LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 67191 - Kt贸ry z wymienionych akt贸w jest aktem normatywnym?
 • Pytanie nr 67192 - Kt贸ry z wymienionych organ贸w jest organem wykonawczym samorz膮du wojew贸dztwa?
 • Pytanie nr 67193 - Organami gminy wiejskiej s膮
 • Pytanie nr 67194 - Kt贸ra z wymienionych kompetencji nale偶y do Prezydenta RP?
 • Pytanie nr 67195 - Strony dokumentu nieelektronicznego utrwalonego w formie pisma, kt贸remu nadano klauzul臋 艣ci艣le ta...
 • Pytanie nr 67196 - Kt贸ry przedsi臋biorca, zgodnie z przytoczonym przepisem, mo偶e zawiesi膰 wykonywanie dzia艂alno艣ci go...
 • Pytanie nr 67197 - Akty prawa miejscowego obowi膮zuj膮ce na terenie gminy ustanawia rada gminy, natomiast w przypadku ...
 • Pytanie nr 67198 - Zgodnie z przytoczonym przepisem ustawa uchwalona 31 stycznia 2019 r., a og艂oszona w Dzienniku Us...
 • Pytanie nr 67199 - Zgodnie z przytoczonym przepisem, odpowiedzialno艣ci konstytucyjnej przed Trybuna艂em Stanu za naru...
 • Pytanie nr 67200 - Osobowo艣膰 prawn膮 posiada
 • Pytanie nr 67201 - Kt贸ra z wymienionych os贸b ponosi odpowiedzialno艣膰 na zasadzie winy?
 • Pytanie nr 67202 - W kt贸rej sytuacji 藕r贸d艂em powsta艂ego zobowi膮zania jest akt administracyjny?
 • Pytanie nr 67203 - Zgodnie z przytoczonym przepisem roszczenie o zap艂acenie czynszu, kt贸ry zgodnie z umow膮 mia艂 by膰 ...
 • Pytanie nr 67204 - Umowa, na podstawie kt贸rej przyjmuj膮cy zlecenie zobowi膮zuje si臋 do sta艂ego po艣redniczenia za wyna...
 • Pytanie nr 67205 - Kt贸ra z wymienionych um贸w nale偶y do um贸w nazwanych?
 • Pytanie nr 67206 - W kt贸rej cz臋艣ci akt osobowych pracownika nale偶y umie艣ci膰 pismo o na艂o偶eniu na pracownika kary pie...
 • Pytanie nr 67207 - Pracownikowi, kt贸ry wykonuje prac臋 w porze nocnej, przys艂uguje dodatek do wynagrodzenia za ka偶d膮 ...
 • Pytanie nr 67208 - Obliczone i pobrane z wynagrodzenia sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne pracodawcy przekazuj膮 na i...
 • Pytanie nr 67209 - Organ administracji publicznej, przed wydaniem decyzji administracyjnej, nie umo偶liwi艂 stronie wy...
 • Pytanie nr 67210 - Kt贸ry element sk艂adowy znaku sprawy ustala si臋 na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt?
 • Pytanie nr 67211 - Pani Ewelina Cholewi艅ska z艂o偶y艂a za po艣rednictwem poczty 偶膮danie o艣wietlenia ulicy. Kt贸re dzia艂an...
 • Pytanie nr 67212 - W ramach kt贸rego post臋powania organ administracji publicznej urz臋dowo potwierdza okre艣lone fakty ...
 • Pytanie nr 67213 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w jest podmiotem w艂a艣ciwym do rozstrzygni臋cia sporu kompetencyjnego ...
 • Pytanie nr 67214 - Zgodnie z przytoczonym przepisem ewidencj臋 p贸l biwakowych w gminie wiejskiej prowadzi
 • Pytanie nr 67215 - W trakcie prowadzonego post臋powania administracyjnego strona, kt贸ra wnios艂a podanie utraci艂a zdol...
 • Pytanie nr 67216 - Kt贸ra z wymienionych os贸b ma prawo odm贸wi膰 z艂o偶enia zeznania w czasie rozprawy administracyjnej?...
 • Pytanie nr 67217 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w post臋powania administracyjnego nie zostanie ukarany kar膮 grzywny?
 • Pytanie nr 67218 - Organ administracji publicznej, kt贸ry wyda艂 decyzj臋 administracyjn膮 odmawia jej uzupe艂nienia w fo...
 • Pytanie nr 67219 - Wezwany przez organ administracji publicznej do z艂o偶enia zezna艅 jest obowi膮zany do osobistego sta...
 • Pytanie nr 67220 - Do kt贸rego organu administracji publicznej nale偶y wnie艣膰 odwo艂anie od wydanej decyzji administrac...
 • Pytanie nr 67221 - W dniu 16 czerwca 2020 roku strona otrzyma艂a postanowienie na pi艣mie. Ostatnim dniem na wniesieni...
 • Pytanie nr 67222 - Je偶eli w sprawie zako艅czonej decyzj膮 ostateczn膮 wyjd膮 na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczno艣ci...
 • Pytanie nr 67223 - Kt贸ry z wymienionych organ贸w egzekucyjnych jest uprawniony do stosowania wszystkich 艣rodk贸w egzek...
 • Pytanie nr 67224 - Podmiot, kt贸ry nie wykona艂 ci膮偶膮cego na nim obowi膮zku wynikaj膮cego z wydanej decyzji administracy...
 • Pytanie nr 67225 - W kt贸rej z wymienionych sytuacji wznowienie post臋powania administracyjnego mo偶e nast膮pi膰 tylko na...
 • Pytanie nr 67226 - Kt贸ry z wymienionych podmiot贸w nie posiada zdolno艣ci procesowej do czynno艣ci w post臋powaniu w spr...
 • Pytanie nr 67227 - Kt贸ra z wymienionych jednostek organizacyjnych sektora finans贸w publicznych mo偶e by膰 utworzona pr...
 • Pytanie nr 67228 - Dane zamieszczone w tabeli wskazuj膮, 偶e najwi臋ksza kwota deficytu w gminie X wyst膮pi艂a w roku
 • Pytanie nr 67229 - Nadz贸r nad dzia艂alno艣ci膮 gminy w zakresie spraw finansowych sprawuje
 • Pytanie nr 67230 - Kt贸ry z wymienionych podatk贸w jest 藕r贸d艂em dochod贸w bud偶et贸w jednostek samorz膮du terytorialnego o...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ