LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 2872 - Kt贸re z poni偶szych twierdze艅 jest zgodne z prawem J. Liebiga?
 • Pytanie nr 2873 - Przedzia艂 warto艣ci danego czynnika 艣rodowiskowego, w kt贸rym organizm ma najlepsze warunki do byto...
 • Pytanie nr 2874 - Zamieszczony schemat ilustruje prawo
 • Pytanie nr 2875 - Producenci, konsumenci i destruenci zamieszkuj膮cy staw tworz膮 wraz z nim
 • Pytanie nr 2876 - Czynnikiem biotycznym jest
 • Pytanie nr 2877 - Przedstawiony na rysunku przestrzenny rozk艂ad populacji, w kt贸rej przypadek sprawi艂, 偶e w jednym ...
 • Pytanie nr 2878 - Jaka warto艣膰 ci艣nienia zosta艂a zarejestrowana na barogramie w dniu 11 pa藕dziernika o godzinie 22....
 • Pytanie nr 2879 - W kt贸rym punkcie przekroju poprzecznego koryta rzeki wyst臋puje najwi臋ksza pr臋dko艣膰 wody?
 • Pytanie nr 2880 - Zamieszczony schemat przedstawia cykl biogeochemiczny
 • Pytanie nr 2881 - Najwi臋ksz膮 zdolno艣ci膮 do samooczyszczania w贸d charakteryzuj膮 si臋
 • Pytanie nr 2882 - Rzeki nizinne charakteryzuj膮 si臋
 • Pytanie nr 2883 - Rysunki przedstawiaj膮 r贸偶ne kszta艂ty smug zanieczyszcze艅 powietrza w zale偶no艣ci od po艂o偶enia wars...
 • Pytanie nr 2884 - Kt贸ry z warunk贸w meteorologicznych ma znaczny wp艂yw na powstawanie smogu typu Los Angeles
 • Pytanie nr 2885 - Na powstawanie kwa艣nych deszcz贸w maj膮 wp艂yw
 • Pytanie nr 2886 - G艂贸wn膮 przyczyn膮 degradacji gleb okre艣lanej jako zm臋czenie gleb jest
 • Pytanie nr 2887 - W przypadku nieuszczelnionego dna sk艂adowiska odpad贸w komunalnych powa偶ne zagro偶enie dla w贸d grun...
 • Pytanie nr 2888 - W ramach Pa艅stwowego Monitoringu 艢rodowiska (PM艢) udost臋pnia si臋 informacje o 艣rodowisku z wyj膮tk...
 • Pytanie nr 2889 - Lokalne sieci pomiarowe w poszczeg贸lnych podsystemach PM艢 s膮 koordynowane przez
 • Pytanie nr 2890 - Jaki jest najlepszy kierunek zagospodarowania terenu charakteryzuj膮cego si臋 stromymi zboczami ora...
 • Pytanie nr 2891 - Zalecanym zagospodarowaniem rolniczym dla gleb bardzo silnie zanieczyszczonych metalami ci臋偶kimi ...
 • Pytanie nr 2892 - Faza rekultywacji przygotowawczej grunt贸w obejmuje
 • Pytanie nr 2893 - Prawo do powszechnego korzystania z w贸d publicznych, zgodnie z ustaw膮 Prawo wodne, przys艂uguje
 • Pytanie nr 2894 - Kt贸re z wymienionych drzew mo偶na usun膮膰 bez pozwolenia?
 • Pytanie nr 2895 - Gromadzenie 艣rodk贸w na dofinansowywanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z ochron膮 艣rodowiska jest domen膮...
 • Pytanie nr 2896 - Kt贸ry akt prawny zawiera przepisy dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska?
 • Pytanie nr 2897 - W powietrzu analizowanym w automatycznej stacji pomiarowej na terenie przyleg艂ym do elektrowni op...
 • Pytanie nr 2898 - Pos艂uguj膮c si臋 subiektywn膮 skal膮 uci膮偶liwo艣ci zewn臋trznych ha艂as贸w komunikacyjnych opracowan膮 prz...
 • Pytanie nr 2899 - Na podstawie informacji zawartych w tabeli mo偶na stwierdzi膰, 偶e woda w rzece
 • Pytanie nr 2900 - Wykres przedstawia zale偶no艣膰 st臋偶enia tlenku azotu(IV) w powietrzu od odleg艂o艣ci od emitera. W ja...
 • Pytanie nr 2901 - Podczas wypadku cysterny przewo偶膮cej olej nap臋dowy nast膮pi艂 wyciek tej substancji do rzeki. Oblic...
 • Pytanie nr 2902 - Do wska藕nik贸w oznaczanych w ramach monitoringu stanu w贸d powierzchniowych wykorzystywanych do zao...
 • Pytanie nr 2903 - Jedn膮 z form prowadzenia monitoringu stanu w贸d powierzchniowych jest monitoring biologiczny, prze...
 • Pytanie nr 2904 - W wyniku ci膮g艂ego rozmywania wkl臋s艂ego brzegu rzeki przy r贸wnoczesnym odk艂adaniu materia艂u przy p...
 • Pytanie nr 2905 - Jednym ze skutk贸w wydobywania surowc贸w mineralnych metod膮 odkrywkow膮 jest
 • Pytanie nr 2906 - Obserwowany w przyrodzie proces abrazji polega na
 • Pytanie nr 2907 - Do wykonania analizy granulometrycznej pr贸bki gleby nale偶y zastosowa膰
 • Pytanie nr 2908 - Niekt贸re cechy wody ulegaj膮 szybkim zmianom, w zwi膮zku z czym pobrane pr贸bki wody musz膮 by膰 utrwa...
 • Pytanie nr 2909 - Warto艣膰 ci艣nienia, zmierzonego za pomoc膮 ci艣nieniomierza cieczowego z U-rurk膮 wype艂nion膮 wod膮, wy...
 • Pytanie nr 2910 - Pracuj膮ca maszyna wywo艂uje 3000 drga艅 pod艂o偶a w ci膮gu minuty. Podaj t臋 cz臋stotliwo艣膰 w hercach (H...
 • Pytanie nr 2911 - Dopuszczalny poziom tlenku w臋gla(II) w powietrzu, ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia ludzi wynosi 10 0...
 • Pytanie nr 2912 - W miejscowo艣ci uzdrowiskowej zbadano jako艣膰 powietrza w czterech punktach pomiarowych. Oce艅, w kt...
 • Pytanie nr 2913 - Na podstawie wynik贸w analizy gleby zamieszczonych w tabeli okre艣l, czy badana gleba spe艂nia normy...
 • Pytanie nr 2914 - W jaki zestaw 艣rodk贸w ochrony indywidualnej powinien by膰 wyposa偶ony pracownik przygotowuj膮cy wodn...
 • Pytanie nr 2915 - Zagro偶eniem dla os贸b pracuj膮cych w kanale 艣ciekowym nie jest
 • Pytanie nr 2916 - Kt贸re z podanych substancji nale偶y usun膮膰, ze wzgl臋du na ich 艂atwopalno艣膰, z bezpo艣redniego s膮sie...
 • Pytanie nr 2917 - W kt贸rej z wymienionych sytuacji, osoba prowadz膮ca badania, zachowa艂a si臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cym...
 • Pytanie nr 2918 - Rolnik posiadaj膮cy w swoim gospodarstwie pestycydy, kt贸rych termin przydatno艣ci do u偶ycia min膮艂 m...
 • Pytanie nr 2919 - Ze wzgl臋du na zagro偶enie przeciwpo偶arowe, pomieszczenia magazynowe powinny by膰 wyposa偶one w urz膮d...
 • Pytanie nr 2920 - Kt贸ra z wymienionych sytuacji awaryjnych nie stanowi nadzwyczajnego zagro偶enia dla 艣rodowiska?
 • Pytanie nr 2921 - Stwierdzono nieszczelno艣膰 instalacji chlorowej i znaczny wyciek tego gazu. Prawid艂owym post臋powan...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ