LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 45511 - Podstawową metodą zbierania danych o pacjencie jest obserwacja, która umożliwia przekazanie pielę...
 • Pytanie nr 45512 - Która skala jest przeznaczona do oceny stopnia samodzielności pacjenta w zakresie przemieszczania...
 • Pytanie nr 45513 - Która z przedstawionych wartości ciśnienia tętniczego krwi, powtarzająca się w kolejnych pomiarac...
 • Pytanie nr 45514 - 75-letnia podopieczna z demencją samodzielnie myje się, spożywa posiłki, przyjmuje leki. Wymaga p...
 • Pytanie nr 45515 - Podopieczny na początku choroby Parkinsona może mieć problem
 • Pytanie nr 45516 - Do głównych problemów występujących u pacjentki z zapaleniem pęcherza moczowego należą
 • Pytanie nr 45517 - W przypadku pojawienia się u pacjenta przebywającego w szpitalu silnego bólu głowy i drętwienia k...
 • Pytanie nr 45518 - O deficycie wiedzy w zakresie samoopieki lub ignorowaniu zasad żywienia przez podopiecznego z nad...
 • Pytanie nr 45519 - Kompletując zestaw do zmiany bielizny pościelowej u pacjenta po udarze mózgu z zaburzeniem funkcj...
 • Pytanie nr 45520 - U osoby chorej na cukrzycę należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby w jej diecie
 • Pytanie nr 45521 - Wskazaniem do wykonania toalety jamy ustnej z zastosowaniem boraksu z gliceryną u niesamodzielneg...
 • Pytanie nr 45522 - Zamocowanie worka na mocz podłączonego do cewnika powyżej poziomu pęcherza moczowego pacjentki mo...
 • Pytanie nr 45523 - Oklepywanie pleców jest przeciwwskazane u pacjentów
 • Pytanie nr 45524 - W celu umycia krocza podopiecznej niesamodzielnej, leżącej w łóżku, opiekun medyczny powinien prz...
 • Pytanie nr 45525 - Jedną z zasad obowiązujących przy wykonywaniu oklepywania klatki piersiowej u pacjenta jest zasad...
 • Pytanie nr 45526 - W przypadku wykonywania toalety ciała 78-letniego chorego długotrwale unieruchomionego w łóżku na...
 • Pytanie nr 45527 - Wykonując zgodnie z algorytmem mycie całego ciała pacjentki leżącej w łóżku, bezpośrednio przed p...
 • Pytanie nr 45528 - Skala Norton przewiduje ocenę
 • Pytanie nr 45529 - Do założenia czepca przeciwwszawiczego opiekun powinien przygotować między innymi
 • Pytanie nr 45530 - W czasie wymiany worka stomijnego u osoby leżącej w łóżku należy w pierwszej kolejności
 • Pytanie nr 45531 - Jednym ze wskazań do zastosowania środków przeciwzapalnych zimnych jest
 • Pytanie nr 45532 - W przypadku wykonywania okładu zimnego (wysychającego) należy flanelę lub gazę zamoczyć
 • Pytanie nr 45533 - Do czynników sprzyjających wystąpieniu odleżyn u osoby chorej i niesamodzielnej należy
 • Pytanie nr 45534 - Pacjenta unieruchomionego, przebywającego drugą dobę na oddziale neurologicznym z powodu udaru ni...
 • Pytanie nr 45535 - Szynę Browna wykorzystuje się w pozycji ułożeniowej u pacjenta przede wszystkim w przypadku
 • Pytanie nr 45536 - W celu ułatwienia samodzielnego siadania w łóżku osobie chorej, leżącej, należy zastosować
 • Pytanie nr 45537 - Podkład z folii wykorzystywany podczas wykonywania zabiegu mycia głowy pacjentce w łóżku jest prz...
 • Pytanie nr 45538 - Podstawowym prawem pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych jest prawo do
 • Pytanie nr 45539 - Opiekun zauważył u 70-letniego pacjenta z cukrzycą i zaburzeniem krążenia obwodowego, że skóra na...
 • Pytanie nr 45540 - 79-letnia pacjentka cierpi na zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową ze zmianami w dużych stawach ko...
 • Pytanie nr 45541 - W celu umożliwienia samodzielnego ubierania się podopiecznej, która choruje na chorobę Parkinsona...
 • Pytanie nr 45542 - Kule łokciowe to sprzęt ortopedyczny przeznaczony do przemieszczania się podopiecznej
 • Pytanie nr 45543 - Podopieczny po udarze mózgu porusza się przy pomocy laski. Lubi czytać powieści i książki biograf...
 • Pytanie nr 45544 - Opiekując się w środowisku domowym pacjentem z cukrzycą, opiekun powinien zwrócić uwagę na współp...
 • Pytanie nr 45545 - 26-letni pacjent z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, pozostający pod opieką m...
 • Pytanie nr 45546 - W celu ułatwienia adaptacji podopiecznej do warunków życia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym opie...
 • Pytanie nr 45547 - Podczas wyjścia na zakupy z podopiecznym od niedawna ociemniałym opiekun medyczny powinien przede...
 • Pytanie nr 45548 - Dla podopiecznego, który 6 tygodni temu przebył zawał serca, najbardziej wskazaną formą aktywnośc...
 • Pytanie nr 45549 - W trakcie spaceru w przyszpitalnym parku jeden z pacjentów chorujący na nadciśnienie tętnicze i c...
 • Pytanie nr 45550 - W warunkach szpitalnych miskę nerkowatą wielorazowego użytku bezpośrednio po opróżnieniu z zawart...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ