LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 76456 - Jaką moc rozproszy rezystor o rezystancji R=5Ω, gdy przepływa przez niego prąd I=3A?
 • Pytanie nr 76473 - Rozważasz zastosowanie tranzystora w swoim projekcie. Chcesz, aby tranzystor działał w aktywnej s...
 • Pytanie nr 76475 - Zakładając, że chcesz zbudować układ, który będzie reagował na zmiany natężenia światła, jakiego ...
 • Pytanie nr 76477 - Rozważ następującą tabelę, która przedstawia przebieg stanów logicznych dla pewnego sygnału cyfro...
 • Pytanie nr 76481 - Jakiego typu sygnałem jest ciąg binarny 10101010, który powtarza się co sekundę?
 • Pytanie nr 76488 - Przyglądasz się wykonanemu przez siebie układowi elektronicznemu i porównujesz go ze schematem id...
 • Pytanie nr 76493 - Załóżmy, że naprawiasz układ elektroniczny i musisz zastąpić uszkodzony element. Poniżej znajduje...
 • Pytanie nr 76494 - Podczas naprawy urządzenia elektronicznego, które narzędzie jest najbardziej przydatne do lokaliz...
 • Pytanie nr 76506 - Podczas demontażu urządzenia elektronicznego natknąłeś się na element oznaczony jako "X7R". Co to...
 • Pytanie nr 76508 - Przyjrzyj się poniższej tabeli prezentującej różne klasy szczelności urządzeń elektronicznych i o...
 • Pytanie nr 76520 - Jakie jest główne zadanie bezpiecznika w instalacji elektrycznej?
 • Pytanie nr 76524 - Podczas uruchamiania wykonanej instalacji urządzeń elektronicznych, zauważyłeś, że jeden z układó...
 • Pytanie nr 76525 - Przygotowujesz się do uruchomienia instalacji urządzeń elektronicznych i musisz wybrać odpowiedni...
 • Pytanie nr 76529 - Podczas testowania nowo zainstalowanego urządzenia elektronicznego zauważyłeś, że nie działa ono ...
 • Pytanie nr 82565 - Oceń prawdziwość poniższego stwierdzenia: "W układzie RLC połączonym szeregowo, impedancja obwodu...
 • Pytanie nr 82574 - Rozważ poniższą tabelę, która przedstawia różne materiały półprzewodnikowe oraz ich właściwości: ...
 • Pytanie nr 82576 - Rozważ następujący układ z tranzystorem bipolarnym: +Vcc | R1 | B |------ R2 -----...
 • Pytanie nr 82584 - Rozważ następujący układ wzmacniacza operacyjnego: Typ wzmacniacza operacyjnegoPodłączenie In...
 • Pytanie nr 82585 - Zidentyfikuj typ układu scalonego, który jest używany do stabilizacji napięcia, zapewniając stałe...
 • Pytanie nr 82586 - Przyjrzyj się schematowi wzmacniacza mocy. Jakie jest główne zastosowanie tego typu układu?
 • Pytanie nr 82593 - Podczas tworzenia rysunku technicznego, zastosuj odpowiednie linie. Która z poniższych opcji praw...
 • Pytanie nr 82602 - Co symbolizuje strzałka w schemacie obwodu elektronicznego?
 • Pytanie nr 82603 - Rozważ następujący fragment kodu w programie CAD do tworzenia schematów elektrycznych: BEGIN_C...
 • Pytanie nr 82608 - Zidentyfikuj, które oznaczenie normy jest zgodne z normą europejską.
 • Pytanie nr 82609 - Rozważ następującą tabelę: Nazwa normy Oznaczenie ...
 • Pytanie nr 82617 - Jakie ryzyko niesie ze sobą nadmierne podgrzewanie płytki drukowanej podczas procesu wylutowywani...
 • Pytanie nr 82620 - Podczas demontażu elementów SMD rozlutownicą, zauważyłeś, że niektóre elementy są bardzo blisko s...
 • Pytanie nr 82630 - Podczas uruchamiania układu elektronicznego, który dokument jest najważniejszy do wypełnienia?
 • Pytanie nr 82632 - Podczas montażu układu elektronicznego, zauważyłeś, że niektóre elementy są bardzo blisko siebie,...
 • Pytanie nr 82638 - Zidentyfikowałeś uszkodzony kondensator w układzie elektronicznym. Jakie narzędzie powinieneś uży...
 • Pytanie nr 82645 - Podczas demontażu starego komputera natknąłeś się na poniższą tabelę z elementami, które można po...
 • Pytanie nr 82650 - Zidentyfikuj, który z poniższych materiałów jest najbardziej pożądany w procesie recyklingu elekt...
 • Pytanie nr 82662 - Załóżmy, że na projekcie budowlanym zaznaczone są miejsca montażu urządzeń elektronicznych. Co po...
 • Pytanie nr 82665 - Podczas instalowania układów i urządzeń elektronicznych, co powinieneś zrobić po wyznaczeniu tras...
 • Pytanie nr 82669 - Instalujesz system alarmowy w budynku. Które z poniższych czynników powinieneś wziąć pod uwagę pr...
 • Pytanie nr 91154 - Która z poniższych bramek logicznych zawsze daje na wyjściu przeciwną wartość do wartości na wejś...
 • Pytanie nr 106378 - Zgodnie z dokumentacją techniczną, masz podłączyć urządzenie pomiarowe do układu elektronicznego....
 • Pytanie nr 106383 - Zauważyłeś, że obraz z jednej z kamer w systemie monitoringu jest ciemny mimo wystarczającego ośw...
 • Pytanie nr 106386 - Podczas diagnozowania usterki w systemie alarmowym, zauważyłeś, że alarm nie jest aktywowany mimo...
 • Pytanie nr 109795 - Podczas demontażu urządzenia elektronicznego do recyklingu napotkałeś na poniższe elementy: ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ