LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 587 - Zapis nad linią odniesienia oznacza, że wskazane powierzchnie przedmiotu (patrz rysunek) należy p...
 • Pytanie nr 588 - Na podstawie tabeli, naprężenia dopuszczalne na ściskanie dla żeliwa Zl 200, wynoszą
 • Pytanie nr 589 - Które oznaczenie świadczy, że pomiaru twardości dokonano metodą Brinella?
 • Pytanie nr 590 - Które z wymienionych połączeń zaliczamy do nierozłącznych?
 • Pytanie nr 591 - Oznaczenie M30x2, określa gwint
 • Pytanie nr 592 - Wzajemne unieruchomienie części poprzez wtłoczenie, następuje w połączeniu
 • Pytanie nr 593 - Łożyska ślizgowe podlegające niewielkim obciążeniom wykonywane są z
 • Pytanie nr 594 - Żeliwo, w którym węgiel występuje w postaci kulistych skupień (tzw. grafit kulkowy), nazywa się...
 • Pytanie nr 595 - Wyroby z żeliwa kształtowane są najczęściej metodą
 • Pytanie nr 596 - Sposób nacinania zębów na kołach zębatych walcowych prostych przedstawiony na rysunku, to
 • Pytanie nr 597 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 598 - Dokładnościowa obróbka ścierna osełkami dociskanymi do powierzchni, stosowana do obróbki wykańcza...
 • Pytanie nr 599 - Na rysunku przedstawiono imak z zamocowanym nożem
 • Pytanie nr 600 - Rysunek przedstawia
 • Pytanie nr 601 - Bezstopniową zmianę przełożenia umożliwia przekładnia
 • Pytanie nr 602 - Na rysunku przedstawiono przekładnię zębatą
 • Pytanie nr 603 - Na rysunku przedstawiono sprzęgło
 • Pytanie nr 604 - W wyrobach stalowych znajdujących się na powietrzu najczęściej występuje korozja
 • Pytanie nr 605 - Zawór umożliwiający uzyskanie określonego poziomu ciśnienia roboczego gazu nazywa się
 • Pytanie nr 606 - Na rysunku przedstawiono przekrój pompy
 • Pytanie nr 607 - Straty chłodzenia, czyli ilość ciepła odprowadzanego przez czynnik chłodzący, określone w bilansi...
 • Pytanie nr 608 - Składnikiem spalin świadczącym o niezupełnym spalaniu paliwa w silniku spalinowym jest
 • Pytanie nr 609 - Jaki środek transportu jest przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 610 - Do transportu materiałów sypkich luzem nie można użyć przenośnika
 • Pytanie nr 611 - Płaski układ sił zbieżnych jest w równowadze, jeżeli
 • Pytanie nr 612 - Wartość momentu utwierdzenia (Mu) belki (patrz rysunek), wynosi
 • Pytanie nr 613 - Układ sił jest w równowadze, jeżeli odległość b (patrz rysunek), wynosi
 • Pytanie nr 614 - Maksymalny moment zginający belki o wskaźniku wytrzymałości na zginanie 20 cm3 dla materiału o na...
 • Pytanie nr 615 - Jakie w przybliżeniu będzie dopuszczalne naprężenie na ściskanie dla stali, której dopuszczalne n...
 • Pytanie nr 616 - Który z parametrów nie występuje w obliczeniach, dotyczących wydłużenia rozciąganego pręta?
 • Pytanie nr 617 - Jakie wielkości są potrzebne do obliczenia siły odśrodkowej działającej na pojazd poruszający się...
 • Pytanie nr 618 - Jak zmieni się energia kinetyczna pojazdu, jeżeli jego prędkość wzrośnie dwukrotnie?
 • Pytanie nr 619 - Temperatura początkowa gazu doskonałego o objętości V=5 m3 w czasie przemiany przy stałym ciśnien...
 • Pytanie nr 620 - Jaka będzie sprawność teoretyczna n=deltaT/T1 obiegu Carnota, jeżeli temperatura źródła ciepła wy...
 • Pytanie nr 621 - Jaka będzie sprawność objętościowa n pompy tłokowej, która w czasie 2 godzin tłoczy Q=800 m3 wody...
 • Pytanie nr 622 - Na mały tłok doskonałej prasy hydraulicznej o średnicy 3 cm wywierany jest nacisk 100 N. Jaką sił...
 • Pytanie nr 623 - W celu równomiernego podziału obwodu przedmiotu obrabianego na frezarce, należy zastosować
 • Pytanie nr 624 - Wielozabiegowe operacje wiertarskie, w których wymagana jest szybka wymiana narzędzi wykonywane s...
 • Pytanie nr 625 - Przyrząd przedstawiony na rysunku stosuje się do toczenia
 • Pytanie nr 626 - Liczba narzędzi skrawających potrzebnych do dokładnego wykonania otworu 10H7 w stali, to
 • Pytanie nr 627 - Głównym dodatkiem stopowym stali nierdzewnych, jest
 • Pytanie nr 628 - Do połączenia dwóch elementów spawacz zużywa 3 elektrody. Operację tę wykonuje w ciągu 45 minut. ...
 • Pytanie nr 629 - Ile wynosi dzienne zużycie arkuszy blachy w zakładzie pracującym w systemie dwuzmianowym zatrudni...
 • Pytanie nr 630 - Praca z wykorzystaniem elektronarzędzi zasilanych z sieci elektrycznej na wolnym powietrzu w czas...
 • Pytanie nr 631 - Przedstawiony na rysunku znak, zakazuje
 • Pytanie nr 632 - Kolor zielony stosowany jest na znakach
 • Pytanie nr 633 - Podczas ciągłej pracy narzędziami z napędem pneumatycznym, należy stosować
 • Pytanie nr 634 - Pierwszą czynnością, którą należy wykonać w przypadku utraty przytomności przez operatora obrabia...
 • Pytanie nr 635 - W przypadku rozległego oparzenia ręki, w pierwszej kolejności należy poszkodowanemu
 • Pytanie nr 636 - Którego z wymienionych środków ochrony indywidualnej nie należy stosować pracując na szlifierce?...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ