LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 5441 - Faza cyklu charakteryzuj膮ca si臋 pocz膮tkowo tendencj膮 spadkow膮 produkcji, zatrudnienia, p艂ac, cen,...
 • Pytanie nr 5442 - Inflacja to zjawisko monetarne polegaj膮ce na szybszym przyro艣cie na rynku
 • Pytanie nr 5443 - Z punktu widzenia prawa umowa, to
 • Pytanie nr 5444 - Podzia艂 rynku wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w na jednorodne grupy nabywc贸w, z kt贸rych ka偶da wymaga s...
 • Pytanie nr 5445 - W prawnym rozumieniu termin firma oznacza
 • Pytanie nr 5446 - Organem odwo艂awczym od decyzji administracyjnej burmistrza co do zasady jest
 • Pytanie nr 5447 - Zdolno艣膰 organu administracji publicznej do rozpoznawania i rozstrzygania okre艣lonego rodzaju spr...
 • Pytanie nr 5448 - Podzia艂 kompetencji organ贸w administracji z hierarchicznym podporz膮dkowaniem okre艣la si臋 terminem...
 • Pytanie nr 5449 - Prawo do u偶ywania cudzej rzeczy i pobierania jej po偶ytk贸w to
 • Pytanie nr 5450 - W stosunku administracyjno-prawnym
 • Pytanie nr 5451 - Elementem przedmiotowo istotnym w umowie sprzeda偶y nie jest okre艣lenie
 • Pytanie nr 5452 - Uzyskanie pozwolenia na budow臋 domu reguluj膮 przepisy prawa
 • Pytanie nr 5453 - Posiadaczem zale偶nym nie jest
 • Pytanie nr 5454 - Zwrot wyw艂aszczonej nieruchomo艣ci mo偶e nast膮pi膰 wtedy, gdy nie rozpocz臋to prac zwi膮zanych z reali...
 • Pytanie nr 5455 - W kt贸rej sp贸艂ce za zobowi膮zania sp贸艂ki ma miejsce wy艂膮czna solidarna odpowiedzialno艣膰 wsp贸lnik贸w?...
 • Pytanie nr 5456 - Umowa przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci powinna by膰 zawarta w formie
 • Pytanie nr 5457 - 脛膮ąr贸d艂em prawa wewn臋trznie obowi膮zuj膮cym jest
 • Pytanie nr 5458 - Kobieta, kt贸ra uko艅czy艂a szesna艣cie lat, a nie uko艅czy艂a lat osiemnastu, mo偶e zawrze膰 ma艂偶e艅stwo ...
 • Pytanie nr 5459 - Dyspozycja "p.m." na dekretowanym pi艣mie oznacza
 • Pytanie nr 5460 - Skr贸t "m.p." umieszczony na pi艣mie oznacza
 • Pytanie nr 5461 - Sp贸艂ka, w kt贸rej wsp贸lnikami s膮 komplementariusze i akcjonariusze to sp贸艂ka
 • Pytanie nr 5462 - Organami przedsi臋biorstwa pa艅stwowego s膮
 • Pytanie nr 5463 - Najwy偶szym organem sp贸艂dzielni jest
 • Pytanie nr 5464 - Miesi臋czn膮 stawk臋 amortyzacji 艣rodk贸w trwa艂ych ksi臋gujemy na kontach
 • Pytanie nr 5465 - Ksi臋gowym dokumentem magazynowym jest
 • Pytanie nr 5466 - Kt贸ry ze wska藕nik贸w statystycznych okre艣la bezwzgl臋dne zr贸偶nicowanie badanej cechy?
 • Pytanie nr 5467 - Umowa na mocy kt贸rej za okre艣lon膮 op艂at膮 przedsi臋biorca daje zezwolenie innemu przedsi臋biorcy na ...
 • Pytanie nr 5468 - Wynagrodzenia pracownik贸w s膮 przekazywane z rachunku bankowego przedsi臋biorstwa na konta osobiste...
 • Pytanie nr 5469 - "Art. 158 Umowa zobowi膮zuj膮ca do przeniesienia w艂asno艣ci nieruchomo艣ci powinna by膰 zawarta w form...
 • Pytanie nr 5470 - Umowa bezp艂atnego przechowania p艂aszcza w szatni jest umow膮
 • Pytanie nr 5471 - "Art.71 Skre艣le艅 i poprawek w protokole nale偶y tak dokonywa膰, aby wyrazy skre艣lone i poprawione b...
 • Pytanie nr 5472 - Wyja艣nienie znaczenia poj臋cia stosowanego w rozporz膮dzeniu ministra, zawarte w przepisie tego roz...
 • Pytanie nr 5473 - Przepis prawny, kt贸ry znosi przepis dotychczas obowi膮zuj膮cy, to przepis
 • Pytanie nr 5474 - Termin vacatio legis oznacza okres mi臋dzy
 • Pytanie nr 5475 - Podmiotem, kt贸rego przychody s膮 finansowane z bud偶etu pa艅stwa lub bud偶etu jednostki samorz膮du ter...
 • Pytanie nr 5476 - Przej臋cie dokumentacji przedsi臋biorstwa z danego roku kalendarzowego przez archiwum zak艂adowe pow...
 • Pytanie nr 5477 - Referent do spraw administracyjnych wydzia艂u organizacyjnego urz臋du miasta prosi referenta do spr...
 • Pytanie nr 5478 - Testament, do kt贸rego wa偶no艣ci wystarczy ustne o艣wiadczenie woli spadkodawcy przy jednoczesnej ob...
 • Pytanie nr 5479 - Z tre艣ci zamieszczonego za艣wiadczenia wynika, 偶e pani Alina Kordykiewicz jest zatrudniona w wymia...
 • Pytanie nr 5480 - Fragment zamieszczonego pisma, to
 • Pytanie nr 5481 - Cena detaliczna chleba w o艣miu sklepach obj臋tych badaniem wynosi艂a odpowiednio: 1,80 z艂, 1,85 z艂,...
 • Pytanie nr 5482 - Jak nazywa si臋 wp艂ata, do kt贸rej mo偶e by膰 zobowi膮zany przyst臋puj膮cy do przetargu?
 • Pytanie nr 5483 - Form膮 zorganizowanego rynku, na kt贸rym odbywa si臋 licytacja niejednorodnych towar贸w jest
 • Pytanie nr 5484 - Przys艂uguj膮cy wynajmuj膮cemu zastaw na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu,...
 • Pytanie nr 5485 - Osoba przyjmowana do pracy podlega
 • Pytanie nr 5486 - Ga艣nicy pianowej nie nale偶y stosowa膰 do gaszenia pal膮cych si臋
 • Pytanie nr 5487 - Pracodawca powinien zapewni膰 pracownikowi wod臋 pitn膮 lub napoje ch艂odz膮ce, gdy temperatura na zew...
 • Pytanie nr 5488 - Informacj臋 niejawn膮, nieb臋d膮c膮 tajemnic膮 pa艅stwow膮, uzyskan膮 w zwi膮zku z czynno艣ciami s艂u偶bowymi,...
 • Pytanie nr 5489 - Bank, w kt贸rym klient sp艂aca kredyt, ma prawo przetwarza膰 jego dane osobowe
 • Pytanie nr 5490 - Maszyny i inne urz膮dzenia techniczne czasowo niesprawne, uszkodzone lub pozostaj膮ce w naprawie po...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ