LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 71037 - W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w żłobku lub klubie dziecięcym, należy...
 • Pytanie nr 71038 - Zgodnie z modelem piramidy potrzeb Abrahama Maslowa, potrzeba bezpieczeństwa
 • Pytanie nr 71039 - 10-miesięczne zdrowe niemowlę powinno mieć zapewnioną w ciągu dnia możliwość 2-3 godzin snu, w fo...
 • Pytanie nr 71040 - Pielęgnując skórę głowy niemowlęcia z ciemieniuchą, należy każdorazowo przed myciem nawilżyć głów...
 • Pytanie nr 71041 - Do mycia oczu i twarzy niemowlęcia należy używać gazików zwilżonych
 • Pytanie nr 71042 - Zgodnie z Polskim Programem Szczepień Ochronnych na rok 2021, pierwszą dawkę obowiązkowego szczep...
 • Pytanie nr 71043 - Mycie zębów miękką szczoteczką lub gazikiem nawiniętym na palec należy wprowadzić, gdy u dziecka ...
 • Pytanie nr 71044 - Pomiary antropometryczne wykonuje się przy ocenie rozwoju
 • Pytanie nr 71045 - Podrażnienie podeszwy stopy noworodka wyzwala odruch Babińskiego, który objawia się u dziecka pop...
 • Pytanie nr 71046 - Symptomami krzywdzonego dziecka są między innymi somatyczne objawy zaburzeń lękowych, do których ...
 • Pytanie nr 71047 - Prawidłowe żywienie zaspokaja potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne dziecka oraz sprzyja
 • Pytanie nr 71048 - Zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, cał...
 • Pytanie nr 71049 - Do obliczenia objętości pokarmu na jednorazowe karmienie dla noworodka w pierwszym tygodniu życia...
 • Pytanie nr 71050 - W Książeczce Zdrowia Dziecka, którą każdy noworodek otrzymuje przy wypisie ze szpitala, nie ma in...
 • Pytanie nr 71051 - Opiekunka zatrudniona w żłobku, do którego uczęszcza 25 dzieci, w przypadku zaobserwowania u dzie...
 • Pytanie nr 71052 - Podczas kąpieli noworodka, kolejno należy wykonać mycie:
 • Pytanie nr 71053 - Do zadań żłobka należy zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych ora...
 • Pytanie nr 71054 - Po ustąpieniu drgawek padaczkowych u dziecka, opiekunka powinna ułożyć je w pozycji
 • Pytanie nr 71055 - Dziecko z hipotonicznym porażeniem mózgowym dziecięcym, u którego występuje niedowład kończyn dol...
 • Pytanie nr 71056 - Wykluczenie produktów wysokobiałkowych jest podstawową zasadą w diecie dziecka chorującego na
 • Pytanie nr 71057 - Opiekunka sprawująca opiekę nad dzieckiem z zapaleniem płuc powinna zadbać, aby leżało ono w łóże...
 • Pytanie nr 71058 - Podstawowym zaleceniem w higienie dziecka z atopowym zapaleniem skóry jest
 • Pytanie nr 71059 - Dziecko, u którego występuje zmarszczka kącika oka, małe i szeroko rozstawione oczy, płaska środk...
 • Pytanie nr 71060 - Skrajną konsekwencją choroby przewlekłej dla sfery psychicznej dziecka są zaburzenia
 • Pytanie nr 71061 - Które zachowanie opiekunki jest właściwe w odniesieniu do dziecka z ADHD?
 • Pytanie nr 71062 - 2-letnia dziewczynka ma 89 cm wysokości, czyli wzrost na 75 centylu. Oznacza to, że
 • Pytanie nr 71063 - Dziecko, które ma ubytek słuchu na poziomie 40 – 70 dB, zaliczane jest do grupy osób niepełnospra...
 • Pytanie nr 71064 - Usprawnianie 10-miesięcznego dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym poprzez stabilizowanie napi...
 • Pytanie nr 71065 - Opiekunka, która zaobserwowała, że dziecko chore na zapalenie gardła ma trudności z połykaniem le...
 • Pytanie nr 71066 - W celu podania 10-miesięcznemu dziecku leku doustnego w postaci zawiesiny, przy użyciu strzykawki...
 • Pytanie nr 71067 - Opiekunka zatrudniona w ośrodku opiekuńczym przywiozła do pracowni radiologicznej 3-letnie dzieck...
 • Pytanie nr 71068 - W prawidłowym procesie rozwoju mowy dziecka gaworzenie pojawia się około
 • Pytanie nr 71069 - Dzieciom 2-3-letnim, do zabaw konstrukcyjnych należy zaproponować
 • Pytanie nr 71070 - Na rozwój poczucia rytmu, koordynacji ruchowej i orientacji przestrzennej u dziecka wpływają zaba...
 • Pytanie nr 71071 - Najlepszym sposobem wdrażania 2-letniego dziecka do samodzielnego sprzątania zabawek jest
 • Pytanie nr 71072 - Chcąc złagodzić lęk dziecka przed określoną sytuacją lub przedmiotem, opiekunka powinna przede ws...
 • Pytanie nr 71073 - Które zachowanie dziecka jest charakterystyczne dla pierwszej fazy choroby sierocej?
 • Pytanie nr 71074 - Podczas wykonywania z dziećmi upominków z materiałów plastycznych z okazji mikołajek, opiekunka s...
 • Pytanie nr 71075 - Do wyciszenia i usypiania niemowlęcia, opiekunka powinna wykorzystywać utwory o charakterze
 • Pytanie nr 71076 - Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym zapewniają wszechstronny rozwój osobowoś...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ