LOGOWANIE

ROZWI膭呕 TEST TERAZ

 • Pytanie nr 23671 - Bioindykatory, gatunki o w膮skim zakresie tolerancji wzgl臋dem niewielkiej liczby czynnik贸w ogranic...
 • Pytanie nr 23672 - Na jakiej wysoko艣ci nad poziomem gruntu lokalizuje si臋 punkty pomiaru nat臋偶enia ha艂asu na terenie...
 • Pytanie nr 23673 - Do pomiar贸w poziomu d藕wi臋ku w badaniach 艣rodowiskowych stosuje si臋
 • Pytanie nr 23674 - Do pomiaru g艂臋boko艣ci zanurzenia oraz pobierania pr贸bek wody z r贸偶nych g艂臋boko艣ci studni i otwor贸...
 • Pytanie nr 23675 - Do kalibracji pH-metru nale偶y u偶y膰 roztwor贸w
 • Pytanie nr 23676 - Metoda Winklera jest jedn膮 z najstarszych metod do oznaczania w wodzie zawarto艣ci
 • Pytanie nr 23677 - Proces wzbogacania zbiornik贸w wodnych w pierwiastki biofilne, masowy rozw贸j glon贸w i spadek st臋偶e...
 • Pytanie nr 23678 - Proces chemicznego rozpuszczania ska艂 wapiennych, b臋d膮cy jednym z rodzaj贸w wietrzenia chemicznego...
 • Pytanie nr 23679 - G艂贸wn膮 jednostk膮 okre艣lania st臋偶e艅 zanieczyszcze艅 gazowych w powietrzu atmosferycznym, stosowan膮 ...
 • Pytanie nr 23680 - W oparciu o klasyfikacj臋 podan膮 w tabeli okre艣l klas臋 czysto艣ci wody o parametrach: - chlorki - ...
 • Pytanie nr 23681 - Wska偶 punkty pomiarowe, w kt贸rych zosta艂y przekroczone dopuszczalne poziomy wszystkich badanych s...
 • Pytanie nr 23682 - W prowadzonym na poziomie krajowym i wojew贸dzkim Pa艅stwowym Monitoringu 艢rodowiska w ramach bloku...
 • Pytanie nr 23683 - Nadz贸r i koordynacja zada艅 w ramach Pa艅stwowego Monitoringu 艢rodowiska nale偶膮 do
 • Pytanie nr 23684 - Celem Zintegrowanego Monitoringu 艢rodowiska Przyrodniczego nie jest
 • Pytanie nr 23685 - Coroczny Raport o stanie 艣rodowiska w wojew贸dztwie, przedstawiaj膮cy wyniki monitoringu 艣rodowiska...
 • Pytanie nr 23686 - W punktach pomiarowych ustalono warto艣ci poziomu ha艂asu: - X: 52 dB - Y: 69 dB Na podstawie tabe...
 • Pytanie nr 23687 - Ustal odczyn gleby o pH = 5,68.
 • Pytanie nr 23688 - Wska偶 niew艂a艣ciwe zachowanie w sytuacji zagro偶enia powodziowego.
 • Pytanie nr 23689 - Rozcie艅czenia st臋偶onych kwas贸w nale偶y zawsze dokonywa膰 przez wlewanie
 • Pytanie nr 23690 - Jednym z zagro偶e艅 przy pracy na terenie sk艂adowiska odpad贸w komunalnych jest mo偶liwo艣膰 samozap艂on...
 • Pytanie nr 23691 - W celu bilansowania zanieczyszcze艅 w贸d p艂yn膮cych do oblicze艅 charakteryzuj膮cych odbiornik w贸d prz...
 • Pytanie nr 23692 - W kt贸rym miesi膮cu zanotowano najni偶sz膮 koncentracj臋 biogen贸w w badanym cieku wodnym?
 • Pytanie nr 23693 - Ch艂onno艣膰 odbiornika 艣ciek贸w oblicza si臋 pod k膮tem
 • Pytanie nr 23694 - Opracowanie bilansu wielko艣ci emisji S02 z punktowego 藕r贸d艂a zanieczyszcze艅 wyznacza si臋 na podst...
 • Pytanie nr 23695 - Na podstawie zamieszczonych informacji okre艣l przydatno艣膰 wody do picia.
 • Pytanie nr 23696 - BZT5w 艣ciekach dop艂ywaj膮cych do oczyszczalni wynosi艂o 320 mgO2/dm3, a w 艣ciekach oczyszczonych BZ...
 • Pytanie nr 23697 - Oce艅 procentowo wielko艣膰 przekroczenia dopuszczalnej zawarto艣ci dwutlenku siarki i tlenk贸w azotu ...
 • Pytanie nr 23698 - Na podstawie wykresu oce艅 trend 艂adunku o艂owiu w opadach atmosferycznych w latach 2008-2009.
 • Pytanie nr 23699 - Na terenie zak艂adu przemys艂owego dokonano pomiaru st臋偶enia py艂u w gazie zanieczyszczonym, kt贸ry w...
 • Pytanie nr 23700 - Kt贸ry materia艂 uszczelniaj膮cy nie jest stosowany w celu zabezpieczenia dna sk艂adowisk odpad贸w, kt...
 • Pytanie nr 23701 - Okre艣l na podstawie powy偶szego tekstu, kto jest w艂a艣ciwym organem do wydawania pozwolenia na wpro...
 • Pytanie nr 23702 - Zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wod膮 zawarte jest w pozwoleniu
 • Pytanie nr 23703 - W rozumieniu instrukcji gospodarowania wod膮 nadzwyczajny poziom pi臋trzenia, to
 • Pytanie nr 23704 - Wska偶 schorzenia, kt贸re nie s膮 spowodowane przez ha艂as komunikacyjny.
 • Pytanie nr 23705 - Wska偶 zagro偶enie dla 艣rodowiska spowodowane nadmiern膮 emisj膮 CO2 do atmosfery.
 • Pytanie nr 23706 - Na podstawie tabeli oblicz op艂at臋 za pob贸r 2 000 m3 wody podziemnej, do zaopatrzenia ludno艣ci w w...
 • Pytanie nr 23707 - Do obliczenia wysoko艣ci op艂aty za wprowadzenie 艣ciek贸w do w贸d lub ziemi niepotrzebna jest informa...
 • Pytanie nr 23708 - Do inwestycji szczeg贸lnie szkodliwych dla 艣rodowiska i zdrowia ludzi zalicza si臋
 • Pytanie nr 23709 - System standard贸w jako艣ci 艣rodowiska prowadzony w ramach bada艅 monitoringowych Pa艅stwowego Monito...
 • Pytanie nr 23710 - Na podstawie wykresu odczytaj 艣rednie roczne st臋偶enie CO w roku 1999 w Bielsku.

 • ROZWI膭呕 TEST TERAZ