LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 12521 - Zwalczanie szkodliwych gryzoni za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych, to
 • Pytanie nr 12522 - Wskaż gleby, w których powstaje podeszwa płużna, jeżeli orka tych gleb jest prowadzona zawsze na ...
 • Pytanie nr 12523 - Najkrótszy okres wegetacji, spośród odmian kukurydzy wymienionych w tabeli, wykazuje mieszaniec o...
 • Pytanie nr 12524 - Zwierzę lub kilka zwierząt o łącznej masie ciała wynoszącej 500 kg w ekonomice chowu bydła określ...
 • Pytanie nr 12525 - Na zdjęciu przedstawiono ziarno i kwiatostan
 • Pytanie nr 12526 - Powierzchnie podłóg w korytarzach pomieszczeń inwentarskich powinny być
 • Pytanie nr 12527 - Spośród niżej wymienionych roślin uprawnych, najniższą dawkę startową azotu stosuje się pod
 • Pytanie nr 12528 - Przygotowując do sprzedaży nasiona rzepaku, które po zbiorach wykazują zawartość wody 12%, należy...
 • Pytanie nr 12529 - Lucerna mieszańcowa należy do roślin
 • Pytanie nr 12530 - Bydło rasy jersey zaliczane jest do typu użytkowego
 • Pytanie nr 12531 - Wskaż grupę zawierającą tylko nawozy stosowane w celu odkwaszenia gleby.
 • Pytanie nr 12532 - Analizując dane zawarte w tabeli, wskaż minimalną temperaturę i maksymalną wilgotność powietrza, ...
 • Pytanie nr 12533 - Projektując budynek inwentarski dla tuczników o powierzchni podłogi 120 m2, zgodnie z dobrostanem...
 • Pytanie nr 12534 - Chwościk buraka, rozpoznawany po porażeniu liści rośliny, jest
 • Pytanie nr 12535 - Dzienne zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe dla lochy karmiącej wynosi
 • Pytanie nr 12536 - Wysoką produkcję mięsa, dobrej jakości, można uzyskać od bydła rasy
 • Pytanie nr 12537 - Przebieg laktacji, najbardziej pożądanej w produkcji mleka, przedstawiony jest za pomocą krzywej,...
 • Pytanie nr 12538 - W celu uniknięcia u prosiąt tzw. anemii fizjologicznej, w 3 i 14 dniu ich życia podaje się
 • Pytanie nr 12539 - Oblicz, na podstawie danych z tabeli, zapotrzebowanie tucznika o masie 53á75 kg na energię met...
 • Pytanie nr 12540 - Najkorzystniejszym poplonem na nawóz zielony po zbiorze pszenicy jarej, ze względu na długość okr...
 • Pytanie nr 12541 - Śmiałek darniowy jest chwastem
 • Pytanie nr 12542 - Urządzenie służące do doprawiania gleby przed siewem, przedstawione na zdjęciu, to
 • Pytanie nr 12543 - Wskaż zwierzęta hodowlane, dla których, zgodnie z wymogami zootechnicznymi, należy zapewnić najwy...
 • Pytanie nr 12544 - Przygotowując glebę klasy IV A, bezpośrednio przed siewem kukurydzy należy wykonać
 • Pytanie nr 12545 - Najlepszym przedplonem dla żyta, spośród niżej wymienionych roślin uprawnych, jest
 • Pytanie nr 12546 - Na podstawie analizy danych w tabeli można stwierdzić, ze największą zimotrwałość wśród roślin zb...
 • Pytanie nr 12547 - Z analizy danych w tabeli wynika, że dawki gnojowicy na łąkach nie powinny przekraczać rocznie
 • Pytanie nr 12548 - W uprawie gleby bezpośrednio przed siewem jęczmienia jarego należy zastosować
 • Pytanie nr 12549 - Chorobą bydła zwalczaną z urzędu jest
 • Pytanie nr 12550 - Cielętom najlepiej podawać mleko i preparaty mleko zastępcze
 • Pytanie nr 12551 - Z analizy ulotki wynika, że producent zaleca stosowanie środka owadobójczego KSYLEX przed pojawie...
 • Pytanie nr 12552 - Do "wytworzenia" podciśnienia w dojarce mechanicznej służy
 • Pytanie nr 12553 - Zgodnie z zaleceniami, w plonie głównym można wysiewać kukurydzę, gdy gleba na głębokości 8 cm os...
 • Pytanie nr 12554 - Z danych zamieszczonych w poniższej tabeli wynika, że buhajek o wadze 500 kg, przyrastający 1000 ...
 • Pytanie nr 12555 - Wskaż rasę owiec hodowaną w celu pozyskania mleka.
 • Pytanie nr 12556 - Nazwij system chowu kur, jeżeli kury w gospodarstwie utrzymywane są na litej podłodze, mają możli...
 • Pytanie nr 12557 - W uprawie uzyskano ziemniaki o następujących cechach: regularne okrągłe bulwy o wielkości 40 - 50...
 • Pytanie nr 12558 - Oblicz koszt nawożenia upraw rzepaku superfosfatem potrójnym, jeżeli na polu o powierzchni 3 ha z...
 • Pytanie nr 12559 - Choroba obrzękowa atakuje
 • Pytanie nr 12560 - Na podstawie analizy danych z tabeli określ dawkę azotu zalecaną w uprawie pszenicy ozimej odmian...
 • Pytanie nr 12561 - Na okres odchowu warchlaka od wagi 10 kg do wagi 30 kg planuje się zużycie 60 kg paszy pełnoporcj...
 • Pytanie nr 12562 - Nie należy obsługiwać gniotownika do owsa z obluzowaną osłoną, z uwagi na
 • Pytanie nr 12563 - Na gruntach uprawnych o znacznym spadku terenu należy przeprowadzać orkę zgodnie z przebiegiem wa...
 • Pytanie nr 12564 - W rejonie zaznaczonym "X" należy wysiać pszenicę, zgodnie z mapą terminów siewu, w okresie
 • Pytanie nr 12565 - Podczas wykonywania prac polowych wypadkowi uległ traktorzysta. Pierwszą pomoc należy rozpocząć o...
 • Pytanie nr 12566 - Jelito cienkie ssaków zbudowane jest z następujących części:
 • Pytanie nr 12567 - Na podstawie analizy fragmentów Ustawy o nawozach i nawożeniu wskaż, w uprawach których roślin ni...
 • Pytanie nr 12568 - Wskaż roślinę uprawną o żółtych kwiatach, której nasiona zawierają ok. 50% tłuszczu i ok. 15% bia...
 • Pytanie nr 12569 - Ilość wysiewu kukurydzy [kg/ha], zapewniająca optymalne zbiory, jest najmniejsza w przypadku jej ...
 • Pytanie nr 12570 - Do dokładnego odwrócenia i przykrycia darni służy odkładnica

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ