LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 31991 - Zbrojenie monolitycznego słupa żelbetowego o przekroju prostokątnym składa się z co najmniej
 • Pytanie nr 31992 - Który z wymienionych gatunków stali zbrojeniowej należy do klasy stali A-0?
 • Pytanie nr 31993 - Pręty zbrojeniowe O16 mm ze stali żebrowanej są najczęściej stosowane do wykonywania
 • Pytanie nr 31994 - Z rysunku przekroju żelbetowej belki wspornikowej wynika, że jej zbrojenie nośne wykonane jest
 • Pytanie nr 31995 - Jakiego rodzaju strzemiona zastosowano w żelbetowej belce wspornikowej, której przekrój przedstaw...
 • Pytanie nr 31996 - Długość pręta zbrojeniowego potrzebna do wykonania strzemiona przedstawionego na rysunku wynosi
 • Pytanie nr 31997 - Na podstawie receptury roboczej wykonania 1 m3 mieszanki betonowej oblicz, ile cementu i piasku n...
 • Pytanie nr 31998 - W jakiej kolejności należy montować w deskowaniu zbrojenie płyty jednokierunkowo zbrojonej?
 • Pytanie nr 31999 - Na rysunku przedstawiono konstrukcję połączenia nakładkowego jednostronnego spajanych prętów zbro...
 • Pytanie nr 32000 - W zakładzie prefabrykacji do łączenia prętów zbrojeniowych w siatki stosuje się
 • Pytanie nr 32001 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu katalogu wskaż symbol podkładki dystansowej, którą należy z...
 • Pytanie nr 32002 - Nakład pracy giętarki przy przygotowywaniu 1 tony prętów zbrojeniowych ze stali żebrowanej dla ko...
 • Pytanie nr 32003 - Gięcie prętów zbrojeniowych za pomocą giętarki ręcznej można wykonywać, gdy pręty mają średnicę n...
 • Pytanie nr 32004 - Na podstawie zamieszczonego zestawienia stali zbrojeniowej belki żelbetowej określ, ile prętów zb...
 • Pytanie nr 32005 - Ręczne gięcie prętów zbrojeniowych O8 mm należy wykonać przy użyciu
 • Pytanie nr 32006 - Korzystając z informacji zawartych we fragmencie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob...
 • Pytanie nr 32007 - W recepturze roboczej ilość suchych składników mieszanki betonowej określono proporcją objętościo...
 • Pytanie nr 32008 - Zmianę konsystencji gęstoplastycznej mieszanki betonowej na ciekłą można uzyskać dodając do niej...
 • Pytanie nr 32009 - W jaki sposób należy przygotować powierzchnie deskowania w celu zmniejszenia przyczepności betonu...
 • Pytanie nr 32010 - Do prostowania stali zbrojeniowej o średnicy 08 mm, dostarczanej w kręgach na budowę, należy użyć...
 • Pytanie nr 32011 - Nakład pracy betoniarki BWE 150 przy przygotowywaniu 1 m3 mieszanki betonowej o konsystencji półc...
 • Pytanie nr 32012 - Do przygotowania 1 m3 mieszanki betonowej potrzeba 300 kg cementu klasy CEM I 32,5. Do wykonania ...
 • Pytanie nr 32013 - Do wykonania 1 m3 mieszanki betonowej potrzeba 300 kg cementu. Do tej mieszanki należy dodać domi...
 • Pytanie nr 32014 - Jaka ilość mieszanki betonowej potrzebna jest do wykonania żelbetowej belki o przekroju 0,5 x 1 m...
 • Pytanie nr 32015 - Aby ułożyć 1 tonę zbrojenia ze stali żebrowanej zbrojarz musi pracować 50 godzin. Koszt 1 godziny...
 • Pytanie nr 32016 - Na podstawie przedstawionego zestawienia siatek zbrojeniowych określ, ile sztuk siatek typu R513 ...
 • Pytanie nr 32017 - Zanieczyszczenia w postaci farb olejnych i zatłuszczeń (smary) na prętach zbrojeniowych należy us...
 • Pytanie nr 32018 - Mieszanka betonowa o konsystencji półciekłej wytwarzana jest w betoniarkach na placu budowy. Któr...
 • Pytanie nr 32019 - Do łączenia prętów zbrojenia żelbetowej płyty za pomocą drutu wiązałkowego stosuje się węzły zbro...
 • Pytanie nr 32020 - W ciągu 1 godziny, przy użyciu betoniarki, wytwarza się 0,3 m3 mieszanki betonowej. Ile betoniare...
 • Pytanie nr 32021 - Na podstawie przedstawionego fragmentu opisu technicznego określ, po jakim czasie należy rozpoczą...
 • Pytanie nr 32022 - Co jest skutkiem zbyt długiego zagęszczania mieszanki betonowej?
 • Pytanie nr 32023 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót betoniar...
 • Pytanie nr 32024 - Żelbetowa płyta stropowa ma być wykonana z mieszanki betonowej o konsystencji ciekłej. Który z wy...
 • Pytanie nr 32025 - Który z wymienionych dodatków należy zastosować do mieszanki betonowej, aby przyspieszyć dojrzewa...
 • Pytanie nr 32026 - Aby przyśpieszyć dojrzewanie świeżego betonu należy do jego wykonania użyć
 • Pytanie nr 32027 - Świeżo ułożony beton, wykonany z zastosowaniem cementu hutniczego, należy utrzymywać w stałej wil...
 • Pytanie nr 32028 - Obróbka cieplna świeżego betonu polegająca na jego naparzaniu pod podwyższonym ciśnieniem jest sp...
 • Pytanie nr 32029 - Naprawa uszkodzonej konstrukcji żelbetowej polegająca na narzucaniu (natryskiwaniu) na jej powier...
 • Pytanie nr 32030 - Pręty zbrojeniowe pokryte nalotem łuszczącej się rdzy należy

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ