LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 44511 - Który środek spożywczy zawiera w 100 g największą ilość błonnika pokarmowego?
 • Pytanie nr 44512 - Na rysunku przedstawiono próbę wodną jaja
 • Pytanie nr 44513 - Która ryba jest przedstawiona na rysunku?
 • Pytanie nr 44514 - Na rysunku przedstawiono owoce
 • Pytanie nr 44515 - Które warzywo jest przedstawione na rysunku?
 • Pytanie nr 44516 - Do grupy serów solankowych należy
 • Pytanie nr 44517 - Element kulinarny przedstawiony na rysunku pochodzi z rozbioru tuszy
 • Pytanie nr 44518 - Na którym rysunku jest przedstawiony makaron cannelloni?
 • Pytanie nr 44519 - Do warzyw o najdłuższym okresie przechowywania w warunkach optymalnych należy zaliczyć
 • Pytanie nr 44520 - Które środki spożywcze należy przechowywać w magazynie produktów suchych?
 • Pytanie nr 44521 - W czasie przechowywania mięsa zachodzi proces
 • Pytanie nr 44522 - Który z czynników należy zastosować do suszenia produktów spożywczych metodą konwekcyjną?
 • Pytanie nr 44523 - Stoły, regały, wagi i haki to elementy wyposażenia magazynu
 • Pytanie nr 44524 - Przedstawiony na rysunku regał należy zastosować do przechowywania
 • Pytanie nr 44525 - Do grupy magazynów nieżywnościowych należy zaliczyć magazyn
 • Pytanie nr 44526 - Wskaż brakujący etap w przedstawionej procedurze postępowania z jajami dostarczonymi do zakładu g...
 • Pytanie nr 44527 - Kucharz, który ma sporządzić z 9,00 kg ziemniaków pyzy ziemniaczane, postępując zgodnie z zamiesz...
 • Pytanie nr 44528 - Ile 200-gramowych kostek masła należy użyć do sporządzenia 10 porcji kotletów de volaille zgodnie...
 • Pytanie nr 44529 - Technikę tarcia, skubania lub siekania należy stosować do formowania ciasta na
 • Pytanie nr 44530 - Którą technikę obróbki należy zastosować w przedstawionym procesie wykonania sałatki z czerwonej ...
 • Pytanie nr 44531 - Zaparzanie mąki należy stosować do sporządzania ciasta
 • Pytanie nr 44532 - Technikę smażenia mięsa po angielsku należy stosować do sporządzania
 • Pytanie nr 44533 - Zrazy nadziewane należy zaliczyć do potraw
 • Pytanie nr 44534 - Do sporządzenia tradycyjnego krupniku należy użyć
 • Pytanie nr 44535 - Zamieszczony wykaz produktów do sporządzenia kawy po irlandzku należy uzupełnić
 • Pytanie nr 44536 - Którego składnika należy użyć, sporządzając tradycyjny befsztyk tatarski?
 • Pytanie nr 44537 - Który deser należy wykończyć warstwą skarmelizowanego cukru?
 • Pytanie nr 44538 - Przedstawiony sposób wykonania potrawy należy stosować do sporządzania
 • Pytanie nr 44539 - Który element podziału ryby przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 44540 - Wypiek przedstawiony na rysunku sporządzony jest z ciasta
 • Pytanie nr 44541 - Sinozielona otoczka na powierzchni ugotowanego żółtka jaja kurzego powstaje w wyniku
 • Pytanie nr 44542 - Skrobia podczas ogrzewania w wodzie ulega
 • Pytanie nr 44543 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 44544 - Szarpak, element zestawu tnącego wilka, przedstawiono na rysunku
 • Pytanie nr 44545 - Przedstawioną na rysunku końcówkę planetarnego robota wieloczynnościowego należy stosować do spor...
 • Pytanie nr 44546 - Urządzenie przedstawione na rysunku należy stosować
 • Pytanie nr 44547 - Przedstawiony na rysunku i zaznaczony strzałką element kotła warzelnego wskazuje
 • Pytanie nr 44548 - Deser z ugotowanych owoców w syropie i w nim podany należy serwować
 • Pytanie nr 44549 - Przedstawiony na rysunku talerz służy do podawania
 • Pytanie nr 44550 - Temperatura przechowywanych potraw w bemarze powinna wynosić

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ