LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 16741 - 殴r贸d艂em powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa jest
 • Pytanie nr 16742 - Administracj膮 rz膮dow膮 kieruje
 • Pytanie nr 16743 - Regionalne izby obrachunkowe
 • Pytanie nr 16744 - Zgodnie z Kodeksem pracy kar膮 porz膮dkow膮 jak膮 pracodawca mo偶e zastosowa膰 wobec pracownika, jest...
 • Pytanie nr 16745 - Przej臋ty rezolucj膮 Parlamentu Europejskiego akt, okre艣laj膮cy zasady zachowania urz臋dnik贸w w s艂u偶b...
 • Pytanie nr 16746 - Ca艂o艣ciowe, wzgl臋dnie wyczerpuj膮ce i oparte na jednolitych zasadach uregulowanie jakiej艣 dziedzin...
 • Pytanie nr 16747 - Zdarzeniem prawnym niezale偶nym od woli cz艂owieka jest
 • Pytanie nr 16748 - Pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych nabywa si臋 z chwil膮
 • Pytanie nr 16749 - Zgodnie z Kodeksem cywilnym zbycie lub wydzier偶awienie przedsi臋biorstwa albo ustanowienie na nim ...
 • Pytanie nr 16750 - Podczas prac remontowych elewacji zewn臋trznej budynku, wskutek nieuwagi jednego z pracownik贸w, z ...
 • Pytanie nr 16751 - Cz艂onek sp贸艂dzielni mieszkaniowej, za zgod膮 sp贸艂dzielni, zobowi膮za艂 si臋 do wykonywania na pewien ...
 • Pytanie nr 16752 - Umowa, przez kt贸r膮 jedna strona zobowi膮zuje si臋 w zakresie dzia艂alno艣ci swego przedsi臋biorstwa do...
 • Pytanie nr 16753 - Z tytu艂u ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonemu nie przys艂uguje
 • Pytanie nr 16754 - Dyskryminacj膮 w zatrudnieniu nie jest
 • Pytanie nr 16755 - Umow臋, kt贸rej fragment zamieszczono powy偶ej, Kodeks pracy zalicza do um贸w
 • Pytanie nr 16756 - Art. 11 ust. 2 lit. a Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 k...
 • Pytanie nr 16757 - W cytowanym przepisie Kodeksu post臋powania administracyjnego jest wyra偶ona zasada
 • Pytanie nr 16758 - 呕膮danie strony nie jest warunkiem wszcz臋cia post臋powania w sprawie
 • Pytanie nr 16759 - Przepisy Kodeksu post臋powania administracyjnego o wy艂膮czeniu pracownika oraz organu realizuj膮 zas...
 • Pytanie nr 16760 - Wed艂ug Kodeksu post臋powania administracyjnego stron膮 w post臋powaniu jest
 • Pytanie nr 16761 - Jako dow贸d w post臋powaniu administracyjnym nale偶y dopu艣ci膰
 • Pytanie nr 16762 - Odmowie przez organ administracji podlega zatwierdzenie ugody administracyjnej
 • Pytanie nr 16763 - Przyczyn膮 zawieszenia post臋powania przez organ administracji publicznej jest
 • Pytanie nr 16764 - W 艣wietle powo艂anego przepisu Kodeksu post臋powania administracyjnego w przedstawionym wezwaniu br...
 • Pytanie nr 16765 - Przedstawiona decyzja nie zawiera koniecznego elementu decyzji administracyjnej, kt贸rym jest
 • Pytanie nr 16766 - Organ podatkowy zawsze stwierdza niewa偶no艣膰 decyzji ostatecznej, kt贸ra
 • Pytanie nr 16767 - W 艣wietle powo艂anych przepis贸w Kodeksu post臋powania administracyjnego w艂a艣ciwym organem do stwier...
 • Pytanie nr 16768 - W 艣wietle powo艂anych przepis贸w Kodeksu post臋powania administracyjnego wznowienie post臋powania tyl...
 • Pytanie nr 16769 - 艢rodkiem egzekucyjnym w post臋powaniu egzekucyjnym w administracji dotycz膮cym nale偶no艣ci pieni臋偶ny...
 • Pytanie nr 16770 - Na podstawie za艂膮czonego fragmentu rzeczowego wykazu akt organ贸w i urz臋d贸w gminy, zawartego w roz...
 • Pytanie nr 16771 - Od wydanego przez wojew贸dzki s膮d administracyjny wyroku lub postanowienia ko艅cz膮cego post臋powanie...
 • Pytanie nr 16772 - Pa艅stwowy d艂ug publiczny nie obejmuje
 • Pytanie nr 16773 - Cech膮 pa艅stwowego funduszu celowego jest to, 偶e
 • Pytanie nr 16774 - Wed艂ug ustawy o finansach publicznych wydatki publiczne nie mog膮 by膰 ponoszone na
 • Pytanie nr 16775 - Na podstawie danych zamieszczonych w przedstawionym fragmencie uchwa艂y bud偶etowej wska偶 wysoko艣膰 ...
 • Pytanie nr 16776 - 殴r贸d艂em dochod贸w bud偶etu pa艅stwa s膮 wp艂ywy z podatku
 • Pytanie nr 16777 - Jednostka bud偶etowa to jednostka sektora finans贸w publicznych, kt贸ra
 • Pytanie nr 16778 - Post臋powanie administracyjne og贸lne mog膮 prowadzi膰
 • Pytanie nr 16779 - "Organem wydaj膮cym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest w贸jt, burmistrz lub prezyde...
 • Pytanie nr 16780 - W艂a艣ciwo艣膰 miejscow膮 organu administracji w sprawach dotycz膮cych nieruchomo艣ci ustala si臋 wed艂ug...

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ