczania perhydrolu (30% H2O2) do wody utlenionej (3% H2O2) należy zachować szczegól...
 • Pytanie nr 11594 - Riwastigmina i donepezil to leki o mechanizmie działania, polegającym na hamowaniu
 • Pytanie nr 11595 - W przypadku zanieczyszczenia oka płynem do mycia naczyń należy
 • Pytanie nr 11596 - Wytwórca leku ma obowiązek udostępnić próbki archiwalne w celu przeprowadzenia inspekcji przez
 • Pytanie nr 11597 - Z wykorzystaniem czopkarki w aptece można sporządzić czopki na bazie
 • Pytanie nr 11598 - 3% Solutio Acidi borici oznacza
 • Pytanie nr 11599 - Synonimem sulfobituminianu amonu jest
 • Pytanie nr 11600 - Urządzenie, w którym materiały stosowane w produkcji leków poddaje się działaniu wysokiej tempera...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ