LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 73437 - Surowcami pochodzenia mineralnego są:
 • Pytanie nr 73438 - Niewielka ilość etanolu 96% v/v jest niezbędna podczas rozdrabniania w moździerzu
 • Pytanie nr 73439 - Emulsją typu W/O jest
 • Pytanie nr 73440 - Opis sporządzania roztworu zasadowego octanu glinu w Farmakopei Polskiej znajduje się w dziale mo...
 • Pytanie nr 73441 - O ile nie zaznaczono inaczej, zapis solutio spirituosa oznacza, że do sporządzenia roztworu należ...
 • Pytanie nr 73442 - Zamiana fenobarbitalu na fenobarbital sodowy jest konieczna przy sporządzaniu
 • Pytanie nr 73443 - Stężenie kwasu borowego w leku sporządzonym według zamieszczonej recepty wynosi
 • Pytanie nr 73444 - Oblicz ilość etanolu 96% v/v, którą należy użyć do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty...
 • Pytanie nr 73445 - Oblicz ilość trituracji Extr. Belladonnae sicc., którą należy odważyć w celu sporządzenia leku we...
 • Pytanie nr 73446 - Podczas sporządzania wody miętowej olejek eteryczny należy
 • Pytanie nr 73447 - Krople do oczu nie mogą zawierać substancji konserwujących, gdy są stosowane
 • Pytanie nr 73448 - Valerianae rad. decoct. należy sporządzić
 • Pytanie nr 73449 - Kartę celuloidową wykorzystuje się do zbierania substancji ze ścianek naczynia podczas sporządzan...
 • Pytanie nr 73450 - W celu sporządzenia na ciepło maści zawierającej sulfobituminian amonu, należy tę substancję odwa...
 • Pytanie nr 73451 - Do dezynfekcji dłoni podczas sporządzania leków do oczu stosuje się
 • Pytanie nr 73452 - Który lek wymaga sporządzania w warunkach aseptycznych?
 • Pytanie nr 73453 - Informacji zmieszać przed użyciem nie umieszcza się na opakowaniu zawierającym
 • Pytanie nr 73454 - Białą etykietę należy dołączyć do opakowania zawierającego
 • Pytanie nr 73455 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 73456 - Wskaźnik goryczy oznacza się dla
 • Pytanie nr 73457 - Wiskozymetr służy do pomiaru
 • Pytanie nr 73458 - Wskaźnik pęcznienia wyznacza się dla
 • Pytanie nr 73459 - Oblicz procentową zawartość substancji czynnej w materiale roślinnym, jeżeli w odważce 0,5000 g o...
 • Pytanie nr 73460 - Aminofilina jest preparatem stanowiącym połączenie
 • Pytanie nr 73461 - Która nazwa jest synonimem Kalii guaiacolosulfonas?
 • Pytanie nr 73462 - Lekiem mukolitycznym jest
 • Pytanie nr 73463 - Do antybiotyków bakteriobójczych należą
 • Pytanie nr 73464 - Mechanizm działania leków z grupy antacida polega na
 • Pytanie nr 73465 - Lekiem aptecznym jest
 • Pytanie nr 73466 - W Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odna...
 • Pytanie nr 73467 - Określenie ogólne zimne lub chłodne miejsce zgodnie z Farmakopeą Polską, oznacza zakres temperatu...
 • Pytanie nr 73468 - Który z podanych leków należy przechowywać w szafce oznaczonej Wykaz A?
 • Pytanie nr 73469 - Który z wymienionych leków nie może być sporządzony przez technika farmaceutycznego?
 • Pytanie nr 73470 - Ile wynosi stężenie etakrydyny mleczanu w leku recepturowym zgodnie z zamieszczoną receptą?
 • Pytanie nr 73471 - Oblicz maksymalną dawkę jednorazową potasu jodku (stosowanego doustnie jako środek wykrztuśny) dl...
 • Pytanie nr 73472 - Koszt wykonania leku recepturowego zawierającego antybiotyk (tzw. taksa laborum), zgodnie z obowi...
 • Pytanie nr 73473 - Przeciwwskazaniem do stosowania kwasu acetylosalicylowego jest
 • Pytanie nr 73474 - Wydając z apteki lek w postaci tabletek o modyfikowanym uwalnianiu, należy zawsze poinformować pa...
 • Pytanie nr 73475 - Częstym działaniem niepożądanym omeprazolu jest
 • Pytanie nr 73476 - Oblicz ilość gumy arabskiej, którą należy użyć do sporządzenia emulsji stężonej, stosując w odpow...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ