LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 53351 - Do zmian starczych w układzie ruchu należą
 • Pytanie nr 53352 - 80-letnia pacjentka przebywa na oddziale ortopedycznym z powodu złamania miednicy. Często płacze,...
 • Pytanie nr 53353 - Objawy subiektywne, które mają zastosowanie w rozpoznawaniu problemów zdrowotnych pacjenta, to
 • Pytanie nr 53354 - U pacjentki, która uskarża się na występowanie zaparć, wzdęć i duszności oraz sygnalizuje lęk o ż...
 • Pytanie nr 53355 - U pacjentki z nietrzymaniem moczu wystąpiły zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego w postaci b...
 • Pytanie nr 53356 - Największe deficyty w samodzielnym zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania występują u pacje...
 • Pytanie nr 53357 - W celu profilaktyki zapalenia płuc u pacjenta unieruchomionego w łóżku opiekun powinien
 • Pytanie nr 53358 - Wskazaniem do wykonania toalety jamy ustnej z użyciem boraksu z gliceryną osobie chorej i niesamo...
 • Pytanie nr 53359 - W planie opieki nad pacjentem z gorączką, który intensywnie poci się, należy uwzględnić między in...
 • Pytanie nr 53360 - Podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego na tętnicy ramiennej, należy kończynę górną pacj...
 • Pytanie nr 53361 - W przypadku stawiania baniek lekarskich pacjentowi, który jest wychudzony, ma obficie owłosione p...
 • Pytanie nr 53362 - Bezpośrednio po zakończeniu podawania przytomnemu pacjentowi pokarmu przez zgłębnik założony do ż...
 • Pytanie nr 53363 - W celu ułatwienia rozpoczęcia mikcji pacjentowi unieruchomionemu w łóżku opiekun powinien
 • Pytanie nr 53364 - Które czynności wykonywane podczas ścielenia łóżka z obłożnie chorym narażonym na powstawanie odl...
 • Pytanie nr 53365 - Do kąpieli pacjenta z porażeniem czterokończynowym należy użyć wody o temperaturze
 • Pytanie nr 53366 - Podczas wykonywania mycia głowy i włosów osobie chorej i niesamodzielnej należy na zmoczone włosy...
 • Pytanie nr 53367 - Przed założeniem czepca przeciwwszawiczego pacjentowi, u którego na skórze głowy występują zadrap...
 • Pytanie nr 53368 - Które materiały chłonne przed założeniem pacjentowi należy aktywować przez pociągnięcie i skręcen...
 • Pytanie nr 53369 - Podczas wymiany dwuczęściowego cewnika zewnętrznego po umyciu i osuszeniu prącia należy
 • Pytanie nr 53370 - Kąpiel leczniczą w wannie należy przygotować pacjentowi nie wcześniej niż po upływie
 • Pytanie nr 53371 - W której pozycji należy ułożyć podopieczną praworęczną, aby mogła samodzielnie założyć czopek?...
 • Pytanie nr 53372 - W profilaktyce odleżyn u pacjenta z prawidłową masą ciała i przy braku przeciwwskazań należy uwzg...
 • Pytanie nr 53373 - Podczas układania w pozycji na plecach pacjenta unieruchomionego w łóżku, który prawidłowo oddych...
 • Pytanie nr 53374 - Podczas spaceru z pacjentem z niedowładem połowiczym prawostronnym opiekun powinien znajdować się...
 • Pytanie nr 53375 - Które działania należy uwzględnić w usprawnianiu ruchowym przebywającej w środowisku domowym podo...
 • Pytanie nr 53376 - Aby umożliwić spożycie posiłku pacjentowi, u którego występują nasilone zawroty głowy, osłabienie...
 • Pytanie nr 53377 - Temperaturę wody przeznaczonej do wykonania toalety krocza pacjentce z porażeniem czterokończynow...
 • Pytanie nr 53378 - W celu zapewnienia intymności podczas zakładania czepca przeciwwszawiczego chodzącej pacjentce, k...
 • Pytanie nr 53379 - O której sytuacji występującej u pacjenta opiekun medyczny powinien pilnie poinformować pielęgnia...
 • Pytanie nr 53380 - Brudną bieliznę pościelową pacjenta hospitalizowanego w oddziale chorób wewnętrznych z powodu zap...
 • Pytanie nr 53381 - W sytuacji, gdy przebywający w oddziale szpitalnym niesamodzielny pacjent w wieku geriatrycznym z...
 • Pytanie nr 53382 - Pacjentkę samodzielną w wykonywaniu czynności samoobsługowych, u której występują nawracające zak...
 • Pytanie nr 53383 - W celu transportu do toalety pacjenta, który ma problemy z chodzeniem oraz z siadaniem i wstawani...
 • Pytanie nr 53384 - W opiece nad podopieczną z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą należy uwzględnić między innymi sto...
 • Pytanie nr 53385 - W jaki sposób należy pomóc przebywającej w środowisku domowym chorej na cukrzycę podopiecznej, kt...
 • Pytanie nr 53386 - Podopiecznej, emerytowanej bibliotekarce, która przed chorobą tańczyła i śpiewała w amatorskim ze...
 • Pytanie nr 53387 - Podopiecznego z utrudnionym połykaniem i tendencją do krztuszenia się, podczas podawania płynów n...
 • Pytanie nr 53388 - W celu ułatwienia adaptacji do oddziału szpitalnego nowoprzyjętemu pacjentowi opiekun powinien
 • Pytanie nr 53389 - W sytuacji gdy przebywający w środowisku domowym samotny podopieczny z wyłonioną przetoką jelita ...
 • Pytanie nr 53390 - Po zmianie pieluchomajtek i podmyciu na basenie pacjentki przebywającej w oddziale zakaźnym należ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ