LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 5991 - Na rysunku przedstawiono oznaczenie
 • Pytanie nr 5992 - Zapis Ra 6,3 na rysunku wykonawczym, dotyczy
 • Pytanie nr 5993 - Ile wynosi naprężenie dopuszczalne na zginanie dla stali konstrukcyjnej stopowej do nawęglania?
 • Pytanie nr 5994 - Dolny wymiar graniczny dla przedstawionego zapisu wynosi
 • Pytanie nr 5995 - Wskaż oznaczenie gwintu metrycznego drobnozwojnego.
 • Pytanie nr 5996 - Na rysunku przedstawione jest połączenie
 • Pytanie nr 5997 - Na rysunku przedstawiono połączenie gwintowe składające się z
 • Pytanie nr 5998 - Wskaż oznaczenie siluminu.
 • Pytanie nr 5999 - Który z wymienionych gatunków stali nadaje się na narzędzia pracujące z dużymi prędkościami skraw...
 • Pytanie nr 6000 - Jaka metoda nacinania zębów przedstawiona jest na rysunku?
 • Pytanie nr 6001 - Na rysunku przedstawiono operację
 • Pytanie nr 6002 - Operacja kucia, w wyniku której obrabiany przedmiot staje się krótszy i grubszy, to
 • Pytanie nr 6003 - Imak narzędziowy na tokarce służy do
 • Pytanie nr 6004 - Narzędziem tnącym piły ramowej przedstawionej na rysunku, jest
 • Pytanie nr 6005 - Przekładnia globoidalna zaliczana jest do przekładni
 • Pytanie nr 6006 - Który z wymienionych elementów jest narażony na działanie korozji kawitacyjnej?
 • Pytanie nr 6007 - Pod wpływem działania suchych gazów powstaje korozja
 • Pytanie nr 6008 - Element układu hydraulicznego, który przetłacza określoną dawkę cieczy z przestrzeni ssawnej do p...
 • Pytanie nr 6009 - Na rysunku przedstawiono pompę
 • Pytanie nr 6010 - Składnikiem spalin silnikowych świadczącym o niecałkowitym przebiegu procesu spalania, jest
 • Pytanie nr 6011 - Energię cieplną w energię mechaniczną, zamienia
 • Pytanie nr 6012 - Wielkością charakteryzującą skład mieszanki w silniku spalinowym, jest
 • Pytanie nr 6013 - Na cięgna nośne w dźwignicach nie stosuje się
 • Pytanie nr 6014 - Na rysunku przedstawiono suwnicę
 • Pytanie nr 6015 - Moment główny sił względem punktu A dla układu sił przedstawionych na rysunku, wynosi
 • Pytanie nr 6016 - Wartość rzutu siły F=200 N na oś y, jak na przedstawionym rysunku, wynosi
 • Pytanie nr 6017 - Przedstawiony na rysunku układ sił pozostanie w równowadze, jeżeli długość belki L, wynosi
 • Pytanie nr 6018 - Ile wynosi naprężenie normalne w pręcie stalowym (E=200 000 MPa), który uległ wydłużeniu względne...
 • Pytanie nr 6019 - Ile wynosi dopuszczalne naprężenie ścinające dla stali 45?
 • Pytanie nr 6020 - Ile wynosi wskaźnik wytrzymałości na zginanie belki o przekroju kwadratowym i boku 6 cm?
 • Pytanie nr 6021 - Jaki maksymalny moment skręcający może przenieść wał o wskaźniku wytrzymałości na skręcanie wynos...
 • Pytanie nr 6022 - Jeżeli pojazd porusza się ze stałą prędkością, v=20 m/s po torze kołowym o promieniu r=200 m, to ...
 • Pytanie nr 6023 - Jaką moc powinien mieć podnośnik, który samochód o masie 1 500 kg, podnosi w czasie 5 s na wysoko...
 • Pytanie nr 6024 - Jaką objętość zajmuje gaz doskonały o temperaturze T2=800 K na końcu przemiany izobarycznej, jeże...
 • Pytanie nr 6025 - Ile wynosi sprawność teoretyczna obiegu Carnota, jeżeli temperatura źródła ciepła wynosi 500 K, a...
 • Pytanie nr 6026 - Jeżeli w pompie na tłok o powierzchni 10 000 mm2 jest wywierane ciśnienie 0,5 MPa, to siła naporu...
 • Pytanie nr 6027 - Ile wynosi moc wejściowa silnika hydraulicznego o chłonności rzeczywistej równej 0,002 m3/s, jeże...
 • Pytanie nr 6028 - Ile wynosi przełożenie prasy hydraulicznej, jeżeli jej większy tłok ma 2 razy większą średnicę od...
 • Pytanie nr 6029 - Do zamocowania wiertła z chwytem stożkowym w tulei konika, należy zastosować
 • Pytanie nr 6030 - Do obróbki powierzchni przylegania głowicy cylindrów należy zastosować
 • Pytanie nr 6031 - Metoda elektrolityczna wytwarzania cienkich antykorozyjnych powłok metalowych, to
 • Pytanie nr 6032 - Ile wynosi koszt materiału potrzebnego do wykonania dziennej normy ilościowej w zakładzie wytwarz...
 • Pytanie nr 6033 - Głównym zagrożeniem dla zdrowia pracownika podczas cyjanowania stali, jest
 • Pytanie nr 6034 - Największe niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku występuje podczas
 • Pytanie nr 6035 - Wykonywanie prac spawalniczych w pobliżu materiałów łatwopalnych jest zabronione w odległości mni...
 • Pytanie nr 6036 - Znaki bezpieczeństwa i higieny pracy, okrągłe z tłem niebieskim
 • Pytanie nr 6037 - Ochronniki słuchu są niezbędnym środkiem ochrony indywidualnej
 • Pytanie nr 6038 - Który z wymienionych pracowników nie powinien podczas wykonywania swojej pracy używać rękawic?
 • Pytanie nr 6039 - Pierwsza czynność ratownicza na miejscu wypadku, gdy poszkodowany jest przytomny, to
 • Pytanie nr 6040 - Jeżeli u poszkodowanego istnieje podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, to należy wezwać pogotowie o...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ