LOGOWANIE

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCHKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych;
 • stosować nazwy i pojęcia właściwe dla gastronomii i gospodarstwa domowego;
 • rozróżniać surowce spożywcze pod względem towaroznawczym, przydatności kulinarnej i wartości odżywczej;
 • określać warunki przechowywania i magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych;
 • rozróżniać techniki sporządzania oraz podawania potraw i napojów;
 • rozróżniać i klasyfikować potrawy i napoje kuchni polskiej, regionalnej i innych narodów;
 • dobierać surowce, przyprawy i techniki wykonywania potraw w zależności od rodzaju diety;
 • określać zasady sprawowania opieki nad dziećmi, chorymi i niepełnosprawnymi w rodzinie;
 • określać zasady i metody zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne;
 • obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw i posiłków;
 • określać kolejność wykonywanych czynności w procesie wytwarzania wyrobów kulinarnych;
 • kalkulować ceny potraw, napojów, całodziennego wyżywienia i innych usług;
 • dobierać menu do rodzaju przyjęcia;
 • dobierać maszyny, urządzenia i zastawę stołową do ilości i rodzaju przetwarzanych surowców i liczby konsumentów;
 • stosować zasady funkcjonalnego i estetycznego wyposażania obiektów zbiorowego wyżywienia i zakwaterowania oraz gospodarstw domowych;
 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska