LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 44631 - Składnikiem podłoża maściowego pochodzenia zwierzęcego jest
 • Pytanie nr 44632 - W procesie destylacji z parą wodną otrzymywany jest
 • Pytanie nr 44633 - Składnikiem maści tranowej jest
 • Pytanie nr 44634 - Acidum hydrochloridum dilutum to składnik
 • Pytanie nr 44635 - Dodanie cholesterolu do podłoża maściowego wpływa na
 • Pytanie nr 44636 - Lek sporządzony według zamieszczonej recepty to
 • Pytanie nr 44637 - Który z kodów uprawnień dodatkowych pacjenta dotyczy kobiety podczas ciąży, porodu lub połogu, ni...
 • Pytanie nr 44638 - Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla pacjenta o masie ciała 35 kg wynosi
 • Pytanie nr 44639 - Użyty w zamieszczonej recepcie zapis Ethanoli 70° oznacza, że
 • Pytanie nr 44640 - Która niezgodność może wystąpić podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty?
 • Pytanie nr 44641 - W celu zapobieżenia powstaniu niezgodności podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty...
 • Pytanie nr 44642 - Oblicz ilość wyciągu suchego standaryzowanego z liścia pokrzyku, którą powinien przyjąć jednorazo...
 • Pytanie nr 44643 - Oblicz dawkę dobową sodu fenobarbitalu, którą powinien przyjąć pacjent stosując lek sporządzony w...
 • Pytanie nr 44644 - Oblicz stężenie kwasu salicylowego w maści sporządzonej według zamieszczonej recepty.
 • Pytanie nr 44645 - Oblicz ilość oleju kakaowego potrzebną do sporządzenia czopków według zamieszczonej recepty, jeże...
 • Pytanie nr 44646 - Oblicz ilość gumy arabskiej, której należy użyć do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty...
 • Pytanie nr 44647 - W jakiej kolejności należy łączyć składniki leku, aby wykonać lege artis maść według recepty?...
 • Pytanie nr 44648 - Który zestaw należy zastosować do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty, jeżeli zgodnie ...
 • Pytanie nr 44649 - Odwarów nie należy sporządzać z surowców zawierających
 • Pytanie nr 44650 - Kontroli Inspekcji Farmaceutycznej nie podlega ewidencja
 • Pytanie nr 44651 - W celu sporządzenia lege artis leku według zamieszczonej recepty należy użyć
 • Pytanie nr 44652 - Symbol poziomu odpłatności R oznacza, że lek wydawany jest z apteki
 • Pytanie nr 44653 - Etykietę Zmieszać przed użyciem należy dołączyć do leku sporządzonego według zamieszczonej recept...
 • Pytanie nr 44654 - Wykaz refundowanych leków nie zawiera informacji dotyczących
 • Pytanie nr 44655 - Wyrobem medycznym nie jest
 • Pytanie nr 44656 - Oznaczanie wskaźnika goryczy dotyczy substancji roślinnych zawierających
 • Pytanie nr 44657 - Tabulettae buccales to tabletki
 • Pytanie nr 44658 - Do pomiaru lepkości służy
 • Pytanie nr 44659 - Oblicz stężenie % (m/m) roztworu glukonianu chlorheksydyny otrzymanego przez zmieszanie 100,0 g 2...
 • Pytanie nr 44660 - Niedokrwistość megaloblastyczną może powodować niedobór
 • Pytanie nr 44661 - Synonim Natrii tetraboras to
 • Pytanie nr 44662 - Synonimowa nazwa mieszaniny racemicznej efedryny chlorowodorku to
 • Pytanie nr 44663 - Długotrwała chrypka, suchość w ustach oraz drożdżyca jamy ustnej i gardła mogą być objawami niepo...
 • Pytanie nr 44664 - Agregację płytek krwi hamuje
 • Pytanie nr 44665 - Montelukast (Montelucastum) to lek
 • Pytanie nr 44666 - Działanie hepatoprotekcyjne wykazuje
 • Pytanie nr 44667 - Lewodopa jest prekursorem dopaminy, stosowanym w leczeniu choroby
 • Pytanie nr 44668 - Metotreksat jest antagonistą kwasu
 • Pytanie nr 44669 - Działanie leków przeciwdepresyjnych może nasilić się, jeżeli pacjent jednocześnie stosuje prepara...
 • Pytanie nr 44670 - Przyjmowanie simwastatyny łącznie z sokiem grejpfrutowym, który jest inhibitorem cytochromu P-450...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ