LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 5541 - Tinctura Adonidis vemalis titrata to nalewka, która w postaci kropli stosowana jest
 • Pytanie nr 5542 - Sporządzając w aptece leki do oczu, za pomocą nasyconej pary wodnej pod ciśnieniem (autoklaw) moż...
 • Pytanie nr 5543 - Która grupa zawiera tylko postacie leku do stosowania zewnętrznego?
 • Pytanie nr 5544 - Lek sporządzony na podstawie zamieszczonej recepty ma postać
 • Pytanie nr 5545 - Na rycinie przedstawiono mechanizm uwalniania substancji leczniczej
 • Pytanie nr 5546 - Preparaty insuliny należy w aptece przechowywać w temperaturze
 • Pytanie nr 5547 - Podczas sporządzania leku zgodnie z podaną receptą może wystąpić niezgodność polegająca na
 • Pytanie nr 5548 - Przepuszczanie roztworu przez tkaninę o luźnej strukturze, np. watę, płótno, to
 • Pytanie nr 5549 - Nazwa synonimowa kotrimoksazolu - chemioterapeutyku, to
 • Pytanie nr 5550 - "Spirytusy lecznicze" to roztwory
 • Pytanie nr 5551 - Które preparaty roślinne, spośród wymienionych, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojem...
 • Pytanie nr 5552 - W leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy stosowane są przede wszystkim inhibitory pompy...
 • Pytanie nr 5553 - Przeciwwskazaniem do stosowania kodeiny jako leku przeciwkaszlowego jest
 • Pytanie nr 5554 - Wskaż zestawienie postaci leku, w którym nitrogliceryna wykazuje odpowiednio najkrótszy i najdłuż...
 • Pytanie nr 5555 - Synonimem nazwy leku przeciwhistaminowego o nazwie międzynarodowej dimenhydrynat, stosowanego w c...
 • Pytanie nr 5556 - Działanie cytostatyczne merkaptopuryny wynika z tego, że jest ona
 • Pytanie nr 5557 - Oblicz ilość kropli anyżowych, którą należy odważyć do sporządzenia 250,0 mieszanki zgodnie z R.P...
 • Pytanie nr 5558 - Nervogran jest granulatem zawierającym m.in. kozłek lekarski, rumianek, miętę, melisę i jest stos...
 • Pytanie nr 5559 - Przedawkowanie alkaloidów tropanowych, występujących naturalnie w pokrzyku wilczej jagodzie, np. ...
 • Pytanie nr 5560 - Przez rozpuszczenie mentolu w wazelinie białej otrzymuje się maść w postaci
 • Pytanie nr 5561 - Korzystając z monografii szczegółowej FP VI, oblicz ilość korzenia prawoślazu potrzebną do wykona...
 • Pytanie nr 5562 - Recepta wystawiona przez lekarza pomocy doraźnej jest ważna
 • Pytanie nr 5563 - Która substancja została opisana?
 • Pytanie nr 5564 - Symbol "IB" umieszczony na recepcie oznacza, że leki są przeznaczone dla
 • Pytanie nr 5565 - Białe lub bezbarwne podłoże dodawane do maści w celu jej utwardzenia, otrzymywane z ropy naftowej...
 • Pytanie nr 5566 - Na zdjęciu przedstawiono
 • Pytanie nr 5567 - Stożkowate naczynie zaopatrzone w dolnej części w zawór spustowy, wykorzystywane w procesie ekstr...
 • Pytanie nr 5568 - Spośród wymienionych leków, zgodnie z przepisami, technik farmaceutyczny może samodzielnie sporzą...
 • Pytanie nr 5569 - Wskaż grupę zawierającą wyłącznie leki, które należy sporządzać w warunkach aseptycznych.
 • Pytanie nr 5570 - Oblicz ilość syropu, którą należy odważyć do wykonania leku według podanej recepty.
 • Pytanie nr 5571 - Wskaż właściwe zestawienie: skrót łaciński - nazwa polska.
 • Pytanie nr 5572 - W celu wytrawienia substancji czynnych ze świeżego surowca roślinnego, należy w pierwszej kolejno...
 • Pytanie nr 5573 - Lek z przedstawionej recepty nie może być zrealizowany jako refundowany, ponieważ na recepcie
 • Pytanie nr 5574 - W leczeniu rzęsistkowicy u kobiet stosowany jest metronidazol w postaci
 • Pytanie nr 5575 - Substancja lecznicza (penicylina), strzykawka, igły, 3% jałowy roztwór cytrynianu sodu, butelka z...
 • Pytanie nr 5576 - W aptece przedstawiono do realizacji zamieszczoną receptę. Po sprawdzeniu dawek: jednorazowej mak...
 • Pytanie nr 5577 - Wskaż urządzenie, w trakcie pracy którego należy kontrolować czas oraz wskazania termometru i man...
 • Pytanie nr 5578 - Określ postać leku, do sporządzenia którego wykorzystano następujący sprzęt: wagę elektroniczną, ...
 • Pytanie nr 5579 - Mak lekarski (Papaver somniferum L.) zawiera papawerynę, która wykazuje działanie
 • Pytanie nr 5580 - Ustal odpłatność za lek recepturowy o składzie przedstawionym w recepcie.
 • Pytanie nr 5581 - Ile wynosi odpłatność za lek recepturowy o składzie przedstawionym w recepcie?
 • Pytanie nr 5582 - Dodatkowych informacji o określonej substancji leczniczej, takich jak działania niepożądane i prz...
 • Pytanie nr 5583 - Pochodne benzodiazepiny np. temazepam (Signopam) wykazują działanie
 • Pytanie nr 5584 - Na podstawie podanej monografii z FP IV oblicz, ile etanolu 70° należy odważyć, aby sporządzić 10...
 • Pytanie nr 5585 - Przeterminowany w aptece środek psychotropowy z gr. IV-P, zgodnie z przepisami, należy
 • Pytanie nr 5586 - W przypadku zbicia termometru rtęciowego należy ostrożnie
 • Pytanie nr 5587 - Jakie preparaty opisano?
 • Pytanie nr 5588 - Przeanalizuj receptę. Aby zapobiec powstaniu niezgodności składników leku należy
 • Pytanie nr 5589 - U poszkodowanego stwierdzono nagłe zatrzymanie oddechu i krążenia. Podczas resuscytacji należy, d...
 • Pytanie nr 5590 - Próbki archiwalne leków przygotowuje i zabezpiecza

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ