LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 1201 - Jaki rodzaj przekroju jest przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 1202 - Oznaczenie pokazane na rysunku dotyczy tolerancji
 • Pytanie nr 1203 -
 • Pytanie nr 1204 - Osobę poszkodowaną na której pali się odzież, należy
 • Pytanie nr 1205 - Jeżeli krwawienie z nosa jest skutkiem urazu mechanicznego, to w pierwszej kolejności należy posz...
 • Pytanie nr 1206 - Na rysunku przedstawiono połączenie nitowe
 • Pytanie nr 1207 - Do wykonania sprężyn przeznaczona jest stal gatunku
 • Pytanie nr 1208 - Głównym dodatkiem stopowym stali na łożyska toczne, jest
 • Pytanie nr 1209 - Zagrożenia dla zdrowia lub życia tokarza nie spowoduje
 • Pytanie nr 1210 - Miski olejowe silników spalinowych kształtuje się z blachy metodą
 • Pytanie nr 1211 - Którą z wymienionych metod nie kształtuje się gwintów?
 • Pytanie nr 1212 - Podzielnicę wykorzystuje się do operacji wykonywanych na
 • Pytanie nr 1213 - Do wykonania otworu przedstawionego na rysunku należy użyć
 • Pytanie nr 1214 - Jeżeli przełożenie w przekładni mechanicznej wynosi i=1/2, to następuje
 • Pytanie nr 1215 - Która z wymienionych przekładni zamienia ruch obrotowy na prostoliniowy?
 • Pytanie nr 1216 - Jaki rodzaj łożyska tocznego jest przedstawiony na rysunku?
 • Pytanie nr 1217 - Niszczenie metali w środowisku cieczy z działaniem prądu elektrycznego, nosi nazwę korozji
 • Pytanie nr 1218 - Jakie warunki najsilniej sprzyjają rozrostowi korozji atmosferycznej?
 • Pytanie nr 1219 - Na rysunku przedstawiono schemat pracy
 • Pytanie nr 1220 - Na rysunku jest przedstawiona pompa
 • Pytanie nr 1221 - Ile wynoszą dopuszczalne naprężenia ścinające kt, jeżeli dopuszczalne naprężenia rozciągające kr ...
 • Pytanie nr 1222 - W obiegu cieplnym przedstawionym na wykresie, ciepło dostarczane jest podczas przemiany
 • Pytanie nr 1223 - Urządzenie transportowe przedstawione na rysunku, to
 • Pytanie nr 1224 - W układzie sił jak na rysunku moment główny wynosi
 • Pytanie nr 1225 - Ile warunków równowagi istnieje w zbieżnym płaskim układzie sił?
 • Pytanie nr 1226 - W belce obciążonej jak na rysunku wartość reakcji Ra wynosi
 • Pytanie nr 1227 - Który z wymienionych przenośników jest zaliczany do bezcięgnowych?
 • Pytanie nr 1228 - Rzut siły na oś jest równy 0, jeżeli siła z osią tworzą kąt
 • Pytanie nr 1229 - O ile ulegnie skróceniu podczas próby ściskania, pręt o długości początkowej l=0,5 m, jeżeli jego...
 • Pytanie nr 1230 - Energia cieplna zamieniana jest w energię mechaniczną w
 • Pytanie nr 1231 - Jaką dopuszczalną siłą może być rozciągany pręt o przekroju kwadratowym i boku 2 cm jeżeli wiadom...
 • Pytanie nr 1232 - Jaka będzie prędkość kątowa ciała poruszającego się po torze kołowym o promieniu 5 m, jeżeli pręd...
 • Pytanie nr 1233 - Na jaką wysokość należy podnieść obciążnik, tak aby swobodnie spadając w zetknięciu z ziemią osią...
 • Pytanie nr 1234 - W czasie przemiany izochorycznej ciśnienie początkowe gazu w cylindrze wynosi 2 MPa przy temperat...
 • Pytanie nr 1235 - Zmianę kierunku przepływu powietrza w układach pneumatycznych, umożliwia zawór
 • Pytanie nr 1236 - Do wykonywania nakiełków przeznaczone są
 • Pytanie nr 1237 - Nóż tokarski przedstawiony na rysunku przeznaczony jest do
 • Pytanie nr 1238 - Obróbka skrawaniem, podczas której przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy a narzędzie ruch po...
 • Pytanie nr 1239 - Do wykonywania powłok antykorozyjnych elementów stalowych nie stosuje się
 • Pytanie nr 1240 - Powłoki antykorozyjne na powierzchniach stalowych blach karoseryjnych przed ich lakierowaniem, wy...
 • Pytanie nr 1241 - Ile części wyprodukuje pracownik w ciągu tygodnia, jeżeli tygodniowy czas pracy wynosi 40 godzin ...
 • Pytanie nr 1242 - Koszt materiałów niezbędnych do wykonania regału magazynowego na który potrzeba 20 mb kątownika o...
 • Pytanie nr 1243 - Głównym czynnikiem powodującym zagrożenie dla wzroku spawacza podczas spawania lukiem elektryczny...
 • Pytanie nr 1244 - Kordy do opon i pasów transmisyjnych, wykonywane są z
 • Pytanie nr 1245 - Do której grupy należy zakwalifikować pożar propanu-butanu?
 • Pytanie nr 1246 - W warunkach specjalnych za napięcie bezpieczne prądu przemiennego, uważa się napięcie znamionowe ...
 • Pytanie nr 1247 - Jakie rękawice powinien stosować spawacz?
 • Pytanie nr 1248 - Pracownicy hartujący części maszyn w ciekłych kąpielach solnych powinni stosować odzież ochronną ...
 • Pytanie nr 1249 - Jaki rodzaj połączenia przedstawiono na rysunku?
 • Pytanie nr 1250 - Do zabezpieczenia nakrętki przed samoczynnym odkręceniem, należy zastosować podkładkę

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ